Об'єкти

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Об'єкти – тип даних, що прийшов з об’єктно-орієнтованого програмування (ООП). Відповідно до принципів ООП, клас – це набір об'єктів, що володіють визначеними властивостями і методами роботи з ним, а об'єкт відповідно – представник класу. Наприклад, програмісти – це клас людей, що пишуть програми, вивчають комп'ютерну літературу і, крім того, як усі люди, мають ім'я і прізвище. Тепер, якщо взяти одного конкретного програміста, Васю Іванова, то можна сказати, що він є об'єктом класу програмістів, має ті ж властивості, що й інші програмісти, теж має ім'я, пише програми і т.п.

У PHP для доступу до методів об'єкта використовується оператор ->. Для ініціалізації об'єкта використовується вираз new, що створює для змінної екземпляр об'єкта.
<?php

//створюємо клас людей

class Person {

// метод, що навчає людини PHP

function know_php() {

echo "Тепер я знаю PHP"

}

} $bob = new Person; // створюємо об'єкт класу людин

$bob -> know_php(); // навчаємо його PHP

?>


Перейти до Змінні та типи данних в PHP