Навчальний проект Павлишиної Людмили

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Автор навчального проекту:

Павлишина Людмила

Творча назва

Суржик: норма спілкування чи невиліковна хвороба мови?

Основні питання:

Ключове питання:

Суржик: погано чи ні?

Тематичні питання:

1. Чи варто сподіватися на те, що колись Україна говоритиме правильною мовою?

2. Чому для України суржик - це хвороба, від якої ще не знайдено надійних ліків?

3. Чи має право суржик на існування?


Змістові питання:

-Що таке суржик?

-Як утворюється суржик?

-Хто є носіями суржику?

Стислий опис:

Під час проекту учні повинні дослідити суржик в українській мові. У процесі підготовки роботи вони з'ясовують:що таке суржик, його особливості, місце й роль у сучасному суспільстві. Старшокласники використовують різні джерела та літературу,що допоможе їм краще відповісти на задані вчителем запитання та виконати поставлені ним завдання. У кінцевому результаті проекту діти створюють публікацію, презентацію та проводять міні-дослідження.

Кінцевий продукт

Учні виробляють навички правильного використання мовних засобів у різних ситуаціях, складають словничок найбільш вживаних суржиків та їх відповідників у сучасній українській мові.

Навчальні предмет(и):

Українська мова та література. Історія. Інформатика.

Навчальна тема проекту

Якщо суржик - хвороба, то як з нею боротися?

Класи:

10-11 класи.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

1-й етап:

 • Презентувати учням проект та зацікавити їх проблемою "Суржик: норма спілкування чи невиліковна хвороба мови?" .
 • Сформувати внутрішню мотивацію щодо вивчення запропонованої теми.
 • Виробити навички рольової поведінки та розподіляти між собою завдання.

2-й етап:

 • Розвинути комунікативні навички.
 • Формування навички збору даних методом опитування та їх обробки.
 • Розвиток вміння робити висновки.

3-й етап:

 • Перегляд веб-ресурсів та збір потрібної інформації.
 • Вчаться аналізувати проблему з різних поглядів, об'єктивно оцінювати інформацію.

4-й етап:

 • Формування навичок добору інформації на дану тему.
 • Розвиток навичок мислення: аналіз та оцінювання за критеріями.

5-й етап:

 • Розвиток розумових дій, а саме вміння робити висновки.
 • Планування учнями презентації та підбір матеріалу для її створення (текст, малюнки, діаграми тощо).

6-й етап:

 • Удосконалення умінь та навичок створення мультимедійної презентації, публікації.
 • Розвиток вмінь аргументувати та доводити свою думку.
 • Розвиток навичок публічного виступу.
 • Створюючи презентації та публікації набувають інформаційної культури вмінь посилатися на друковані та Інтернет-видання.
 • Вчаться сумісної роботи: розподілу обов’язків, відповідальності за свої дії, взаємоповаги та взаємодопомоги.

Календар проекту

Календар подій проекту

Діяльність учнів:

Детальний опис етапів реалізації проекту, які будуть виконувати участники.

Учні ознайомлюються з учительською презентацією, що містить ключові питання проекту, запрошення до роботи в проекті.

1-й етап: Презентація вчителем проекту. Учні переглядають презентацію проекту та обговорюють поставлену проблему. Знайомляться з критеріями виконання своїх робіт. Об’єднуються у групи по 4-5 осіб за уподобанням та планування дослідження.

2-й етап: Проведення опитування серед однолітків за запропонованою вчителем схемою. Кожна група досліджує різні витоки проблеми суржику в українській мові. Створюються спільні документи з редагуванням, презентації з проміжними висновками по тому чи іншому напрямку дослідження. Учасники роблять висновки. Розміщують на вікі-сторінках матеріали про суржик.

3-й етап: Перегляд веб-ресурсів, що запропонував вчитель, та пошук інших ресурсів із заданої теми.

4-й етап: Аналіз та оцінювання веб-ресурсів. Визначення веб-сайтів з найбільш достовірною інформацію.

5-й етап: Підведення підсумків роботи та підготовка до презентації результатів.

6-й етап: Створення мультимедійної презентації.

Підсумковий продукт проекту демонструється під час захисту проекту та коментується учнями.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

2-3 тижні.

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Максимальна кількість балів 5.

За такими критеріями буде проводиться оцінювання учнів:

1. Завершеність:

 • Чи кожен розділ має свій завершений зміст та завершену думку?

2. Зрозумілість:

 • Чи є зібрана інформація дійсно доречною чи стосується вона теми, яку досліджують?

3. Інформативність:

 • Забезпечити учнів наочною інформацією, доречність цієї інформації, чи відповідає наочна інформація кожному розділу.
 • Естетичне оформлення проекту.

4. Законність:

 • Не суперечить запропоноване рішення проблеми Конституції та законам України?

5. Активність кожного учасника відповідно до його можливостей.

6. Колективний характер прийнятих рішень. Характер спілкування та взаємодопомоги.

7. Вміння презентувати проект.

Після закінчення проекту доцільно організувати обговорення, під час якого учні матимуть змогу оцінити проектну діяльність у цілому та особистий внесок кожного в загальну справу. Обмірковуючи досвід, набутий у процесі реалізації проекту, учні можуть відповісти на такі запитання:

 • Чого і як вони навчилися?
 • Що можна було б зробити інакше?
 • Яких умінь і навичок вони набули?
 • Які переваги надає групова співпраця?
 • Які були недоліки роботи в групах?
 • Що вдалося найкраще?

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Розміщуються посилання на учнівську презентацію, публікацію або інші матеріали:

 • учнівська презентація [1];
 • учнівська публікація [2].

Дидактичні матеріали:

 • тестові завдання ([3]);
 • опитування ([4]);
 • елетронний журнал успішності ([5]).

Методичні матеріали:

Новини про суржик

Суржик - це зламаний код перемикання мов

Запам'ятай. Що таке суржик ?

Запам'ятай - Суржик та його витоки

Сєня про суржик

Вхідні знання та навички:

1. Знають як функціонує мережа Інтернет.

2. Вміють шукати за ключовими словами веб-ресурси.

3. Базові знання з використання табличного процесору.

4. Вміють створювати презентації, публікацію.

Ресурси

 • Друковані матеріали:
 1. Антисуржик/ За ред. О.Сербенської. – Л., 1994.
 2. Культура української мови. Довідник/ За ред. В.Русанівського. – К., 1990.
 3. Масенко Л. Т. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір. — К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2004. — 164 с.
 4. Масенко Л. Т. Суржик: між мовою і «язиком». — К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2011. — 135 с.
 5. Масенко Л. Т. Суржик як соціолінгвістична категорія // Дивослово. — 2002. — № 3.
 6. Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1996.
 • Интернет ресурси:
БобрДобр.

дуже цікаво)--M5 12:22, 2 квітня 2012 (EEST)