Проект "Реалізація фотомонтажу в редакторі Fotoshop та онлайн ресурсах" Шестерніна Ольга

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Ded sneg (1) copy.jpg

Автор навчального проекту:

Шестерніна Ольга Олегівна

Творча назва

 Реалізація фотомонтажу в редакторі Fotoshop та онлайн ресурсах 

Logo photoshop.jpg

Основні питання:

Ключове питання: Фотомонтаж. Навіщо комусь платити, якщо можна навчитись самому?

Тематичні питання:

1. Які основні інструменти містить програма?

2. Який зміст курсу вивчення?

3. Які проект має завдання?

Змістові питання:

-Який інтерфейс міститься в програмі

-Які розроблені уроки по Adobe Photoshop

-Чи можливе виконання самостійної роботи вдома по Adobe Photoshop

-Які використовуються додаткові матеріали для роботи з програмою

Стислий опис:

Програма Adobe Photoshop - один з численних пакетів для монтажу, обробки, зміни, збереження графічних об'єктів. Adobe Photoshop - програма для редагування зображень на професійному та початковому рівні. Крім змінення зображень, відсканованих або знятих на цифрову фотока¬меру, ми можемо створювати зображення просто з нуля.Photoshop - це наймогутніша і функціональна програма в своєму класі. Не дивлячись на постійну дуже високу конкуренцію з боку більш ніж ста інших програм вартістю від десятків до тисяч доларів, Adobe Photoshop залишається найпопулярнішою програмою в даний час. А коли справа доходить до професійної обробки зо¬бражень, Photoshop виявляється не тільки лідером, але і єдиним гравцем на ринку.

Post-1028734-1264274636.jpg

Кінцевий продукт

Порівняння використання онлайн ресурсів для створення монтажу, онлайн Fotosop, Fotoshop тріал версія. Учні навчаться створювати самостійно монтаж фотографій, редагувати їх, відновлювати старі фотографії.

Навчальні предмет(и):

Informatikajpg.jpg


ІНФОРМАТИКА


Informatika.jpg

Навчальна тема проекту

Вивчення основ комп'ютерної графіки в школі

Класи:

7-11 класи, в залежності від навчальної програми зі спецкурсу

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Після закінчення вивчення цього проекту учні повинні знати:

 • 1. Переваги і недоліки векторної і растрової графіки.
 • 2. Формати графічних файлів.
 • 3. Функції палітр.
 • 4. Призначення різних графічних програм.
 • 5. Правила роботи з кольором, колірні моделі, характеристики кольорових зображень.
 • 6. Основні параметри (характеристики) зображення.
 • 7. Видів контурів, масок, шарів.
 • 8. Групи фільтрів графічного зображення '


Після закінчення вивчення цього проекту учні повинні уміти:

 • 1. Запускати редактор Adobe Photoshop і користуватися його інструментами.
 • 2. Виділяти зображення, використовуючи різні способи виділення.
 • 3. Малювати за допомогою різних інструментів.
 • 4. Управляти режимами зображень.
 • 5. Виконувати коригування кольорів.
 • 6. Створювати контури зображення.
 • 7. Трансформувати зображення.
 • 8. Змінювати зображення за рахунок використання фільтрів.
 • 9. Настроювати, створювати і використати кисті.
 • 10. Працювати з шарами.
 • 11. Застосовувати фільтри.
 • 12. Працювати з текстом.
 • 13. Виконувати фотомонтаж.

Календар проекту

Google Календар

Діяльність учнів:

 • 1 етап - Аналіз інструментарію програми Adobe Photoshop
 • 2 етап - Виконання тренувальних вправ
 • 3 етап - Виконання самостійних вправ
 • 4 етап - Представлення презентації готових робіт

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

2 - 2,5 місяці

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Оцінка складається з таких частин:


бали: Практична частина.

Виконання повністю всіх вправ і практичних робіт.

Самостійна частина.

Мають бути представлені самостійні роботи у вигляді презентації. Мають бути виконані всі 3 завдання.

10-12 Учні ефективно та творчо виконують поставленні 16 завдань та 3 практичні. Ммає бути виконана презентація, зі своїми виконаними роботами.


7-9 Допускається не виконання 2 - 3 вправ. Допускається не чітке виконання самостійної, з неточностями і погрішностями у виконанні графічних зображень.


4-6 допускається не виконання 5-6 вправ та 1 практичної. робота робиться без презентації, демонтсруються просто готові роботи.
1-3 халатне, та майже не виконання вправ. азим виконання самостійної, початок або не виконання зовсім презентації.
- Бали за практику Бали за самостійну

Приклад продукту проектної діяльності учнів

 • учнівська презентація [1];

Дидактичні матеріали:

 • тестові завдання (веб-ресурс для он-лайн тестування [2]);
 • проопрос [3]
 • електронний журнал успішності [4]
 • календарне планування [5]

Методичні матеріали:

 • блог проекту ([6]);
 • презентація вчителя ([7]);
 • фотоальбом для використання в самостійних роботах (рамки) ( [8]);
 • добірка відеоматеріалів (уроки вивчення фотошоп, для тих, хто хочезнати більше) ([9]).
 • сайт вчителя [10]

Вхідні знання та навички:

 • 1) техніка безпеки при роботі з комп'ютером;
 • 2) інформатики (як учбовий предмет і як наука);
 • 3) облаштування ЕОМ, призначення основних пристроїв;
 • 4) основи роботи в Windows;
 • 5) графічний редактор Paint.

Ресурси

 • Друковані матеріали:

1. Основи комп’ютерної графіки: [Навч.посіб.]/ В. С. Березовський, В. О. Потієнко, І. О. Завадський. – 2-ге вид., допов.та доп. – К.: Вид. група ВНV, 2009. – 400 с.: іл.

2. Основи створення комп’ютерних презентацій: [Навч.посіб.]/ О. М. Левченко, І. В. Коваль, І. О. Завадський. – К.: Вид. група ВНV, 2011. – 368 с.: іл.

3. Календарне планування курсу за вибором в 10 класі

4. Дик Мак-Клэланд (Deke McKleland) Photoshop 7. Библия Пользователя (Photoshop 7 Bible) - Willey Publishing, Inc.; К.: Компьютерное издательство „Диалектика", 2004 – 923 с.

5. Барри Хейнз, Уэнди Крамплер (Berry Heinz, Wendy Crumpler) Художевеные приемы работы в Photoshop – Willey Publishing, Inc,; К: Компьютерное издательство „Диалектика", 2004 – 456 с.

6. Скот К. Справочник по обработке цифровых фотографий в Photoshop –, Willey Publishing, Inc.; К.: Компьютерное издательство „Диалектика", 2004 – 340 с.

7. Тайц А.М., Тайц А.А. Adobe Photoshop 5.5. – СПб: БХВ, Санкт Петербург 1999 – 544 с.: ил.

....

 • Інтернет ресурси:

закладки розміщені на БобрДобр.