Оператори мови JavaScript

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Оператори мови JavaScript

Оператор - це інструкція даної мови програмування, якою задається певний крок процесу обробки інформації на ЕОМ.

     Оператори служать для керування потоком команд в JavaScript. Один об'єкт може бути розбитий на кілька рядків, або, навпаки в одному рядку може битьнесколько операторів.

     Необхідно знати наступне, по-перше, блоки операторів, такі як визначення функцій, повинні бути укладені у фігурні дужки. По-друге, крапка з комою служить роздільником окремих операторів. Якщо пропустити крапку з комою, поведінка програми стане непередбачуваним.

     Так як JavaScript не має жорстких вимог до форматування тексту програми, можна вставляти символи переведення рядка і відступу для лутше читабельності тексту.

Оператори існують 3-х видів:

  • Унарні - вимагає один оператор і встановлюється перед або після нього;
Оператор (Логічний вираз)
  • Бінарні - вимагають двох операторів і встановлюється між ними;
(Вираз 1) Оператор (Вираз 2)
  • Тернарні - Вимагають 3-х операторів;
Логічний вираз ? Вираз 1 : Вираз 2

Тернарний оператор є аналогом умовного оператора If...Else.

У мові JavaScript існуе 8 класів операторів:


Інтернет-програмування