Проект з навчальної практики з налаштування комп'ютера, група КН18Б, Олефіренко Владислав