Навчальний проект Сударенко Марини

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Автор навчального проекту:

Сударенко Марина

Творча назва

Витвори в собі "Надлюдину"

Основні питання:

Ключове питання:

Як реалізується поняття "Надлюдина" у контексті української літератури?

Тематичні питання:

1.Чим виявив себе В.Винниченко, як наслідувач ніцшевської концепції?

2.Ніцшеанство чи утвердження тадиційної моралі у ранній творчості В.Винниченка?

3.Чи згодні ви, що "Чесність із собою" лейбмотив драматичної творчості? Як він виявляється?


Змістові питання:

-"Записки кирпатого Мефістофеля" та драма "Memento". Спільне та відмінне. Чи є "Чесність із собою" ключовим поняття ніцшеанської концепції?

-Драматична творчість. Як "Чесність із собою" реалізується у моделі жіночої поведінки ("Брехня", "Пригвождені")?

-Драматична творчість. Як реалізується "Чесності із собою" у чоловічих образах ("Брехня", "Пригвождені")?

Стислий опис:

Метою нашого проекту є зацікавити та залучити дітей до дослідницької роботи. Поглибити пізнавальний інтерес до власної культури і як одного з її виявів - літератури.

Розкрити аналітичні та критичні здібності у виконані поставлених завдань.

Згуртувати студентську групу, навчити працювати самостійно, але координуючи діяльність для виконання спільного проекту.

Очікуваним результатом стане видання з опублікованими статтями-доповідями.

Кінцевий продукт

Газета до річниці.Стаття від кожного студента(фрагменти підготовлених доповідей).

Навчальні предмет(и):

- українська та світова література; - журналістика.

Класи:

Проект запропонований студентам II-го курсу філологічного факультету.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Тема нашого проекту матиме можливість зреалізуватись під час вивчення творчості В.К.Винниченка, а також як матеріальна база при вивченні інших письменників-модерністів.

Метою є зацікавити та залучити дітей до дослідницької роботи. Поглибити пізнавальний інтерес до історії власної країни та до її культури і літератури, як її вияву. Зацікавити українським письменством. Формувати дослідницьку цікавість до літературних явищ і, як одного з найцікавіших - модернізму.

Розвивати критичність мислення та терпимість у спірних питаннях.

Виховувати самостійність та співпрацю (на кінцевих етапах досліду)

Календар проекту

Розміщується посилання на план заходів у [1]

Діяльність учнів:

Запропонована робота розрахована на самостійну роботу студентів за такими етапами:

- студенти здійснюють пошук в Інтернеті; ознайомлюються з філософськими та літературознавчими поняттями; знаходять відомості про вплив на українську літературу ніцшіанської концепції; відвідують музеї та бібліотеки; проводять опитування;

- адаптують підібраний матеріал для публікації, знайомляться з програмою Publisher, готують публікацію, роздають публікацію членам всієї команди, вивішують її на дошці інформації.

- студенти здійснюють пошук в Інтернеті; опрацьовують знайдений матеріал, адаптують його для публікації створюють публікацію по результатам свого дослідження. Студенти навчаються працювати з програмами підготовки презентацій та публікацій, блогів.

Діяльність учнів у дослідницькому проекті

День 1

Представлення проекту з учительської PowerPoint презентації (див. файл в папці Портфоліо) та прикладів робіт студентів.

Студенти самотійно працюють над проектом.

Підбір тем для дослідження.

День 2

Обрання теми студентами. Вони не можуть обирати теми, які вже обрані іншими, і можуть придумати свою, не тільки запропоновану викладачем.

Пошук своїх тем та матеріалів в Інтернеті та збір даних. Спроби аналізу та співставлення запрорпонованих творів.


День 3

Пояснення літературознавчих термінів та понять: - Ніцшіанство; - "Надлюдина"; - "Чесність із собою".

День 4

Учні за допомогою “мозкової атаки” обговорюють можливі відхилення графіків і доповнюють даними з Інтернету (при необхідності)

Дні 5 та 6

Вчитель демонструє основи роботи в PowerPoint чи Publisher (в залежності від рішення вчителя) Студенти створюють PowerPoint презентації та інформаційні бюлетені , а такох блог. Див. форми з вимогами.

День 7

Учні презентують свій кінцевий продукт всьому класу. Час на кожну презентацію – приблизно 5 хвилин.

Результат проекту подається у вигляді презентації (підсумкового продукту), для створення яких студенти обговорюють матеріал, що буде там розміщено, уточнюють джерела інформації.

Представники кожної робочої групи готують матеріал для розміщення його на сторінках підсумкового продукту, підбирають відповідні фотографії та картинки.

Підсумковий продукт проекту демонструється під час захисту проекту та коментується учнями.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

2 тижні.

Оцінювання знань та вмінь учнів:

[2]

[3]

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Розміщуються посилання на учнівську презентацію, публікацію або інші матеріали:

 • учнівська презентація [4];
 • учнівська публікація [5].

Дидактичні матеріали:

 • тестові завдання [6];
 • опитування [7];
 • елетронний журнал успішності (Google Документи)[8].

Методичні матеріали:

 • на блог проекту (веб-ресурс для ведення щоденника [9]);
 • презентація вчителя [10];
 • фотоальбом (веб-ресурс для збереження цифрових фотографій [11], [12] );
 • добірка відеоматеріалів (веб-ресурс для збереження відеозаписів,[13], [14], [15]).

Вхідні знання та навички:

Знання базового курсу української та зарубіжної літератури (базові поняття: драма, поняття філософської основи та втілення принципів),орієнтування у філософських школах та течіях, інформатики (текстові редактори, створення презентацій, мережа інтернет).

Ресурси

 • Друковані матеріали:
'Тексти до читання:'
 "Вибрані твори" В.Винниченко;
 "Вибрані п`єси" В.Винниченко.
'Монографії:'
 С.П.Михида "Слідами його експериментів".
 Т.Гундорова "Femina Melanholina: стать і культура...".
'Статті:'
 Л.Мороз "Сто таємниць В.Винниченка";
 С.Павличко "Модернізм чи модернізми?".`
 • Интернет ресурси:

Посилання на колекцію закладок у веб-ресурсі [16], [17]. [18], [19], [20]).