Обробка зображень та мультимедіа. Лабораторна №2 Чуєнко Юрій

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Правила набору тексту

Загальні правила

При наборі тексту необхідно:

  • робити один пропуск між словами;
  • дотримуватися граматичних правил переносу;
  • розділовий знак(крапка, кома, двокрапка, крапка з комою, три крапки, знак оклику, знак питання) не відривати від слова, за яким він стоїть (між ними не повинен стояти «пропуск»);
  • після кожного розділового знаку ставити «пропуск»;
  • після відкриваючих дужок або лапок зразу писати текст;
  • закриваючі дужки або лапки писати зразу за текстом;
  • до і після дефісу не ставити «пропуск»;
  • до і після тире ставити «пропуск».

Абзаци

Абзаци потрібно відділяти порожніми рядками. Абзацних відступів не робіть.

Тире

Як тире використовуйте кегельне тире (—), а в жодному разі не дефіс (-), два або три дефіси (--) чи мінус (−).

Наголос

Якщо потрібно вказати наголос, застосовуйте знак на́голосу (а не жирний шрифт, апо'строф чи велИку лІтеру).

Дужки

У тексті використовуються круглі дужки (…). Якщо всередині дужок потрібно знову використовувати дужки, вдаються до набору квадратних дужок ([…]), усередині яких можливо використовувати дужки третього рівня — фігурні ([{…}]). При наборі ліва дужка від наступного знаку не відділяється, проте перед нею ставиться звичайний пропуск. Права дужка набирається після закінчення слова без пропуску, а пропуск ставиться, як і при наборі більшості розділових знаків, після неї. Аналогічні правила діють і для набору квадратних [], {}, а також кутових <> дужок.

Дефіс

Номери телефонів. 516-84-77 (також правильно: 516 84 77).

Лапки

Парний розділовий знак лапки («») подібно до дужок набирається впритул до внутрішнього тексту. У Вікіпедії в основному тексті статті допускається використання лапок лише двох типів малюнків — «кутові», або друкарські лапки, так звані «ялиночки», і так звані „німецькі лапки“, причому останні використовуються у тому випадку, коли в тексті, який знаходиться в лапках, зустрічаються слова, в свою чергу поміщені в лапки. Лапки з малюнком типу “обидві верхні” або "прямі" не використовуються.

Апостроф

З технічних причин у назвах статей як апостроф рекомендується використовувати друкарський апостроф (', код U+0027, на клавіатурі — Alt+39), а не типографський апостроф (’, код U+2019) чи «ʼ» (U+02BC) . Якщо в назві статті є апостроф, обов'язково створюйте перенаправлення з альтернативного варіанту.

Знаки номера і параграфа

Знаки номера й параграфа відбиваються від наступних цифр нерозривним проміжком ( ) — № 5, § 7.

Посилання

Посилання на pdf

Посилання на jpg