Основні правила набору тексту Ковальчук

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
               ПРАВИЛА НАБОРУ ТЕКСТУ

Nvqnbpoqnnirtiwvniwqnbiiui.jpg

 1. ПОВИНЕН бути цілісним і зв’язним.
 2. Має бути ЗАКІНЧЕНИМ.
 3. Заголовок ПОВИНЕН розташовуватись по центру.
 4. Після заголовка НЕ ПОТРІБНО ставити крапку, якщо він в окремому рядку.
 5. НЕ МОЖНА ставити пробіл перед розділовим знаком.
 6. Тире НЕОБХІДНО з обох боків виділяти знаком пробіл.
 7. Прізвище та ініціали ПИШУТЬСЯ в одному рядку.
 8. Між кожним словом ТРЕБА ставити лише один знак пробілу.
 9. Дефіс і апостроф - без проміжків.
             ПРАВИЛА НАБОРУ ТЕКСТУ У ФОРМАТІ А4, А5

Plokijuhygfrwf.pdf Phouwh4ighweiyg.pdf

             Презентація: "ПРАВИЛА НАБОРУ ТЕКСТУ" 

ПРАВИЛА НАБОРУ ТЕКСТУ презентація Blazhko 2020.pdf

 1. Медіатекст-це усний чи писемний твір масово інформаційної діяльності та масової комунікації.
 2. Аутентичний текст- офіційний текст міжнародного договору, підписаний уповноваженими на те представниками і скріплений печатями відповідних держав, або текст будь-якого документу, який за змістом відповідає текстові іншою мовою і має однакову силу.
 3. Мегатекст- це термін, що застосовується письменниками у фантастичних творах для опису підгрунтя певного сюжету, тропів, зображень, що мають бути описані в певному фантастичному творі.
 4. Стереотекст- поєднання різномовних текстів для повнішого представлення одного комплексу ідей.
 5. Структура тексту- поняття, формулювання якого знаходиться у розвитку. Структура є природною властивістю тексту, це означає, що будь-яка теорія, яка прагне адекватно його описати, повинна відобразити його структурність.
 6. Паралельний текст- це текст, однією мовою разом з його перекладом на іншу мову.
 7. Прецедентний текст - певний текст, зображення чи мелодія, які відомі певній спільноті та для нагадування, яких достатньо цитати, алюзії, натяку.
 8. Типологія тексту - це центральне поняття лінгвістики тексту і загальної теорії тексту. У широкому спектрі це певна обмежена сукупність текстів, що об'єднанні особливими спільними ознаками на різних структурних рівних.
 9. Лінгвістика тексту - це розділ лінгвістики, який займається текстами, як системами зв'язку.
 10. Текстологія - історично- філологічна дисципліна, що вивчає пам'ятки писемності, твори фольклору для критичної перевірки і встановлення на підставі наявних варіантів автентичності тексту.
 11. Loren ipsum - класичний варіант умовного беззмістовного тексту, що вставляється в текст сторінки.