Портфоліо проекту до тренінгу за програмою "Навчання для майбутнього" Шиян Вікторія 2018

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Us uk flag.jpg

Назва навчальної теми

Different Countries, Different Customs

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, Інформатика, Країнознавство

Вік студентів, курс

 • Вік студентів - 17-21 рік
 • Курс - 1-4

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Основною задачею проекту буде познайомити студентів з традиціями в Великобританії та Америки, визначити особливості їх культур. Студенти будуть досліджувати поставлену перед ними проблему «Разні країни, різні традиції». Для цього потрібно виконати такі завдання:

 1. Виокремити найважливіші традиції англійців (до 5).
 2. Визначити найважливіші традиції американців (до 5).
 3. Визначити роль свят у Великій Британі та Америції.
 4. Порівняти американські традиції з англійськими, визначити їх переваги та недоліки, що є схожим, а що відмінним.
 5. Висновки представити у вигляді статей та презентацій.

Кінцевим продуктом діяльності учнів у проекті буде нові знання про особливості англійських традицій.

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження

План вивчення

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Учні оцінюються за наступними критеріями:спочатку учні заповнюють опитувальник визначення навчальних потреб. Далі, після пошуку та обробки інформації учні виконують завдання поточного контролю, що включають тести на знання лексичного матеріалу, вживання Passive voice, та вміння аналізувати знайдену інформацію. До того ж учні будуть оцінюватись за вмінням працювати в середніх групах та творчу діяльність. Наприкінці роботи проводиться опитування і завершується робота з таблицею ЗХД, відбувається захист проекту. Оцінка проекту залежить від вільності викладення, граматичної акуратності, та релевантності інформації. Для додаткових балів учні можуть створити презентацію. Підсумкова оцінка виставляється як середнє арифметичне за всі види оцінювання.

Опитувальник

Поточний тест

Таблиця ЗХД

Оцінювання інформаційних ресурсів інтернет

Форма оцінювання вікі-статей

Поточний контроль

Електронний журнал

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Вчитель розробляє буклет.

БрошураШиян.jpg
БрошураШиян2.jpg

Робота проекту починається з перегляду презентації вчителя, що включає в себе постановку ключового та тематичного питання. Діяльність учнів:

 • Обговорення ключового та тематичного питання.
 • Поділ на 2 групи – дослідники культури американьців та дослідники культури англійців. Кожна з груп досліджує проблему із своєї точки зору.
 • Пошук інформації.
 • Робота з тематичними текстами.
 • Вивчення лексичного мінімуму.
 • Виконання поточних тестів.
 • Створення пар із представників кожної групи та розігрується діалог між членами 2 груп із звертанням уваги на Passive voice та врахуванням попередньо поставлених запитань.
 • Захист творчих робіт.

Стаття Учня (Шиян Вікторія)

Фасилітація. Карта проекту Шиян, 2018

Презентація вчителя

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Шиян Вікторія

Фах, навчальний предмет

Мова та література (англійська)

Навчальний заклад

Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка

Місто\село, район, область

м. Кропивницький

Контактні дані

Відомості про тренінг

Програма Intel «Навчання для майбутнього» в Україні

Програма складається з 64 годин очного навчання з дванадцаті модулів. У ході цього курсу вчителі працюють над навчальним проектом, в якому особлива увага приділяється пізнавальним інтересам та потребам учнів, які в свою чергу проводять власні дослідження в рамках розробленого проекту. Вчителі також опановують проектно-дослідницьку методику, роботу з мультимедіа та Інтернет-ресурсами, розробку власних проектів з використанням інформаційних технологій, створення презентацій, публікацій та web-сторінок від імені учнів як представлення результатів самостійних навчальних досліджень. Основна увага приділяється педагогічним аспектам інтеграції комп’ютерних технологій до практики відчизняної школи. В результаті проходження тренінгу вчитель має розроблене портфоліо навчального проекту, готове до застосування на уроці.


Дати проведення тренінгу

з 5 по 9 лютого 2018 року

Місце проведення тренінгу

м. Кропивницький, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Тренери

 • Дроговоз Наталія Анатоліївна
 • Степаненко Аліна В’ячеславівна