Практична граматика англійської мови (ФІМ, ІІІ курс, заочна форма навчання)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Практична граматика англійської мови (ФІМ, ІІІ курс, заочна форма навчання)


Напрям підготовки: 0203 Філологія

Спеціальність: 6.020303 Мова і література(англійська)

ОКР: бакалавр

Факультет іноземних мов

Форма навчання: заочна


Мета та завдання навчального курсу

Мета - удосконалення навичок коректного літературного писемного мовлення та формування поняття про граматичну будову англійської мови як про інтегровану систему взаємозалежних елементів та граматичних явищ

Завдання:

 • систематизація знань студентів з раніше вивчених тем (частин мови та їх категорії);
 • формування у студентів знань з граматичних явищ на рівні синтаксису;
 • формування вмінь та навичок повного розуміння граматичних явищ англійської мови, вільного їх використання в мовленні, їх аналізу в реченні;
 • підготовка студентів до вивчення курсу "Теоретична граматика англійської мови";
 • розвиток професійних навичок (пояснення граматичних явищ, перевірки письмових робіт, виправлення граматичних помилок).


робоча програма курсу

Викладачі курсу

Петрінська Тетяна Сергіївна

Дацька Тетяна Олексіївна

Кочубей Вікторія Юріївна


Учасники

Сторінка координування курсу "Практична граматика англійської мови (ФІМ, ІІІ курс, заочна форма навчання)" Петрінська Т.С.Графік навчання

Module 1 Module 2 Module 3
The Simple Sentence. The Principal Parts of the Sentence The Simple Sentence.The Secondary Parts of The Sentence The Compound Sentence. The Complex Sentence
Semester 5 Semester 6 Semester 6

Змістовні модулі

Big Ben Petrinska.jpg

Module 1. The Simple Sentence. The Principal Parts of the Sentence.

Theme 1. The Classification of The Sentence. The Simple Sentence. One-member Sentence.

Theory

Learn the theoretical material from "Навчальні матеріали з практичної граматики англійської мови для студентів 3 курсу факультету іноземних мов, спеціальність "Мова і література (англійська)" / Укладачі : Дацька Т.О., Кочубей В.Ю. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015.

Pp. 5-12,

Lecture №1

Practical Assignment

Ex. 1-11 (P.8-11); Ex. 1-2 (P. 12-13).

Training exercise №1

Theme 2. The The Principal Parts Of the Sentence. The Subject. Personal and Impersonal Sentences

Theory

Pp. 13-19,

Лекція №2

Practical Assignment

Ex. 1-2 (P.15); Ex. 1 (P.16);Ex. 1-3 (P.17-18);Ex. 1-4 (P.19-20);

Training exercise №1

Theme 3. The The Principal Parts Of the Sentence. The Predicate

Theory

Pp. 21-34.

Лекція №1

Practical Assignment

Ex. 1-3 (P.22); Ex. 1-5 (P. 24-26); Ex. 1-2 (P. 27-28);Ex. 1-3 (P. 29);Ex. 1 (P. 31);Ex. 1-2 (P. 32);Ex. 1-2 (P. 33-34).

Training exercise №1

Module 2. The Simple Sentence. The Secondary Parts of the Sentence.

Theme 1. The Object.

Theory

Learn the theoretical material from "Навчальні матеріали з практичної граматики англійської мови для студентів 3 курсу факультету іноземних мов, спеціальність "Мова і література (англійська)" / Укладачі : Дацька Т.О., Кочубей В.Ю. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015.

Pp. 51-54,

Лекція №1

Practical Assignment

Ex. 1-3 (P.53); Ex. 1, 4-6 (P. 54-56).

Практична №1

Theme 2. The Attribute. The Apposition.

Flag UK Petrinska.jpg

Theory

Pp. 57-61,

Лекція №1

Practical Assignment

Ex. 1-4 (P.59); Ex. 1-2 (P.61).

Практична №1

Theme 3. The Adverbial Modifier

Theory

Pp. 61-72.

Лекція №1

Practical Assignment

Ex. 1-2 (P.65-66); Ex. 1-3 (P. 67-68); Ex. 1-2 (P. 70-71);Ex. 1 (P. 72).

Практична №1

Module 3. The Compound Sentence. The Complex Sentence.

Theme 1. The Compound Sentence.

Theory

Learn the theoretical material from "Навчальні матеріали з практичної граматики англійської мови для студентів 3 курсу факультету іноземних мов, спеціальність "Мова і література (англійська)" / Укладачі : Дацька Т.О., Кочубей В.Ю. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015.

Pp. 75-79

Лекція №1

Practical Assignment

Ex. 1-4 (P.77); Ex. 1-3 (P. 79-80).

Практична №1

Theme 2. The Complex Sentence.

Theory

Pp. 81-96

Лекція №1

Practical Assignment

Ex. 1-4 (P.82-84); Ex. 1-2, 5 (P.85-87), Ex. 1-6, (P.89-91),Ex. 1 (P.93),Ex. 1-4 (P.96-97)

Практична №1

Theme 3. Syntactic Analysis

Theory

Pp. 76, 87, 100.

Лекція №1

Practical Assignment

Compound Complex Sentences for Analysis (P.101).

Практична №1

Independent Work

Питання до самостійого опрацювання курсу Практична граматика англійської мови (ФІМ, ІІІ курс, заочна форма навчання)

Examination requirements

Examination requirements

Assessment Scale

Assessment Scale

Ресурси

Bibliography

Main

 1. "Навчальні матеріали з практичної граматики англійської мови для студентів 3 курсу факультету іноземних мов, спеціальність "Мова і література (англійська)" / Укладачі : Дацька Т.О., Кочубей В.Ю. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015.
 2. Karaban V.I., Chernovaty L.M. Practical Grammar of English. - Volumes 1, 2. - Вінниця: Нова книга. - 2005. - 275 p., 282 p.
 3. Swan M. Practical English Usage. New Edition. - Oxford : OUP, 1995. - 658 p.
 4. Foley M., Hall D. Longman Advanced Learners' Grammar (A self-study reference and practice book with answers. - Pearson Education Limited, 2013. - 384 p.

Optional

 1. Бармина Л.А., Верховская И.П. Учимся употреблять артикли. – М.: Высшая школа, 1989. – 191 с.
 2. Грамматика английского языка: Морфология/ И.А. Кобрина, Е.А.Корнеева, М.И. Оссовская, К.А Гузеева. – М: Просвещение, 1985. – 288 с.
 3. Грамматика английского языка /В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н.Кожевникова и др. – М.: Страт, 2000. – 318 с.
 4. Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола. – М.: Высшая школа, 1995. – 207 с.
 5. Паращук В.Ю., Грицюк Л.Ф., Савченко Т.В. Практикум з граматики англійської мови. (для першого курсу) – Вінниця: Нова книга, 2003. - 296 с.
 6. Савенко Т.В. Практична граматика англійської мови. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2008. – 162 с.

Інформаційні ресурси

 1. English Grammar
 2. Граматика англійської мови в таблицях
 3. Синтаксис англійської мови