Практичний курс англійської мови для студентів 5 курсу фім

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Практичний курс англійської мови

7.02030302. Філологія*. Спеціальність: Мова і література (німецька). Спеціалізація: англійська мова


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Мета та завдання навчального курсу

Мета навчання другої іноземної мови є підготовка студента до викладання цієї мови в школі, а також закладання бази для подальшого самовдосконалення в галузі даної мови. Ця загальна мета курсу другої іноземної мови конкретизується в мовленнєвих уміннях (говоріння, аудіювання, читання та письмо), формування яких передбачено до кінця навчання

Завдання

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • володіти усним і писемниму мовленням англійською мовою за темами, що відображають особисте, громадське, академічне, та професійне життя;
 • опанувати словниковий запас, який дозволяє вільно спілкуватися за темами, визначеними програмою;
 • знати структуру анотування статті з англомовної преси;
 • Елемент маркованого списку
 • оволодіти соціокультурними знаннями за темами програми.


вміти:

 • помічати помилки в чужому усному та писемному мовленні та виправляти їх (в межах засвоєного мовного матеріалу);
 • керувати аудиторією під час одночасного використання мови, яка вивчається в якості засобу спілкування;
 • адаптувати своє мовлення відповідно до умов навчання;
 • складати лексичні, граматичні, фонетичні та орфографічні вправи та контрольні роботи з урахуванням складності мовного матеріалу для певного контингенту учнів;
 • уміти підбирати пізнавальний та виховний матеріал для бесід в межах тем, які вивчаються.Робоча програма

Автор (автори) курсу

Апалат Ганна Павлівна, Лівицька Інна Адамівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Практичний курс англійської мови для студентів 5 курсу фім" викладач Апалат Ганна ПавлівнаГрафік навчання

Змістовий модуль 1

БігБен-2015Gdenahoditsabigben3.jpg
 1. Історія світового кінематографу
 2. Кіноогляд
 3. Улюблений режисер/актор
 4. Історія українського кінематографу

Змістовий модуль 2

 1. Система середньої освіти у Великобританії
 2. Національна програма освіти

Змістовий модуль 3

 1. Англійська мова як світова. Головні характеристики англійської мови.
2015-Tower.jpg
 1. Мова національних інтересів
 2. Особливості світових англійських мов

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Кінематограф

Тема 1. Історія кінематографа

Теоретичний матеріал

Pride 5a69ccf3ca89.JPG

Теоретичний матеріал №1

Теоретичний матеріал №2

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Рекомендації

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

"Практичний курс англійської мови для студентів 5 курсу", Самостійна робота

січень листопад грудень
The Canterville Ghost by Oscar Wilde A Cup of Tea by Katherine Mansfield Jane by S. Maugham
A Matter of Timing by Ch. Armstrong Tea by Saki Fair of Face by Cyril Hare

Змістовий модуль ІІ. Система середньої освіти у Великобританії

Тема 1. Середня освіта

Теоретичний матеріал

Теоретичний матеріал №1

Kniga-ramka 2015.jpg

Практичні завдання

Практична №1

2015-History of Hollywood.jpg

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Англійська мова як світова.

Тема 1. Англійська мова

Теоретичний матеріал

Теоретичний матеріал №1

Map-of-great-britain-2015.jpg

Теоретичний матеріал №2

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Методичні рекомендації з англійської мови. Для студентів 5 курсу факультету іноземних мов друга мова). Комплексний державний іспит: Англійська мова та методика її викладання / Укладачі Т.В. Савенко, Г.П.Апалат, І.А.Лівицька. – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – 2012. – 44 с.
 2. Практичний курс англійської мови. Спеціальність: Мова і література (німецька). Спеціалізація: англійська мова: Навчальний посібник / Укладачі Г.П. Апалат, І.А. Лівицька. – РВВ КДПУ ім. В.Винниченка – 2014 – 158с.
 3. Навчально-методичні матеріали із самостійної роботи з практичного курсу англійської мови для студентів V курсу: Навчальний посібник. / Укладач Г.П. Апалат. – Кіровоград, Полимед-Сервис. – 2013. – 128 с.

Допоміжна

 1. Данілко М.І. The World of Britain: Britain Today. – Навчальний посібник. Вид.2. – Кіровоград, 2007. – 148 с.
 2. Савенко Т.В. Навчальні матеріали з практичної граматики англійської мови: – Кіровоград, 2008. – 192с.
 3. English for international relations/Англійська мова для міжнародних відносин: Навч. Посіб. Для студентів вищ. навч. заклад./ Дмитро Турчин.- Вінниця: Нова книга, 2011.-256с.

Інформаційні ресурси

 1. Film Review
 2. Awful German Audio
 3. Education in Ukraine