Перелік питань до екзамену з "Основи інформатики з елементами програмування та СІТ"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

ПИТАННЯ ДЛЯ 11 ГР. З ДИСЦИПЛІНИ «ОІ З ЕЛЕМЕНТАМИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА СІТН» (2-Й СЕМЕСТР)

ПЕРШІ ПИТАННЯ

 1. Створення тестових завдань засобами текстового процесору Microsoft Word. Вставка вкладки Разработчик і робота з групою Элементы управления. Приклади.
 2. Перевірка тестових завдань засобами текстового процесору Microsoft Word. Використання захисту документу і обмеження редагування. Приклади.
 3. Табличний процесор Microsoft Excel. Середовище табличного процесора та основні його елементи. Загальні відомості і можливості. Електронні таблиці та їх призначення.
 4. Форми курсору табличного процесору Microsoft Excel, основні типи й призначення.
 5. Введення і редагування даних у табличному процесорі Microsoft Excel. Подання даних в електронних таблицях. Введення текстових, числових та інших типів даних.
 6. Форматування даних у табличному процесорі Microsoft Excel.
 7. Введення формул і функцій. Обчислення в середовищі табличного процесора. Робота з формулами та функціями. Приклади.
 8. Використання абсолютних, мішаних (змішаних) та відносних адрес в середовищі табличного процесора. Застосування їх при роботі з формулами та функціями. Приклади.
 9. Впорядкування даних в середовищі табличного процесору Microsoft Excel. Використання фільтрів. Прості та розширені фільтри.
 10. Побудова графічних об’єктів у Microsoft Excel. Вставка малюнків, автофігур, формул, об’єктів SmartArt і WordArt. Їхнє взаємне розташування на аркуші книги. Формат графічних об’єктів. Приклади.
 11. Створення графіків і діаграм у табличному процесорі Microsoft Excel.
 12. Редагування графіків і діаграм у табличному процесорі Microsoft Excel.
 13. Формат області побудови, області діаграми, осей координат графіків і діаграм у табличному процесорі Microsoft Excel.
 14. Створення і перевірка тестових завдань засобами табличного процесору Microsoft Excel. Створення і використання списків, захист даних, аркушів і книги.
 15. Створення електронного журналу засобами табличного процесору Microsoft Excel. Використання статистичних функцій: СРЗНАЧ, РАНГ.РВ, логічної функції ЕСЛИ.
 16. Робота з колонтитулами, аркушами табличного процесору Microsoft Excel. Використання умовного форматування даних електронних таблиць.
 17. Аналіз даних у середовищі табличного процесора за допомогою зведеної таблиці. Приклади.
 18. Аналіз даних у середовищі табличного процесора з використанням функції Промежуточный итог. Приклади.
 19. Команди і виконавці програми «Scratch». Приклади.
 20. Команди і виконавці програми «Сходинки до інформатики +». Приклади.
 21. Система дій і команд виконавця програми «Scratch» для створення лінійних алгоритмів. Приклади.
 22. Система дій і команд виконавця програми «Сходинки до інформатики +» для створення лінійних алгоритмів. Приклади.
 23. Логічне слідування (висловлення, яке утворюється з двох висловлень за допомогою слів ЯКЩО й ТО). Приклади.
 24. Система дій і команд виконавця програми «Scratch» для створення алгоритмів з розгалуженням. Приклади.
 25. Система дій і команд виконавця програми «Сходинки до інформатики +» для створення алгоритмів з розгалуженням. Приклади.
 26. Система дій і команд виконавця програми «Scratch» для створення алгоритмів з повторенням. Приклади.
 27. Система дій і команд виконавця «Сходинки до інформатики +» для створення алгоритмів з повторенням. Приклади.
 28. Проектна діяльність у початковій школі. Поняття проекту, навчального проекту. Мета проектного навчання. Дії учителя, батьків і учня при організації проектного методу.

ВІДПОВІДНІ ДРУГІ ПИТАННЯ

 1. Особливості навчальних проектів молодших школярів. Теми дитячих проектних робіт. Оцінювання виконаних проектів. Презентація (захист) проекту.
 2. План проведення проекту. Побудова роботи над проектом.
 3. Паспорт проектної роботи. Можливі результати проектної діяльності. Види проектів для роботи з учнями початкових класів.
 4. Пам’ятка для батьків, чиї діти включаються у проектну роботу в школі. Пам’ятки для учителя при організації проектного методу. Правила презентації для учня.
 5. Основні терміни (поняття) проектної діяльності (актуальність, гіпотеза, проект, захист проекту, питання проекту, проблема, структура проекту).
 6. Бази даних та їх типи. Системи управління базами даних (СУБД). Призначення та основні функції СУБД.
 7. Огляд реляційної моделі даних. Модель "сутність–зв’язок". Сутність предметної області. Основні елементи графічного подання моделі "сутність–зв’язок".
 8. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних. Створення структури реляційної бази даних. Приклади.
 9. Робота з таблицями в реляційних базах даних. Режими створення таблиць, введення даних, редагування. Приклади.
 10. Пошук упорядкування та фільтрування даних у сучасних базах даних. Приклади.
 11. Форми бази даних. Зміна фону, шрифту, розташування підписів до полів, самих полів. Приклади.
 12. Запити при роботі з базами даних. Призначення та основні типи запитів. Приклади.
 13. Створення та використання звітів для опрацювання даних бази даних. Приклади.
 14. Комп’ютерні презентації, їхнє призначення та види. Створення комп’ютерних презентацій, опрацювання об’єктів презентацій.
 15. Вимоги щодо структури, змісту й оформлення презентації.
 16. Середовище редактора слайдових презентацій. Створення, редагування та форматування текстових і графічних об’єктів слайду. Збереження презентацій. Приклади.
 17. Середовище редактора слайдових презентацій. Змінення дизайну слайдів. Використання тем, кольорів, шрифтів, ефектів, стилів фону. Приклади.
 18. Середовище редактора презентацій. Способи демонстрації слайдів. Приклади.
 19. Середовище редактора слайдових презентацій. Налаштування об’єктів (анімація, звук, час, тощо) слайду.
 20. Середовище редактора слайдових презентацій. Налаштування переходів між слайдами комп’ютерної презентації. Приклади.
 21. Середовище редактора слайдових презентацій. Налаштування переходів між об’єктами слайда комп’ютерної презентації. Приклади.
 22. Комп’ютерні мережі. Поділ комп’ютерних мереж за територіальною ознакою. Глобальна мережа Internet.
 23. IP-адреси. URL-адреси. Доменні адреси. Співставлення IP-адреси комп’ютера з його іменем у відповідному домені.
 24. Основні сервіси Internet. Електронна пошта. Підключення користувачів до мережі Internet.
 25. Інформаційні технології навчання. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання.
 26. Розвиток ІКТ у навчальному процесі. Розвиток інтерактивних технологій. Відмінність технології Веб 2.0 від технологій Веб 1.0. Основні соціальні сервіси мережі Інтернет.
 27. Системи Вікі-енциклопедій. Вікі-сторінка. Правила іменування Вікі-статей. Внутрішні і зовнішні посилання. Вікі-КДПУ.
 28. Поняття веб-журналу. Порядок створення записів у веб-журналі. Класифікація веб-журналів, їхні види.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ЗАДАЧА