ПРОЕКТ Непомящої Наталі

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Автор навчального проекту: Непомяща НаталяТворча назва: ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН НАВКОЛО НАС


Podsolnuh.jpgОсновні питання:

Ключове питання:

Яку роль відіграє золотий перетин у нашому житті ?


Тематичні питання:


1. Як пов'язаний "золотий перетин" і числа Фібоначчі ?

2. Як пов'язаний золотий перетин і людина ?

3. Як застосовується "золотий перетин" в мистецтві ?

4. Де "золотий перетин" зустрічається в природі ?

5. Чи застосовується "золотий перетин" в архітектурі ?


Змістові питання:

- Що таке золотий перетин ?

- Хто вперше сформулював правило "золотого перетину" ?

- Що таке послідовність Фібоначчі ?

- Які фігури називаються золотими ?

- Яка спіраль називається "золотою" ?

- Що таке "золотий" чотирикутник ?Стислий опис:

Проект "Золотий перетин навколо нас" присвячений вивченню таких тем, як "Золотий перетин" та " Числа Фібоначчі". Даний проект являється цікавим дослідом математичних закономірностей, які оточують нас. Числа Фібоначчі та "Золотий перетин" широко проявляють себе в природі. Вони являються об’єктами природи, які існують в ній незалежно від нашого існування. Завдання даного проекту полягають в тому, щоб проілюструвати застосування математики в житті, познайомити з історичними даними, показати зв'язок з іншими науками.Кінцевий продукт

В результаті роботи над проектом учні:

- познайомляться з поняттям "Золотий перетин" в математиці;

- проведуть досліди застосування "золотого перетину" в житті;

- будуть збирати, аналізувати і застосовувати власні отримані знання на практикі;

- створять презентацію, публікацію своєї роботи в проекті;

- будуть представляти результати своєї роботи з використанням інформаційних технологій.Навчальні предмет(и):

Математика, художнє мистецтво, історія.
Навчальна тема проекту

Числа Фібоначчі та Золотий перетин

Golden ratio-5.jpg


Класи:

10-11
Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ

Вдосконалити навички:

- планування дослідницької діяльності;

- робота з даними;

- порівняння та компонування даних;

- перевірка гіпотези;

- усного мовлення.


Розвивати вміння:

- аналізувати поставлену проблему;

- планування шляхів її розв'язання;

- аналізувати отриману інформацію;

- оцінювати та узагальнювати результати;

- робити висновки;

- працювати в групі;


Формувати:

- відповідальне ставлення за виконання отриманого доручення;

- мотивацію при вивченні навчальних предметів;

- саморозвиток та самоорганізацію;


ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ

Вміти:

- вирішувати поточні проблеми при виконанні проекту;

- обговорювати проект та створювати план його реалізації;

- пристосовуватись до вимог;

- представляти результати проекту;


Розуміти:

- зв'язок проекту та власної навчальної діяльності;

- значущість своєї навчальної діяльності;

Календар проекту

Розміщується посилання на план заходів у Google Календар

Діяльність учнів:

1.Висуваємо гіпотезу

Переглянути презентацією вчителя.

Обговорити план роботи над проектом.

Підготувати план роботи над проектом.


2.Шукаємо, аналізуємо, систематизуємо, створюємо банк джерел і ресурсів

Відшукати поняття “золотий перетин” у Вікіпедії.

Шукаємо матеріали, пов’язані з "золотим перетином".

Створюємо базу з найбільш важливими джерелами інформації з проекту.


3.Проводимо дослідження

Відшукуємо зразки застосування "золотого перетину" у нашому житті.

Застосування золотого перетину в архітектурі та мистецтві.

Досліджуємо як саме "золоти перетин" повязаний з людським тілом.


4.Узагальнюємо результати

Систематизувати результати досліджень по видам матеріалів.

Підготувати ілюстрації.

Створити презентацію, яку буде використано для підведення результатів проекту.


5.Завершуємо і підводимо підсумки

Підводимо підсумки, обговорюємо результати, обмінюємося думками

Публічний захист результатів проекту
Оцінювання знань та вмінь учнів:

Критерії оцінювання презентації ;

Приклад продукту проектної діяльності учнів

блог Історія "золотого перетину";

презентація учня;


Дидактичні матеріали:

тестові завдання;

опитування;

Журнал успішностіМетодичні матеріали:

презентація вчителя ;

відео Числа Фібоначчі;

відео Золотий перетин;

відео Золотий перетин в ДНК;


Вхідні знання та навички:

  • Вміння користуватися ПК та Інтернетом;
  • Знання пропорції;
  • Знання геометричних фігур.
Ресурси

  • Друковані матеріали:

Азевич А.И. Двадцать уроков гармонии. – М.: Школа-пресс,1998

Волошинов А.В. Математика и искусство. – М.: Просвещение, 2000

Воробьев Н.Н. Числа Фибоначчи. - М.:Наука ,1986

Ковалев Ф.В. Золотое сечение. - М.:Школа-пресс,1998

Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи.- М: Высшая школа,1986 Высшая школа,1986

Смирнова Е.С. Курс наглядной геометрии. - М.: Просвещение, 2002

Стахов А. Код да Винчи и ряды Фибоначчи. - Питер, 2007


  • Інтернет ресурси:

Золотий перетин (матеріал з Вікіпедії) ;

Золотий перетин;

Золотий перетин в мистецтві;

Золотий перетин. Статті;