Оператори присвоення JavaScript

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Оператор присвоює значення лівому операнду, заснованому на значенні правого операнда. Основний оператор присвоювання рівність "=", який присвоює значення правого операнда лівому операнду. Тобто X = Y приписує значення Y до X (значення Y присвоюється X).

Інші оператори виглядають наступним чином:

 • Додавання, конкатенація: x += y означає x = x + y
 • Віднімання: x -= y означає x = x - y
 • Множення: x *= y означає x = x * y
 • Ділення: x /= y означає x = x / y
 • Обчислення залишку від ділення: x %= y означає x = x % y


Є додаткові оператори присвоювання для побітових операторів:

 • Побітовий зсув вліво: x <<= y означає x = x << y
 • Побітовий зсув праворуч: x >> = y означає x = x >> y
 • Побітовий зсув вправо із заповненням нулями x >>>= y означає x = x >>> y
 • Побітове AND x &= y означає x = x & y
 • Виключне побітове АБО x ^ = y означає x = x ^ y
 • Побітове OR x |= y означає x = x | y


Оператори мови JavaScript