Портфоліо з теми "Моє обличчя в VKONTAKTE" Гонтова Сніжана

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Назва навчальної теми

Обробка цифрових зображень

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Технології, спецкурс за вибором «Основи комп’ютерної графіки»

Інформатика

Вік студентів, курс

10 клас, 14–16 років

Стислий опис проекту

Даний проект допоможе учням здобути знання та навички з обробки цифрових фотографій, розібратись в різноманітних інструментах та командах графічного редактора Adobe Photoshop, а також способах збереження зображень. Для цього потрібно виконати такі завдання:

 • Проаналізувати фото в соціальній мережі VKONTAKTЕ;
 • Опрацювати теоретичний матеріал;
 • Посортувати фотографії залежно від необхідності застосування тих чи інших груп інструментів графічного редактора Аdobe Рhotoshop;
 • Поліпшити якість фотографій засобами графічного редактора Аdobe Рhotoshop;
 • Зберегти зображення для вебу та створити галерею;
 • Висновки та пропозиції щодо оптимізації обробки зображень представити у вікі-статті.

Кінцевий продукт діяльності учнів у проекті – нове знання, а саме, ефективне використання різних засобів редактора Аdobe Рhotoshop для обробки графічних зображень.

Підсумковий урок-конференція із захистом власних напрацювань завершить роботу над проектом.

План вивчення теми

План вивчення теми "Моє обличчя в VKONTAKTE"

План впровадження теми "Моє обличчя в VKONTAKTE"

Оцінювання

Визначення попередніх знань учнів щодо теми проекту відбувається при заповненні ними Опитувальника до проекту "Моє обличчя в VKONTAKTE" на визначення навчальних потреб та Таблиці З-Х-Д.

Під час заповнення Вікі-сторінки учні використовують Форму оцінювання вікі-статей та Форму оцінювання самоспрямуваня у навчанні), які допомагають їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання.

Підсумкове оцінювання роботи учнів відбувається за Формою оцінювання вікі-статей та урахуванням оцінки за доповідь та презентацію результату.

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком проекту вчитель знайомить учнів з методом проектів за допомогою буклету:

Гонтова Публікация про проекти 1.jpg Публікация про проекти 2 Гонтова.jpg

Робота в проекті починається із бесіди «Візуалізація образу молодої людини в VKONTAKTE», під час якої перед учасниками проекту ставляться запитання і демонструється презентація:

 • В якому образі постають перед он-лайн спільнотою тінейджери?
 • Наскільки модним є зараз селфі?
 • Чи велика кількість фотомонтажу?
 • Наскільки якісними є фотографії в соцмережі?
 • Чи використовує молодь оброблені фотографії в графічних редакторах?

Вчитель (для планування своїх дій) пропонує відповісти на запитання в Таблиці З-Х-Д та Опитувальника до проекту "Моє обличчя в VKONTAKTE". Також це опитування можна проводити упродовж вивчення курсу для фасилітації.

Далі вчитель розділяє клас на групи враховуючи диференціацію навчання: кількість груп буде залежати від кількості учнів в класі; до кожної групи повинен входити координатор команди (обдарована дитина) та дитина з особливими потребами.

Кожна із груп отримує завдання:

 1. Проаналізувати свої фото та фотографії друзів в соціальній мережі VKONTAKTЕ;
 2. Відібрати ті фотографії, які потребують дотакової обробки;
 3. Опрацювати теоретичний матеріал, використовуючи запропонований вчителем список друкованих матеріалів та електронних ресурсів;
 4. Посортувати фотографії залежно від необхідності застосування тих чи інших груп інструментів графічного редактора Аdobe Рhotoshop;
 5. Поліпшити якість фотографій засобами графічного редактора Аdobe Рhotoshop;
 6. Зберегти зображення для вебу та створити галерею;
 7. Створити вікі-статтю, де описати своє дослідження, його результати та висновки, висунути пропозиції щодо використання різних груп інструментів редактора Аdobe
 8. Рhotoshop для обробки графічних зображень;
 9. Презентувати власні напрацювання.

На вікі-сайті, створено розділ на якому потрібно розміщувати свої статті. Для проведення оцінювання та самооцінювання – Форма оцінювання вікі-статтті та Форма оцінювання самоспрямуваня у навчанні. Щоб учням простіше було проводити дослідження підготовлено шаблон Журналу досліджень. Комунікація учасників команди проекту відбувається за допомогою групи класу в VKONTAKTE, де будуть опубліковані деякі матеріали, відбуватися обговорення, координація дій тощо. Над практичними завданнями проекту учні працюють самостійно в тісній співпраці з «колегами». Вчитель виступає в ролі наставника, тренера, експерта, арбітра. Учасники проекту пишуть статті з обраної теми та розташовують їх на вікі-сайті. Учні переглядають статті один в одного і пишуть обговорення. Захист проекту здійснюється у вигляді уроку-конференції, на якій кожна група доповідатиме результати своїх досліджень.

Документ для фасилітації до проекту "Моє обличчя в VKONTAKTE"

Стаття учня до проекту "Моє обличчя в VKONTAKTE"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Гонтова Сніжана Петрівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки.

 • Основи комп’ютерної графіки
 • Інформаційний працівник
 • Основи веб-дизайну

Навчальний заклад

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

КЗ "Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

Місто\село, район, область

Кіровоград

Контактні дані

м. Кіровоград, вул.Шевченка, 1

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього" (для викладачів КДПУ)

Дати проведення тренінгу

26 січня - 31 січня 2015 року

Місце проведення тренінгу

м. Кіровоград, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Тренери

Андронатій Павло Іванович - викладач кафедри інформатики

Копотій Вікторія Володимирівна - викладач кафедри інформатики