Портфоліо проекту до тренінгу за програмою "Навчання для майбутнього" Коваль Павло 2017

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошукНазва навчальної теми

Визначення середньої швидкості.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика

Вік учнів, клас

7 клас, 13 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект з фізики. Тема проекту "Визначення середньої швидкості". Це перший проект, що виконують учні 7-х класів на початку вивчення фізики. Під час проведення проекту його учасники повторюють поняття середньої швидкості, самостійно складають та розв'язують задачі з теми проекту , визначають екпериментально сереню швидкість тіла, а в кінці - складають звіт у вигляді презентації.

План вивчення теми (вставити файл)

 1. План проекту
 2. План реалізації проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

 1. Критерії оцінювання завдань
 2. Організаційна таблиця
 3. Документ фасилітації
 4. Буклет
 5. Завдання для дітей з особливими потребами
 6. Таблиця ЗХД
 7. Тест "Механіка"

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання щодо теми, яку вивчають. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати , як вони розуміють поняття «середньої швидкості», учні розв’язують тестові завдання. Учні упродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Д і поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслікувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над проектом зі створення презентації вони розроблять план роботи кожної групи для того, щоб спрямувати своє дослідження. Впродовж оцінювання над проектом учні також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису,щоб з’ясувати, чи потребують учні додаткових інструкцій. Обдаровані учні працюють ( за бажанням) над виготовленням бюлетню за додатковим завданням.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Діяльність вчителя.

Підготовка до вивчення теми. Так як це перший проект для учнів з фізики вчитель роздає дітям брошури, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовувати при вивченні теми; пересвідчується , що учні знають ТБ при виконанні експерименту. Перевіряє, чи знають учні , як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів занотовувати питання для спільної дискусії у рамках навчального проекту. Перед початком роботи вчитель: - обов’язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті ( надаємо необхідні форми); - нагадує дітям про безпечну поведінку в Інтернеті; - ознайомлює учнів з критерієм оцінювання проекту. Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений контрольний лист реалізації проекту. Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів. Також на початку проекту учні заповнюють таблицю ЗХД аналіз, якої проведуть в кінці проекту.На протязі проекту вчитель проводить різні консультації з теми проекту.

Діяльність учнів.

[Презентація]

Учні збираються в 3 групи- аналітики, експериментатори, креативщики. В групах вони обговорюють хід виконання роботи, записують на чорнетці свої попередні ідеї та які ресурси будуть використовувати. Вчитель під час роботи груп прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот, що до роботи груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення інструкцій для виконання дослідження. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем. Вчитель надає учням свої коментарі та направляє роботу груп у правильному руслі. Учні виконують дослідження. Проводять дослід, записують отримані результати, роблять висновки. Учитель контролює виконання експериментальних завдань, якщо треба вносить корективи, перевіряє дотримання правил техніки безпеки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення експерименту, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати данні, робити висновки. Готують презентацію. Продуктом стає мультимедійна презентація та її захист. Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання

Список використаних джерел

Друковані матеріали:

 1. Єжов С. М., Макарець М. В., Романенко О. В. Класична механіка. — К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. — 480 с.
 2. Федорченко А. М. Теоретична механіка. — К. : Вища школа, 1975. — 516 с.
 3. Дідух Л. Д. Основи механіки. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-07-1817-3.
 4. Вайданич В. І., Пенцак Г. М. Фізика. — Львів : Національний лісотехнічний університет України, 2009. — 664 с. — ISBN 5-7763-0227-7.
 5. Воловик П. М. Фізика для університетів. — Київ : Перун, 2011. — 864 с. — ISBN 966-569-172-4.
 6. Іванків Я. І., Палюх Б. М. Механіка [Текст] : навч. посібник для студ. фіз. спец. вузів. — Київ : ІСДО, 1995. — 228 с. — ISBN 5-7763-9897-5.
 7. Козицький С. В., Поліщук Д. І. Курс загальної фізики: підруч. для студ. ВНЗ: у 6 т. Т. 1. Механіка. — Одеса : Астропринт, 2011. — 471 с.
 8. Методи та засоби вимірювання вихрового компонента швидкості течії : монографія / В. Д. Погребенник ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 180 с. : іл. – Режим доступу: . – Бібліогр.: с. 171-178 (123 назви). – ISBN 978-617-607-768-8
 9. «Физика-7» Кирик Л.А. Сборник заданий и

самостоятельных работ. Х. Гимназия 2007


Електронні ресурси:

 1. https://www.google.com.ua/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie
 2. http://uchebniki-online.net/248-fizika-7klass-gendenshteyn.html
 3. http://afisha.59.ru/afisha/event/66757.php?range=all&week=0&dow=0&period=0

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Коваль Павло

Фах, навчальний предмет

Вчитель фізикии

Навчальний заклад

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Місто\село, район, область

м. Кіровоград

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

з 6 по 10 лютого 2017 року

Місце проведення тренінгу

м. Кропивницький, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Тренери

Копотій Вікторія Володимирівна

Вовкотруб Віктор Павлович

Дидактичні матеріали

Блог рефлексія