Навчальний проект Тимошенко Аліни

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Автор навчального проекту:

Тимошенко Аліна Ігорівна

Творча назва:

Таємниця крилатого слова

Основні питання:

Ключове питання:

Чи мають слова крила?

Тематичні питання:

1. Чому деякі слова називають крилатими?

2. Як утворюються крилаті вислови?

3. Для чого крилаті вислови у нашому мовленні?

Змістові питання:

- Які слова називають крилатими?

- Звідки приходять в мову крилаті вислови?

- Де найчастіше поширюються крилаті слова?

- Хто найбільше збагатив скарбницю української мови крилатими висловами?

Стислий опис:

Під час цього проекту учні повинні дослідити крилаті вислови української мови. Проект спрямований на розвиток самостійності та пошукової роботи дітей. П'ятикласники мають з'ясувати, які слова називаються крилатими, їхнє значення у мові, визначити основні джерела походження, сферу їх найбільшого поширення. Діти вчаться самостійно шукати відповіді на ключове та тематичні питання, користуючись літературою, інтернетом. У процесі розробки проекту учні створюють публікацію, презентацію та учнівський веб-сайт, потім демонструюють свій проект батькам, школярам.

Кінцевий продукт:

Учні збагачують свої знання крилатих висловів, складають збірку найбільш вживаних виразів.

Навчальні предмети:

Українська мова, українська література, світова література, інформатика

Навчальна тема проекту:

Українська мова: "Крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологічні словники".

Класи:

5 клас

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

1-й етап:

 • Зацікавити учнів проблемою «Які крила мають слова».
 • Сформувати внутрішню мотивацію щодо вивчення теми «Крилаті вислови української мови».
 • Виробити навички рольової поведінки та розподіляти між собою завдання.

2-й етап:

 • Розвинути комунікативні навички.
 • Формування первинних навичок збору даних методом опитування та обробки зібраних даних.
 • Розвиток вміння робити висновки.

3-й етап:

 • Удосконалення навичок роботи у мережі Інтернет, а саме пошуку веб-ресурсів за ключовими словами.
 • Вчаться встановлювати порядок, класифікувати веб-сайти, критикувати, добирати та ранжувати за критеріями.

4-й етап:

 • Формування навичок оцінювання достовірності даних на веб-сайтах за визначеними критеріями.
 • Розвивають навички мислення: аналіз та оцінювання за критеріями.

5-й етап:

 • Розвиток розумових дій, а саме вміння робити висновки.
 • Навчитися планувати презентацію і готувати до неї потрібні матеріали (підбирати текст, малюнки тощо).

6-й етап:

 • Удосконалення умінь та навичок створення мультимедійної презентації, публікації та веб-сайту.
 • Розвиток вмінь коротко і ясно висловлювати свої думки, структурувати тестову інформацію, підбирати яскраві та цікаві малюнки до тексту.
 • Розвиток вмінь аргументувати та доводити свою думку.
 • Розвиток навичок публічного виступу.
 • Створюючи публікації та веб-сайти учні набувають інформаційної культури вмінь посилатися на друковані та Інтернет-видання.
 • Вчаться сумісної роботи: розподілу обов’язків, відповідальності за свої дії, взаємоповаги та взаємодопомоги.

Календар проекту

План заходів Google Календар

Діяльність учнів:

Учні ознайомлюються з учительською презентацією, що містить ключові питання проекту, запрошення до роботи в проекті.

1-й етап: Презентація вчителем проекту. Учні переглядають презентацію проекту та обговорюють поставлену проблему. Знайомляться з критеріями виконання своїх робіт. Об’єднуються у групи по 5 осіб за уподобанням та планування дослідження.

2-й етап: Проведення опитування серед однолітків за запропонованою вчителем схемою. Визначення рівня знань відомих висловів української мови. Кожна група досліджує різні джерела виникнення крилатих слів. Створюються спільні документи з редагуванням, презентації з проміжними висновками по тому чи іншому напрямку дослідження. Учасники роблять висновки. Розміщують на вікі-сторінках матеріали про крилаті вислови.

3-й етап: Перегляд веб-ресурсів, що запропонував вчитель, та пошук інших ресурсів із заданої теми.

4-й етап: Аналіз та оцінювання веб-ресурсів. Визначення веб-сайтів з найбільш достовірною інформацію.

5-й етап: Підведення підсумків роботи та підготовка до презентації результатів.

6-й етап: Створення мультимедійної презентації.

Підсумковий продукт проекту демонструється під час захисту проекту та коментується учнями.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

3 тижні

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання публікації

Вхідні знання та навички учнів:

1.Знають як функціонує мережа Інтернет.

2.Вміють шукати за ключовими словами веб-ресурси.

3.Базові знання з використання табличного процесору.

4.Вміють створювати презентації, публікацію.

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Публікація учнів

Презентація учнів

Дидактичні матеріали

Опитування учнів

Електронний журнал успішності

Тестування учнів

Методичні матеріали:

Блог учителя

Презентація вчителя

Фотоальбом до проекту

Відео "Крилаті вислови Тараса Шевченка"

Ресурс:

 • Друковані матеріали:

Чинний підручник з рідної мови для 5-го класу

Коваль А. П. Крилаті вислови в українській літературній мові / А. П. Коваль. – К.: Вища школа, 1975. – 334 с.

Українські прислів’я, приказки, фразеологічні вирази, крилаті вислови [авт.-упор. А. П. Ярещенко]. – Харків : Фоліо, 2008. – 240 с.

Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія / [за ред. І. К. Білодіда]. – 1973. – 440 с.

 • Интернет ресурси:

Закладки на БобрДобр