Навчальний проект Олени Кіфенко

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Хто ж із цих осіб - справжній Вільям Шекспір?

Автор навчального проекту:

Олена Кіфенко


Творча назва

Шекспір - світовий геній чи неписьменний лихвар?

Основні питання:

Ключове питання:

Що насправді являла собою постать Вільяма Шекспіра?


ShakespeareQuestion.jpg

Тематичні питання:

1. Чи варто ставити під сумнів особистість Шекспіра?

2. Фенікс і Голубка - красива легенда, чи трагічна історія кохання «творців» вигаданого Шекспіра?

3. Вільям Шекспір як реальна особа - так, чи ні?

4. Шекспір - королева?!

5. Shaksper or Shakespeare?

6. Вільям Шекспір - грандіозна містифікація групи видатних літераторів?Змістові питання:

 • Чим нам відомий Вільям Шекспір?
 • Яке значення відіграє творчість Шекспіра для літератури Великобританії зокрема та світової літератури загалом?
 • Якими були історичні передумови життя та творчості Шекспіра?
 • Які існують версії стосовно того, ким був Шекспір?
 • Які з версій є найбільш імовірними?

Стислий опис:

Науково-дослідницький пошуковий проект, що розглядає контроверсійне питання реальності особи поета світового значення Вільяма Шекспіра (William Shakespeare) для студентів 1-2 курсів факультетів іноземних мов, а також для старших класів шкіл із поглибленим вивченням англійської мови.

Кінцевий продукт

William Shakespeare.png

Кінцевим продуктом проекту є докладне портфоліо на Вільяма Шекспіра, що включає його біографію, дослідження творчості, огляд «Шекспірівського питання», вивчення праць дослідників життя, творчості та загадки існування поета. Підсумки роботи реалізуються у вигляді наукової конференції, пресвяченої «Шекспірівському питанню» із доповідями, презентаціями та друкованим виданням із результатами проекту. Результативний матеріал проекту можна використовувати на заняттях із зарубіжної літератури, історіїї Великобританії, англійської мови у школах та на парах із практики мовлення, історії літератури Великобританії у вищих навчальних закладах.

Навчальні предмети:

Англійська мова, зарубіжна література, історія літератури Великобританії, всесвітня історія.

Навчальна тема проекту

Творчість та біографія поета Вільяма Шекспіра, «Шекспірівське питання».

Вікова категорія:

Проект для старших класів шкіл із поглибленим вивченням англійської мови, а також для студентів 1 - 2 курсів факультету іноземних мов.

Навчальні, виховні та розвиваючі цілі і очікувані результати навчання:

Проект ставить за мету розвиток у учнів / студентів:

 • навичок самостійного пошуку інформації
 • навичок аналізу, інтерпритації, класифікації та відтворення інформації у процесі наукової діяльності
 • навичок критичного мислення
 • уміння відстобвати та аргументувати власну позицію
 • досвіду творчої роботи самостійно та у групі
 • виховання відповідальності перед колективом за виконану роботу

Очікуваним навчальним результатом є поглиблене вивчення біографії, творчості та питання існування Вільяма Шекспіра.

Діяльність учнів:

У проекті беруть участь студенти (учні) однієї / кількох академічних груп (класів). Студенти ознайомлюються із темою, питаннями та завданнями проекту. Студенти розділяються на групи по кілька осіб і у послідовній формі виконують низку завдань. Блок задач для кожної групи повинен містити як пошукові, аналітичні, творчі, так і технічні завдання, завдання з оформлення проекту, що у повній мірі сприяє досягненню поставлених задач цієї роботи. Студенти на практиці знаходять найдієвіші та найпростіші способи збору інформації, технічної обробки та оформлення даних. Студенти здійснюють пошук із різних джерел: у Інтернеті, бібліотеках, аналізують, обробляють, класифікують і систематизують інформацію, виокремлюють найважливіші пункти; проводять різноманітні опитування, підбивають статистичні дані; знайомляться із необхідними програмами і оформлюють кінцевий результат кількома різними способами: у вигляді електронного портфоліо із повним систематизованим обсягом досліджуваної інформації, публікації результатів дослідження у спеціальній брошурі / журналі / газеті, PPT-презентації тощо.

Результати проекту реалізуються у формі наукової конференції для студентів, учнів, викладачів із використанням вищеназваних наочностей.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

Time-warp.jpg

Від 2 тижнів до 1 місяця.

Календар проекту

Google Календар проекту «Шекспір»

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Максимальна кількість балів за кожне завдання - 5, що відповідає оцінці «відмінно».

Учитель чи оцінювальна комісія можуть оцінити роботу студентів за такими критеріями:

Завершеність:

 • Чи містить кожен розділ зібраних матеріалів достатню кількість інформації, необхідну для вирішення проблеми?
 • Чи не включені зайві матеріали?

Зрозумілість:

 • Чи розміщені матеріали логічно?
 • Чи написані вони зрозумілою мовою, без граматичних і орфографічних помилок?
 • Чи забезпечує форма представлення найважливіших матеріалів й аргументів розуміння їхнього змісту?

Інформативність:

 • Чи є інформація достовірною та перевіреною?
 • Чи охоплює інформація головні факти й найважливіші поняття?
 • Чи важлива зібрана інформація для розуміння проблеми?

Доказовість:

 • Чи використовували студенти надійні, вірогідні та різноманітні джерела інформації?
 • Чи завжди вони довіряли джерелам інформації? Чи наводяться приклади та продумані аргументи на підтвердження певної позиції?
 • Чи використовувалися найвірогідніші джерела інформації?

Наочність:

 • Чи відображають наочні матеріали специфіку теми?
 • Чи інформативні вони?
 • Чи є у кожного матеріалу назва або підпис?
 • Чим зацікавили представлені наочні матеріали інших студентів?
 • Чи допомагають наочні матеріали зрозуміти зміст конкретного розділу?
 • Естетика оформлення результату.

Законність:

 • Не суперечить запропоноване рішення проблеми Конституції та законам України?

Активність кожного учасника відповідно до його можливостей: ...

Колективний характер прийнятих рішень. Характер спілкування та взаємодопомоги: ...

Вміння презентувати проект: ...

Після закінчення проекту доцільно організувати обговорення, під час якого студенти матимуть змогу оцінити проектну діяльність у цілому та особистий внесок кожного у загальну справу. Обмірковуючи досвід, набутий у процесі реалізації проекту, студенти можуть відповісти на такі запитання:

 • Чого і як вони навчилися?
 • Що можна було б зробити інакше?
 • Яких умінь і навичок вони набули?
 • Які переваги надає групова співпраця?
 • Які були недоліки роботи в групах?
 • Що вдалося найкраще?

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Дидактичні матеріали:

Методичні матеріали:

YouTube:

Вхідні знання та навички:

Базові знання з інформатики, вміння працювати з програмами типу "Office", знання англійської на рівні Upper Intermediate.

Ресурси