Обробка зображень, лабораторна №2, Кислий Олександр

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Представлення текстової інформації

Правила комп'ютерного набору тексту

При комп'ютерному наборі тексту необхідно дотримуватися певних правил. Це дозволить отримати тексти, близькі по оформленню до оригінал-макетів, використовуваним при виданні книг. Крім того, правильно оформлені і структуровані тексти легше перенести з однієї платформи на іншу (тобто прочитати в іншій операційній системі) або опублікувати в глобальній мережі Internet.

Загальні правила оформлення тексту

 1. Крапка в кінці заголовка та підзаголовках, виключених окремим рядком, не ставиться. Якщо заголовок складається з кількох пропозицій, то крапка не ставиться після останнього з них. Порядковий номер всіх видів заголовків, що набирається в одному рядку з текстом, повинен бути відділений пробілом незалежно від того, чи є після номера крапка.
 2. Точка не ставиться в кінці підпису, в заголовку таблиці і всередині неї. При відділенні десяткових часток від цілих чисел краще ставити кому (0,158), а не точку (0.158).
 3. Перед знаком пунктуації пробіл не ставиться (виняток становлять парні знаки, наприклад: лапки, подвійні дужки). Після розділових знаків пробіл обов'язковий.
 4. Тире виділяється пробілами з двох сторін. Дефіс пробілами не виділяється (Приклади: Читайте книги – джерело знань. У кого-небудь)
 5. Числа записують в простому тексті словами (зазвичай, однозначні за наявності скорочених найменувань), цифрами (багатозначні і за наявності скорочених позначень) і змішаним способом (після десятків тисяч часто застосовуються вирази типу 25 тис.). Числівники в непрямих відмінках набирають з так званими нарощуваннями (6-го). Іноді використовують крім арабських і римські цифри.
 6. Індекси і показники між собою і від попередніх і наступних елементів набору не повинні бути розділені пробілом (Наприклад:Н 2 О; м 3 / с). Формули науково-технічних текстів повинні бути відокремлені від тексту на 1 або 2 пропуски. Між собою формули повинні бути відокремлені подвоєними пропусками.
 7. Не можна набирати в різних рядках прізвища та ініціали, які до них відносяться, а також відокремлювати один ініціал від іншого.
 8. Останній рядок в абзаці не повинен бути дуже коротким. Треба прагнути уникати в кінці рядка або перенесення двох літер. Текст останнього рядка повинен бути в 1,5-2 рази більшим за розмір абзацного відступу, тобто містити не менше 5-7 літер. Якщо цього не вдається досягти, необхідно залишок тексту розмістити в попередні рядки або вилучити з них частину тексту. Це правило не відноситься до рядків в математичних текстах, коли він може бути зовсім коротким, наприклад "і", "або" і тому подібне.
 9. Знаки процента (%) застосовують тільки з числами, що відносяться до них, від яких вони не відділяються. Наприклад 45%
 10. Знаки градуса, хвилини, секунди від попередніх чисел не повинні бути відокремлені пропуском, а від наступних чисел їх потрібно відділяти пропуском Приклад: 45° 15'
 11. Знаки номера (№) і параграфа (§) застосовують тільки з числами, що відносяться до них, і відділяються пропуском від них і від решти тексту з двох сторін. Здвоєні знаки набираються впритул один до одного. Якщо до знаку відноситься декілька чисел, то між собою вони відділяються пропусками. Не можна в різних рядках набирати знаки і цифри, що відносяться до них. Приклади: №5, №№7-29, §12
 12. Розрізняють такі види скорочень: абревіатура - скорочене слово, складене з перших букв слів, що входять в повну назву. Складноскорочені слова, складені з частин скорочених слів (колгосп) або усічених і повних слів (міськрада), і графічні скорочення по початкових літерах (р. - рік), по частинах слів (див. - дивися), по характерних буквах (млрд - мільярд), а також по початкових і кінцевих буквах (ф-ка - фабрика). Крім того, в текстах застосовують буквені позначення одиниць фізичних величин. Всі буквені абревіатури набирають прямим шрифтом без крапок і без розбиття між буквами. Складноскорочені слова і графічні скорочення набирають як звичайний текст. У виділених шрифтами текстах всі ці скорочення набирають тим же, шрифтом виділення. Приклади: ВУЗ або 320Гб, 1000Вт, 70кг, 22мм

Специфічні вимоги при комп'ютерному наборі тексту

 1. При наборі тексту одного абзацу клавіша «Enter» натискається тільки в кінці цього абзацу.
 2. Між словами потрібно ставити рівно один пропуск. Рівномірний розподіл слів в рядку текстовим процесором виконується автоматично. Абзацний відступ встановлювати за допомогою пропусків заборонено – для цього використовуються можливості текстового процесора (наприклад, можна використовувати бігунки на горизонтальній смузі прокрутки або табулятор). Знак нерозривний пропуск (Меню Вставка - Символ, вкладка Спеціальні знаки або комбінація клавіш Ctrl+shift+пробіл) перешкоджає символам, між якими він поставлений, розташовуватися на різних рядках, і зберігається фіксованим при будь-якому вирівнюванні абзацу (не може збільшуватися, на відміну від звичайного пропуску).
 3. Виділенням називають особливе оформлення окремих слів або частин тексту, яке підкреслює їх значення. Всі види виділень ділять на три групи:
  • шрифтові виділення - набір курсивом, напівжирним, жирним, напівжирним курсивом, прописними літерами, шрифтами іншого кегля або навіть іншої гарнітури;
  • нешрифтові виділення, що виконуються шляхом зміни відстаней між літерами або між рядками тексту, зміни формату тексту, підкреслення тексту тонкими або напівжирними лініями. Можна окремі частини тексту взяти в рамку і т. п.;
  • комбіновані виділення, що виконуються одночасно двома способами, наприклад, текст виконаний напівжирним шрифтом збільшеного кегля з підкресленням, набір курсивом з розміщенням тексту в рамку і тюп. Шрифтові виділення (курсивом, напівжирним, жирним) повинні бути виконані шрифтами тієї ж гарнітури і кегля, що і основний текст. Розділові знаки, які ідуть за виділеною частиною тексту, повинні бути набрані шрифтом основного тексту.
 4. У текстовому документі всі абзацні відступи повинні бути строго однаковими, незалежно від кегля і набору окремих частин тексту.
 5. Знак тире, або довге тире, може бути набране за допомогою одночасного натиснення комбінації клавіш Ctrl+shift+сірий мінус (сірий мінус розташовується на цифровій клавіатурі, справа) або Меню Вставка – Символ - вкладка Спеціальні знаки.

Правила набору тексту для форматів А4 та А5

Загальні правила оформлення тексту

Перетворення формату А4 в А5

Правила набору тексту у вигляді презентації

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Правила набору тексту у вигляді брошури (буклета та флайєра)

БУКЛЕТ

Візитівка видавця

Перша сторінка

Друга сторінка

Поставте мені п'ятірку

ПЛАКАТ