Правила набору тексту Катя

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

ПРАВИЛА НАБОРУ ТЕКСТУ

При наборі тексту слід дотримуватися таких правил:

Картинка1.jpg
 • Між словами ставиться лише один пробіл.
 • Розділовий знак не відривають від слова, за яким він стоїть (між ними не повинен стояти "пробіл").
 • Після кожного розділового знаку ставити "пробіл".
 • Після відкриваючих дужок або лапок зразу писати текст.
 • Закриваючі дужки або лапки писати зразу за текстом.
 • До і після дефісу не ставити пропуск (який-небудь).
 • До і після тире ставити "пробіл" (книга — джерело знань).
 • Не ставити пропуски між літерами, щоб зробити слово більш розтягнутим.
 • Не робити абзаци та відступи тексту пропусками.
 • Не нумерувати списки вручну.
 • Не можна переносити та скорочувати слова в заголовку.
 • Для переходу на початок наступного рядка натискати клавішу Enter.
 • Можна користуватися комбінацією клавіш

  • Shift + Enter - перехід на новий рядок без створення абзацу;
  • Ctrl + Enter - перехід на нову сторінку;
  • Сtrl + Alt + -(числова клавіатура) - «тире»;
  • Сtrl + - (числова клавіатура) - «мінус»;
  • Ctrl + - Shift+ - нерозривний дефіс;
  • Ctrl + Shift + «пропуск» - нерозривний «пропуск»

  ПРАВИЛА НАБОРУ ТЕКСТУ А4 ТА А5

  ПравилаА 4.jpg

  Правила набору тексту у вигляді презентації

  Правила презентація.pdf

  Тлумачення термінів

  • Медіатекст — це усний чи писемний твір масовоінформаційної діяльності та масової комунікації. Сутність медіатексту — конкретна інформація, що виражена мовленням з метою впливу та переконання.
  • Автенти́чний те́кст — офіційний текст міжнародного договору, підписаний уповноваженими на те представниками і скріплений печатями відповідних держав, або текст будь-якого документа, який за змістом відповідає текстові іншою мовою і має з ним однакову силу.
  • Мегатекст — це термін, що застосовується письменниками у фантастичних творах для опису підґрунтя певного сюжету, тропів, зображень, що мають бути описані в певному фантастичному творі.
  • Стереотекст — поєднання різномовних текстів для повнішого представлення одного комплексу ідей. У ньому використовуються можливості різних мов для втілення однієї ідеї або образу.
  • Структура тексту — поняття, формулювання якого знаходиться у розвитку. Структура є природною властивістю тексту, це означає, що будь-яка теорія, яка прагне адекватно його описати, повинна відобразити його структурність.
  • Парале́льний текст – це текст однією мовою разом з його перекладом на іншу мову.
  • Прецедентний текст — певний текст, зображення чи мелодія, які відомі певній спільноті — та для нагадування яких достатньо цитати, алюзії, натяку.
  • Типологія те́кстуу — це центральне поняття лінгвістики тексту і загальної теорії тексту. У широкому сенсі це певна обмежена сукупність текстів, що об'єднані особливими спільними ознаками на різних структурних рівнях тексту, на рівні семантики, змісту, особливостей побудови, ситуативних параметрів та комунікативної функції.
  • Лінгвістика тексту – галузь мовознавства, що вивчає структурно-граматичні, се­мантико-змістові, комунікативно-прагматичні, семіотичні властивості тексту, його категорійні ознаки, закономірності структурної організації, зв’язки з іншими текстами, а також процеси ство­рення, сприймання й інтерпретації тексту.
  • Текстологія — історично-філологічна дисципліна, що вивчає пам'ятки писемності, твори літератури і фольклору для критичної перевірки і встановлення на підставі наявних варіантів автентичності текстів.
  • Lorem ipsum — класичний варіант умовного беззмістовного тексту, що вставляється в макет сторінки.