Навчальний проект Раппової Надії

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Автор навчального проекту:

Раппова Надія Борисівна

Творча назва:

9.gif


Здоровий глузд проти алкоголю: хто виграє битву?

456.jpg

Основні питання:

Ключове питання:

Чому ми саме такі, які ми є?


Тематичні питання:

1.Чи так шкідливі слабоалкогольні напої, як про це говорять батьки?

2.Який кращий засіб боротьби з алкогольною залежністю?

3.Як вберегти молодь від алкоголізму?


Змістові питання:

 • Що таке слабоалкогольні напої?
 • Що входить до складу алкогольних напоїв?
 • Які існують види алкогольних напоїв?

Стислий опис:

Проект призначений для зацікавлення студентів та старшокласників суспільно значущою проблемою боротьби проти вживання алкоголю. Студенти та старшокласники проводять опитування серед молоді за наданим зразком та за власним вибором удосконалюють його; визначають чи цікава ця проблема людям. Далі студенти переглядають веб-ресурси з цієї тематики, вчаться вести самостійні пошуки відповідей на ключове та тематичні питання, використовуючи літературу та інтернет.Порівнюють отриманні статистичні данні з вже наявними. Студенти роблять висновки щодо відповідей на ключове питання, створюють публікацію та презентацію, щоб потім продемонструвати результати свого дослідження у групі. Також проводиться дискусія щодо отриманих результатів, в процесі якої студенти висловлюють свої думки та наводять аргументи у вигляді прикладів, статистичних данних тощо.

Кінцевий продукт:

Захист проектів та організація диспуту щодо обговорення отриманих результатів дослідження.

Навчальні предмети:

Даний проект може використовуватись на заняттях з англійської мови учнями старших класів з поглибленим вивченням англійської мови та студентами 2-3 курсу, під час вивчення теми "Здоров'я"та "Здоровий спосіб життя".

Навчальна тема проекту:

"Шкідливий вплив алкоголю на організм людини".

238443757.gif

Класи:

Учні старших класів з поглибленним вивченням англійської мови та студенти 2-3 курсу

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

1-й етап:

 • Зацікавити студентів проблемою «Шкідливого впливу алкоголю».
 • Сформувати внутрішню мотивацію щодо вивчення теми «Здоровий спосіб життя».
 • Визначити завдання.

2-й етап:

 • Розвинути комунікативні навички.
 • Формування первинних навичок збору даних методом опитування та обробки зібраних даних.

3-й етап:

 • Удосконалюють навички роботи у мережі Інтернет, а саме пошуку потрібної інформації за ключовими словами.
 • Класифікують веб-сайти ,вчаться встановлювати порядок, добирають за критеріями потрібну інформацію.

4-й етап:

 • Формують навички оцінювання достовірності данних на веб-сайтах за визначеними критеріями.

5-й етап:

 • Розвиток розумових дій, а саме вміння робити висновки.
 • Вчаться планувати презентацію і готувати до неї потрібні матеріали (підбирати текст, малюнки тощо).

6-й етап:

 • Розвиток вмінь коротко і ясно висловлювати свої думки.
 • Удосконалення умінь та навичок створення мультимедійної презентації та публікації.
 • Розвиток вмінь аргументувати та доводити свою думку.

Створюючи публікації та презентації студенти набувають інформаційної культури, вмінь посилатися на друковані та Інтернет-видання. Вчаться сумісної роботи: розподілу обов’язків, відповідальності за свої дії, взаємоповаги та взаємодопомоги.

Календар проекту

Календар заходу

Діяльність учнів:

1-й етап:

 • Презентація вчителем проекту. Студенти переглядають презентацію проекту та обговорюють поставлену проблему. Знайомляться з критеріями виконання своїх робіт.

2-й етап:

 • Проведення опитування серед однолітків.

3-й етап:

 • Удосконалюють навички пошуку потрібної інформації в інтернеті.

4-й етап:

 • Вчаться робити правильні висновки з отриманої інформації.

5-й етап:

 • Підведення підсумків роботи та підготовка до презентації результатів.

6-й етап:

 • Створення мультимедійної презентації та публікації.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

Time-warp.jpg

2 тижні

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Розміщуються критерії оцінювання діяльності Учасників у проекті.

Рівні/бали: Мультимедіа.

Інтеграція таких об’єктів як текст, графіка, відео, анімація та звук для підтримки інформації та основного змісту.

Зміст.

Мають бути представлені основні теми, ідеї, концепції, знання.

5 Студенти ефективно та творчо застосовують потужність саме тих мультимедіа ефектів, які прийнятні для даного виду роботи. Використані всі елементи. Можуть бути декілька технічних не дуже серйозних проблем. Має задовольняти всім критеріям нижчого рівня і одному або двом таким: відображає глибокий пошук при дослідженні та застосування навичок мислення високого рівня; показує явне поглиблення та розуміння теми; притягує увагу аудиторії.


4 В презентації використані 4 і більше мультимедійних ефектів в збалансованому, привабливому та доступному вигляді. Елементи показують оригінальність роботи. За невеликим виключенням, більшість ефектів сприяють доброму розкриттю теми. Проект має чіткі цілі, відповідні темі. Включена інформація добута із різноманітних джерел. Проект корисний не тільки для студентів, які його створили.


3 В презентації використано 3 чи більше медіаефектів. Є деякі технічні проблеми, з деякими ускладненнями але перегляд все ж можливий. Проект представляє інформацію структуровано, зрозуміло для аудиторії. Зроблений акцент на важливих питаннях.
2 В презентації використано 3 чи більше медіаефектів, але технічні проблеми не дозволяють ефективно її демонструвати, чути чи розуміти зміст. Проект сфокусований на темі, але не висвітлює її. Наявна певна організаційна структура, але вона не явна з показу. Можуть бути фактичні помилки чи незрозумілості, але вони не значні.
1 Мультимедіа ефектів немає в презентації. Проект здається випадковим, нашвидку зробленим, чи незакінченим. Наявні значні фактичні помилки, незрозумілості та нерозуміння теми.
- Бали за мультимедіа: Бали за зміст:

Вхідні знання та навички учнів:

1.Здобули базові знання з використання Інтернету.

2.Вміють шукати за ключовими словами веб-ресурси.

3.Вміють шукати, обробляти,аналізувати та робити висновок з отриманої літератури.

4.Вміють створювати презентації, публікацію.

Дидактичні матеріали

Методичні матеріали:

467418253.gif
 • добірка відеоматеріалів:

Вред алкоголя

10 причин, что бы не пить

Последствия пьянства. 1 часть.

Последствия пьянства. 2 часть.

Вхідні знання та навички:

1.Знають як функціонує мережа Інтернет.

2.Вміють шукати за ключовими словами веб-ресурси.

3.Вміють робити висновки з прочитаного.

4.Вміють створювати лінійні презентації та публікації у програмі Publisher.

Ресурси:

4933881.gif
 • Друковані матеріали:

“Вред алкоголя и никотина” П.М. Левитський, В.С. Язловецкий Київ. “Радянська школа” 1987.

“Культура розумного потребления” В.З. Роговин, Н.Ф. Наумова. Москва “Педагогіка” 1987.

“Сохранить здоровье смолоду” А.В. Чаклін, И.Л. Милиевская Москва “Педагогіка” 1987.

Безпека життєдіяльності” Є.Д.Желібо, Н.М. Заверука, В.В. Зацарний. Київ “Каравела” 2002.

 • Интернет ресурси:

Колекція закладок