Навчальний проект Сахнюк Валентинка

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Автор навчального проекту:

Сахнюк Валентина Валентинівна

Творча назва

Спробуй країну на смак!

Основні питання:

Ключове питання:

Як отримати те, що хочеш?

Тематичні питання:


1. Як їжа може характеризувати людей?

2. Як демократизація вплинула на сучасний етикет?

3. Які продукти і в яких країнах переважають?

Змістові питання: -

- Які існують особливості етикету за столом?

- Яких спрощень зазнає сервіровка столу сьогодні?

- Яку їжу полюбляють в Америці?

- Яку їжу полюбляють в Англії?

- Яку їжу полюбляють в Шотландії?

Стислий опис:

Під час цього проекту студенти повинні дослідити особливості застільного етикету та харчування в Англії, США та Шотландії. Проект спрямований на розвиток самостійності та пошукової роботи студентів. Вони мають з'ясувати, які існують правила етикету, їх значення сьогодні, які є особливості їжі даних англомовних країн. Студенти вчаться самостійно шукати відповіді на ключове та тематичні питання, користуючись літературою, інтернетом. У процесі розробки проекту студенти створюють публікацію та презентацію, потім демонструюють свій проект батькам та іншим студентам.

Кінцевий продукт

Учні збагачують свої знання з англійської мови та країнознавства, складають словник метафор з теми "Кулінарія".

Навчальні предмет(и):

Практика англійської мови, лінгвокультурознавство

Навчальна тема проекту

Англійська мова та країнознавство: "Особливості харчування в англомовних країнах".

Класи:

1 - 3 курси ВНЗ

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

1-й етап: Зацікавити студентів проблемою «Як харчуються в Англії, США та Шотландії і застільний етикет». Сформувати внутрішню мотивацію щодо вивчення теми «Кухня англомовних країн». Виробити навички рольової поведінки та розподіляти між собою завдання.

2-й етап: Розвинути комунікативні навички. Вдосконалення навичок збору даних методом опитування та обробки зібраних даних. Розвиток вміння робити висновки.

3-й етап: Удосконалення навичок роботи у мережі Інтернет, а саме пошуку веб-ресурсів за ключовими словами. Вчаться встановлювати порядок, класифікувати веб-сайти, критикувати, добирати та ранжувати за критеріями.

4-й етап: Формування навичок оцінювання достовірності даних на веб-сайтах за визначеними критеріями. Розвивають навички мислення: аналіз та оцінювання за критеріями.

5-й етап: Розвиток розумових дій, а саме вміння робити висновки. Навчитися планувати презентацію і готувати до неї потрібні матеріали (підбирати текст, малюнки тощо).

6-й етап: Удосконалення умінь та навичок створення мультимедійної презентації, публікації та веб-сайту. Розвиток вмінь коротко і ясно висловлювати свої думки, структурувати тестову інформацію, підбирати яскраві та цікаві малюнки до тексту. Розвиток вмінь аргументувати та доводити свою думку. Розвиток навичок публічного виступу. Створюючи публікації учні набувають інформаційної культури вмінь посилатися на друковані та Інтернет-видання. Вчаться сумісної роботи: розподілу обов’язків, відповідальності за свої дії, взаємоповаги та взаємодопомоги.

Календар проекту

Розміщується посилання на план заходів у Google Календар

Діяльність учнів:

Студенти ознайомлюються з презентацією викладача, що містить ключові питання проекту, запрошення до роботи в проекті.

1-й етап: Презентація проекту викладачем. Студенти переглядають презентацію проекту та обговорюють поставлену проблему. Знайомляться з критеріями виконання своїх робіт. Об’єднуються у групи по 2 особи за уподобанням та планування дослідження.

2-й етап: Проведення опитування серед однолітків за запропонованою викладачем схемою. Визначення рівня знань відомостей про англійську кухню. Кожна група досліджує різні англомовні країни. Створюються спільні документи з редагуванням, презентації з проміжними висновками по тому чи іншому напрямку дослідження. Учасники роблять висновки. Розміщують на вікі-сторінках матеріали про кухню в англомовних країнах та етикет.

3-й етап: Перегляд веб-ресурсів, що запропонував викладач, та пошук інших ресурсів із заданої теми.

4-й етап: Аналіз та оцінювання веб-ресурсів. Визначення веб-сайтів з найбільш достовірною інформацію.

5-й етап: Підведення підсумків роботи та підготовка до презентації результатів.

6-й етап: Створення мультимедійної презентації.

Підсумковий продукт проекту демонструється під час захисту проекту та коментується учнями.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

1 - 2 тижні.

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Розміщуються критерії оцінювання діяльності Учасників у проекті.

Рівні/бали: Мультимедіа.

Інтеграція таких об’єктів як текст, графіка, відео, анімація та звук для підтримки інформації та основного змісту.

Зміст.

Мають бути представлені основні теми, ідеї, концепції, знання.

5 Студенти ефективно та творчо застосовують потужність саме тих мультимедіа ефектів, які прийнятні для даного виду роботи. Використані всі елементи. Можуть бути декілька технічних не дуже серйозних проблем. Має задовольняти всім критеріям нижчого рівня і одному або двом таким: відображає глибокий пошук при дослідженні та застосування навичок мислення високого рівня; показує явне поглиблення та розуміння теми; притягує увагу аудиторії.


4 В презентації використані 4 і більше мультимедійних ефектів в збалансованому, привабливому та доступному вигляді. Елементи показують оригінальність роботи. За невеликим виключенням, більшість ефектів сприяють доброму розкриттю теми. Проект має чіткі цілі, відповідні темі. Включена інформація добута із різноманітних джерел. Проект корисний не тільки для студентыв, які його створили.


3 В презентації використано 3 чи більше медіаефектів. Є деякі технічні проблеми, з деякими ускладненнями але перегляд все ж можливий. Проект представляє інформацію структуровано, зрозуміло для аудиторії. Зроблений акцент на важливих питаннях.
2 В презентації використано 3 чи більше медіаефектів, але технічні проблеми не дозволяють ефективно її демонструвати, чути чи розуміти зміст. Проект сфокусований на темі, але не висвітлює її. Наявна певна організаційна структура, але вона не явна з показу. Можуть бути фактичні помилки чи незрозумілості, але вони не значні.
1 Мультимедіа ефектів немає в презентації. Проект здається випадковим, нашвидку зробленим, чи незакінченим. Наявні значні фактичні помилки, незрозумілості та нерозуміння теми.
- Бали за мультимедіа: Бали за зміст:

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Розміщуються посилання на учнівську презентацію, публікацію або інші матеріали:

Презентація учнів;

Публікація учнів.

Дидактичні матеріали:

Тест "Спробуй країну на смак!";

Опитування

електронний журнал успішності

Методичні матеріали:

Блог проекту;

Презентація вчителя;

Picasa);

добірка відеоматеріалів:

Вхідні знання та навички:

1.Знають як функціонує мережа Інтернет.

2.Вміють шукати за ключовими словами веб-ресурси.

3.Базові знання з використання табличного процесору.

4.Вміють створювати презентації, публікацію.

Ресурси

  • Друковані матеріали:

Карабан, Черноватий - Практика усного та писемного мовлення англійської мови, 2006 рік.

  • Интернет ресурси:

Вікіпедія.