Основи інформатики та інформаційно-комунікаційні технології (на базі ОС Ubuntu)

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Основи інформатики та інформаційно-комунікаційні технології


Напрям підготовки “01 освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета ..............

Завдання .....................

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: ....................

вміти: ...................


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсуУчасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.


Зміст курсу

Теоретичний матеріал

Лекція №1.

Лекція №2.

Завдання для лабораторних робіт та самостійного опрацювання

Шкала оцінювання

 • Лабораторні роботи - 50 балів
 • Контрольна робота - 20 балів
 • Підсумковий тест - 10 балів

Лабораторна робота №1. Операційна система Linux Ubuntu. Основи роботи з теками та файлами

Мета: формування поняття операційної системи, файлової системи та вмінь роботи із теками і файлами у середовищі Ubuntu.

Питання до вивчення

 1. Поняття операційної системи.
 2. Файлова система операційної системи Ubuntu.
 3. Стільниця операційної системи Ubuntu. Структура вікна. Діалогові вікна.
 4. Головне меню Ubuntu.
 5. Довідкова система Ubuntu.
 6. Основні дії з теками і файлами.
 7. Призначення Смітника. Відновлення файлів.
 8. Робота з локальною комп'ютерною мережею засобами Ubuntu.
 9. Пошук файлів у файловій системі Ubuntu.

Інформаційні ресурси до теми "Операційна система Linux"


Завдання до виконання

Середній рівень

 1. Переглянути вміст об'єкту "Комп'ютер" (за допомогою кнопки "Місця").
 2. У теці (папці) "Домівка" (Домашняя папка) створити власну теку, назва якої Прізвище_група.
 3. У теці Прізвище_група створити теки (папки) такої структури:
  Задание папки.gif
 4. Якщо можливо, то переглянути вміст ресурсу Students: та у теці Students:\Students\ знайти три довільні файли. Якщо доступ до ресурсу неналаштований, то довільні файли пошукати у теці "Домівка".
 5. Скопіювати знайдені файли у кожну з тек (папок) Група (номер групи)Документи (прізвище студента), Малюнки (прізвище студента) та Навчальні матеріали.
 6. Перейменувати файли скопійовані у теку (папку) Документи (прізвище студента), присвоївши їм відповідно імена документ№1, документ№2 і т.д.
 7. Перейменувати файли скопійовані у теку Малюнки (прізвище студента), присвоївши їм відповідно імена малюнок№1, малюнок№2 і т.д.
 8. Перемістити файл документ№1 на Стільницю (Робочий стіл).
 9. Перемістити файл малюнок№1 на Стільницю (Робочий стіл).
 10. За допомогою мишки змінити розташування значків на Стільниці (Робочий стіл).
 11. За допомогою контекстного меню Стільниці (Робочий стіл) впорядкувати значки.
 12. Вилучити із Стільниці (Робочий стіл) файли документ№1 та малюнок№1.
 13. Відновити вилучені файли (Смітник).

Достатній рівень

 1. Установити ємність та кількість вільного місця на ресурсі Students:.
 2. Надати файлам вид, при якому відображаються приховані (скрытые) файли та папки (каталоги), використовуючи команду меню Вид -> Показывать скрытые файлы.
 3. Приховати файл документ№1 (щоб приховати об'єкт, потрібно його переіменувати, добавивши символ "." на початку імені).
 4. Надати текам (папкам) вид, при якому не відображаються сховані (скрытые) файли (Вид -> Показывать скрытые файлы). Дослідити, що після цього змінилося.
 5. Файл документ№1 зробити неприхованим (щоб показати об'єкт, потрібно його переіменувати, видаливши символ "." на початку імені).

Високий рівень

 1. Переглянути вміст папки "Перегляд мережі".
 2. Зайти на сервері (МЕРЕЖА/Мережа WINDOWS/PM/CASTLE/STUFF) у папку викладача з теоретичними матеріалами і скопіювати ті файли у власну папку Навчальні матеріали.
 3. Для файла документ№1 створити посилання (ярлик), яке розмістити на Робочому столі.

Контрольні запитання

 1. Що називається файлом?
 2. Що називається папкою, каталогом або діректорією?
 3. Що називається посиланням (ярлик) у Linux?
 4. Які функції в Linux виконують посилання?
 5. Що називається файловою системою?
 6. Яка послідовність дій при створенні, перейменуванні, копіюванні, перенесенні, знищенні, відновленні об’єкта?
 7. Як можна створити посилання?
 8. Яке призначення об’єкта Корзина?
 9. Як запустити пошукову систему Linux?

Лабораторна робота №2. Архівування даних. Менеджер архівів Ubuntu. Встановлення програм у середовищі Ubuntu. Налаштування Ubuntu.

Мета: формування поняття архівування даних, вміннь роботи з архівними файлами та Менеджером архівів, вмінь налаштовувати середовище Ubuntu.

Питання до вивчення

 1. Поняття архівування даних.
 2. Програми-архіватори та їхні функції.
 3. Робота із Менеджером архівів Ubuntu.
 4. Встановлення програм у середовищі Ubuntu.
 5. Налаштування Ubuntu.

Завдання до виконання

Середній рівень

 1. На робочому столі створити папку Студент_прізвище.
 2. У папку Студент_прізвище скопіювати 2 довільні файли.
 3. Стиснути всі файли, що містяться у папці Студент_прізвище. Архівний файл назвати Архів_Прізвище та розмістити його у папці Студент_прізвище.
 4. З’ясувати розмір архівного файла, порівняти із загальним розміром незаархівованих файлів. Зробити висновки.
 5. Переглянути отриманий архів.
 6. У теку Документи розпакувати файл Архів_Прізвище.

Достатній рівень

 1. Знайти три документи, що мають розширення *.doc і скопіювати їх до теки Студент_прізвище.
 2. Усі знайдені файли додати до архіву Архів_Прізвище, який потім переіменувати Новий архів, і помістити його у теку Студент_прізвище.
 3. Знайти "Центр програмного забезпечення Ubuntu(Центр приложений Ubuntu)". Переглянути, які програми встановлені на Вашому ПК.
 4. У додатку "Центр програмного забезпечення Ubuntu(Центр приложений Ubuntu)" знайти антивірусні програми та спробувати встановити їх.
 5. У додатку "Центр програмного забезпечення Ubuntu(Центр приложений Ubuntu)" знайти корисну освітню програму (наприклад, перекладач) та спробувати встановити її.

Високий рівень

 1. Дослідити Системні параметри (Параметры системы) у середовиці Ubuntu.
 2. Знайти в Ubuntu програму Про цей комп'ютер (Сведения о системе). Зібрати та зафіксувати у звіті дані про свій комп’ютер за допомогою програми Про цей комп'ютер (Сведения о системе).
 3. Налаштувати зовнішній вигляд системи за власними побажаннями (Робочій стіл, Миша, Клавіатура, Екран тощо).

Контрольні запитання

 1. Що таке архівування даних?
 2. Які програми-архіватори ви знаєте?
 3. Як оцінити ефективність і доцільність стискання файлів?
 4. Як переглянути вміст архіву?
 5. Як додати файли до архіву?
 6. Як розархівувати архів?


Лабораторна робота №3. Мультимедійні технології на базі веб-сервісів та вільного ПО

Мета:

Питання до вивчення

 1. Поняття про мультимедіа.
 2. Програми і веб-сервіси для обробки відео-файлів.
 3. Програми і веб-сервіси для обробки аудіо-файлів.

Завдання до виконання

Інформаційні ресурси

Відео-ресурси

Контрольні запитанняРесурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---