Навчальний проект Сяської Катерини

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Shumok 0029.jpg

Назва проекту

Загадкові сторінки історії Бобринеччини

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика, історія та географія.

Основні питання:

Ключове запитання:

• Як ви розумієте вислів «Мій край - моя історія жива»?

Тематичні запитання:

• Чим славиться Бобринеччина?

• З ким з відомих жителів міста ви знайомі?

Змістові запитання:

• Що я знаю про своє рідне місто Бобринець?

• Яке значення відіграв Карпенко-Карий в історії Бобринеччини?

Навчальні цілі

• поглибити знання про історичну географію рідного краю, суспільні цінності, дізнаються про походження назв вулиць населеного пункту тощо;

• вдосконалити навички пошуку інформації, її підбір, організацію та презентацію;

• навчаться розповідати про походження, зміст і культурно-історичне значення історико-географічних назв;

• зможуть проводити екскурсії для однолітків і всіх тих, хто цікавиться історією населеного пункту;

• усвідомлення особистої причетності до подій, що відбуваються в навколишньому середовищі та в суспільстві свого краю (адміністративного району);

• підготувати матеріали для місцевого радіо, газети;

• випустити шкільну газету на історичну тематику та презентувати результати своєї пошукової роботи.

Вік учнів, клас

учні 9 - 11 класів

Стислий опис проекту

Проект з історичного краєзнавства «Загадкові сторінки історії Бобринеччини.» проблемно-хронологічно пов'язаний з курсом «Історії рідного краю». Він покликаний сприяти поглибленню вивчення історії України на основі історії рідного краю. У процесі вивчення краєзнавчого проекту учні будуть ознайомлені із сторінками історії краю, виникненням населених пунктів та походженням їх назв. Особливе місце відводиться подіям кінця ХІХ – початку ХХ століття, періоду Великої Вітчизняної війни, а також екскурсіям по території міста та краю, роботі з картами, зустрічам з видатними земляками.

Завдання краєзнавчого проекту:

• ознайомлення учнів з минулим краю;

• вироблення уміння мислити, аналізувати, працювати з картами;

• виховання патріотизму, гордості за рідний край;

• зацікавлення історією рідного краю та історією України в цілому.

З метою підвищення ефективності проекту планується використання матеріалів районного історико-краєзнавчого музею, музею українського побуту, Бобринецького районного музею імені М.Смоленчука , історичних знаків та інші пам’яток краю.

Даний проект спонукає до профільного навчання учнів і покликаний здійснювати їх ознайомлення з історією своєї малої батьківщини, виробленню вміння мислити, аналізувати, працювати з картами, археологічними матеріалами, виробляти вміння історичного дослідження, виховувати патріотизм, гордість за рідний край, історично-краєзнавчий інтерес та позитивні історичні емоції.

Проект передбачає теоретичні години, практичні заняття, екскурсії, захист краєзнавчого інтересу. Підсумком вивчення програми даного проекту є презентація рейтингової краєзнавчої програми «Загадкові сторінки історії Бобринеччини». Участь учнів у вивченні історії краю, здійснення краєзнавчих досліджень виховує інтерес до історії, сприяє свідомому вибору профілю навчання в школі, формує майбутній профільний інтерес.

Повний План вивчення теми

План впровадження проекту

План реалізації проекту

Опис оцінювання

Використання запитань впродовж вивчення теми для з’ясування розуміння учнями основних запитань. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про історію рідного краю відбувається при заповненні ними опитування для визначення навчальних потреб. Під час створення своїх презентацій, публікацій та вікі-статей, які ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Форма оцінювання презентацій проекту «Загадкові сторінки історії Бобринеччини», Форма оцінювання публікацій проекту «Загадкові сторінки історії Бобринеччини», Форма оцінювання вікі-статей проекту «Загадкові сторінки історії Бобринеччини», які допомагають їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодична перевірка дозволяє оцінити розуміння учнями поставлених ним завдань і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку.

Форма оцінювання презентацій проекту «Загадкові сторінки історії Бобринеччини»

Форма оцінювання публікацій проекту «Загадкові сторінки історії Бобринеччини»

Форма оцінювання вікі-статей проекту «Загадкові сторінки історії Бобринеччини»

Журнал успішності

Діяльність учнів

За тиждень до початку роботи над проектом вчитель готує публікацію для учнів про метод проектів та його роль в сучасному навчанні.

