План проекту

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Творча назва «Відтінки молодіжного світу»

Основні питання:

Ключове питання:

  1.Чи вільний ти у своєму виборі?
  2. Чи допомагає субкультура мені бути самим собою?

Тематичне питання:

Як субкультура сприяє молоді у її самовираженні та самореалізації?

Змістові питання:

  1. Що таке субкультура?
  2. Які різновиди субкультури?
  3. Яке місце субкультури в наш час?

Стислий опис

Проект з інформатики «Відтінки молодіжного світу» призначений для узагальнення матеріалу з курсу інформатика і вивчення середовища і можливостей Вікі – Вікі на факультативах з інформатики, а також для зацікавлення учнів суспільно-психологічно значущою проблемою. Учні проводять опитування серед однолітків та молоді і визначають чи цікава ця проблема людям. Далі переглядають веб-ресурси з цієї тематики та шукають самостійно подібні. Оцінюють і систиматизують дані на знайдених веб-ресурсах за поданими критеріями. Аналізують інформацію на достовірних сайтах і роблять висновок щодо впливу субкультури на життя молоді. Всі свої доослідження вони розміщують на власних сторінках Вікі-Вікі.

Кінцевий продукт:

Результати свого дослідження учні представляють у підсумкової статті. Захист проводиться на засіденні круглого столу (бажано запросити гостей).

Навчальні предмет(и):

Інформатика, соціологія, українська мова.

Інформатика:

Усвідомлення можливостей використання комп’ютерних мереж і систем; можливостей комп’ютерного моделювання технічних засобів і процесів. Вивчення середовища Вікі-Вікі.

Знання соціальних, правових та етичних аспектів інформатизації суспільства; можливостей використання програмного забезпечення комп'ютера в навчальному процесі.

Уміння користуватися комп’ютерними мережами і працювати з комп'ютерними системами різного призначення; застосовувати комп’ютерні засоби у проектній діяльності; адекватно добирати програмний засіб як інструмент пізнавальної діяльності

Мовний компонент (українська мова):

Вироблення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) і в різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня);

формування читацької та мовленнєвої культури, творчих здібностей, культури полеміки, критичного мислення, самостійного аналізу та оцінювання прочитаного;

формування комунікативної компетенції;

ознайомлення з мовною системою та формування на цій основі базових лексичних, . граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок.

Класи:

10 - 11

Навчальні цілі та очікувані результати навчання
Діяльність учнів
1-й етап:

  • Зацікавити учнів суспільною проблемою.
  • Сформувати внутрішню мотивацію щодо вивчення теми «Інформація та інформаційні процеси».
  • Виробити навички рольової поведінки та розподіляти між собою завдання

1-й етап:

Презентація вчителем проекту. Учні переглядають презентацію проекту та обговорюють поставлену проблему. Знайомляться з критеріями виконання своїх робіт.

Діляться по парах за уподобанням та планування дослідження.

2-й етап:

  • Розвинуть комунікативні навички.
  • Формування первинних навичок збору даних методом опитування та обробки зібраних даних.

2-й етап:

Проведення опитування серед однолітків (учні 10-11 класів) щодо проблеми з даної теми. Визначення рівня інтересу до проблеми дослідження.

3-й етап:

  • Удосконалення навичок роботи у мережі Інтернет, а саме пошуку веб-ресурсів за ключовими словами.

3-й етап:

Перегляд веб-ресурсів, що запропонував вчитель, та пошук інших ресурсів із заданої теми.

4-й етап:

  • Розвивають навики мислення: аналіз та оцінювання за критеріями.
  • Розвиток розумових дій, а саме вміння робити висновки.
  • Розвиток розумових дій, а саме вміння робити висновки. Навчитися створювати статті.

4-й етап:

Створення підсумкової статті.

Підведення підсумків роботи та підготовка до захистув, добір ілюстрації відповідно до змісту.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

6 занятьОцінювання знань та вмінь учнів

  1. Оцінювання знань і вмінь у роботі з Вікі середовищем.
  2. Оцінювання учнівських статтей.
  3. Оцінювання роботи учнів у парі

Матеріали та ресурси:

Популярні газети, журнали, папір, кнопки, комп’ютери, проектор, принтер, програми для створення мультимедійних презентацій, засоби для зв’язку з Інтернетом.

Вхідні знання та навички:

  1. Знають як функціонує мережа Інтернет.
  2. Вміють шукати за ключовими словами веб-ресурси.
  3. Вміють робити висновки з прочитаного, писати статті.

Ресурси:

1. http://www.sweetville.net/
http://wikipedia.org/

Проект "Відтінки молодіжного світу"