1 вчитель.PNG 2 вчитель.PNG

Робота в проекті починається із бесіди «Мій край – моя історія жива!», під час якої перед учасниками проекту ставляться запитання і демонструється презентація:

• Як ви розумієте вислів «Мій край - моя історія жива».?

• Чи подобається вам рідне місто?

• Чим славляться Бобринеччина?

• З ким з відомих жителів міста ви знайомі?

• Що я знаю про своє рідне місто Бобринець?

• Яке значення відіграв Карпенко-Карий в історії Бобринеччини?

У результаті обговорення учням пропонується заповнити Табличку ЗХД, якій в одній колонці потрібно написати «Що я знаю про історію свого рідного краю», а в іншій «Що я хочу дізнатися про історію свого краю» (результати заповнення таблиці допоможуть вчителю у плануванні своїх дій).

1-й етап: Учні переглядають презентацію проекту, ознайомлюються з публікацією, підготовленою вчителем. Знайомляться з критеріями виконання своїх робіт. Об’єднуються у групи для подальшої співпраці.

2-й етап: Проведення опитування серед однолітків, батьків, родичів Опитування

3-й етап: Учні, які попередньо були розподілені на групи, проводять пошуки потрібної інформації, здійснюють зустрічі з людьми, які були свідками тих чи інших важливих для Бобринеччини історичних подій.

4-й етап: Пошук додаткової інформації у мережі Інтернет.

5-й етап: Учні аналізують, обробляють, класифікують і систематизують інформацію, виокремлюють найважливіші пункти; знайомляться із необхідними програмами і оформлюють кінцевий результат кількома різними способами: у вигляді презентації із повним систематизованим обсягом досліджуваної інформації, публікації з найважливішою інформацією, підготовки стінгазети з фотографіями рідного краю.

6-й етап: Підсумки. Представлення презентації та публікації. Публікація.

Продукт проекту демонструється під час захисту та коментується учнями, реалізуються у формі наукової конференції для студентів, учнів, викладачів із використанням вищеназваних наочностей.Презентація учня

Обговорюємо тематичні запитання і заповнюємо Tабличку «Сім чудес Бобринеччини».

Учням пропонуються такі домашні завдання:

І група (4 – 6 учнів) Підготувати збірку фотографій, які включають в себе: природа Бобринеччини, пам’ятники, відомі люди рідного краю і т. д.

ІІ група (3 – 5 учнів) З допомогою вчителя організувати зустріч із людьми, які були свідками тих чи інших важливих подій.

ІІІ група (6 – 7 учнів) Підготувати стінгазету, презентацію і публікацію по завершенню даного проекту.

1 учень.PNG 2 учень.PNG

IV група (9 – 10 учнві) Узагальнити і систематизувати всю зібрану інформацію і оформити у вигляді вікі-статті.

Для виконання цього завдання підготовлено розділ на вікі-сайті, на якому потрібно розміщувати свої статті. Для проведення оцінювання та самооцінювання Загадкові сторінки історії Бобринеччини» [1].

Координатор проекту проводить опитування для визначення навчальних потреб учнів [2] . Також це опитування можна проводити упродовж вивчення курсі для фасилітації.

Щоб учням простіше було проводити дослідження підготовлено шаблон журналу досліджень. Для комунікації учнів між собою та координатором проекту створюється група у популярній соціальній мережі «ВКонтакте», де будуть опубліковані деякі матеріали, відбуватися певні обговорення, координація сумісних дій тощо.

Під час виконання дослідження «Загадкові сторінки історії Бобринеччини» учні будуть вивчати програмний матеріал з теми «Історія рідного краю».

Захист проекту здійснюється у вигляді конференції, на якій кожна група доповідатиме результати своїх виконаних завдань.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сяська Катерина Олександрівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та інформатики.

Навчальний заклад

Навчально-виховний комплекс "Бобринецька гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1"

Місто\село, район, область

Кіровоградська область, Бобринецький район, місто Бобринець

Контактні дані

Email: Syaska.Katya2808@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

3 вересня 2012р. - 30 жовтня 2012р.

Місце проведення тренінгу

ЗОШ

Методичні матеріали

Блог проекту [3]

Презентація вчителя

Відеоролик Бобринець - перлина степового краю

Відеролик Бобринець - рідне місто моє....

Відеролик

Опитування

Тренери

  • Лупан Ірина Володимирівна
  • Копотій Вікторія Володимирівна