Навчальний проект Науменко Галини

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Автор навчального проекту:

Науменко Галина Степанівна

Творча назва

Людина - восьме диво світу

Основні питання:

Ключове питання:

Інстументи вияву нереалізованості особистості

Тематичні питання:

1.Генетика - це вирок?

2.Чи піддається перевихованню людина?

3. Хто і що творить особистість?

Змістові питання:

- Розвиток особистості в класичній психології.

-Свідоме та підсвідоме (теорія З. Фройда, К. Юнга).

- Концепція нереалізованості особистості (на прикладі твору "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного)

Стислий опис:

У цьому проекті будемо намагатися розкрити залежність розвитку особистості крізь призму класичної психології та психоаналізу та вплив цих факторів на її самореалізацію. Також спробуємо вирішити дилему: чи може свідоме домінувати над підсвідомим на прикладі головного героя Чіпки з роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"

Кінцевий продукт

Есе та презентація на тему "Що перемогло в Чіпці: свідоме чи підсвідоме?" на вечорі творчості, присвяченому Панасу Мирному.

Навчальні предмет(и):

Наша тема пов'язана з такими навчальними предметами, як українська, світова літератури, а також - біологія, історія, філософія.

Навчальна тема проекту

За допомогою даного проекту може бути вивчений вплив генетичних чинників та виховання на розвиток особистості,в галузі літератури ця тема допоможе учням краще зрозуміти психологію Чіпки та задум письменника.


Класи:

10 клас.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Вивчити творчість Панаса Мирного як засновника соціально - психологічного роману в українській літературі,ознайомитись зі схожими прикладами у світовій літературі та вплив теорій психоаналізу на плин думки ХІХ ст.

Календар проекту

План заходів: https://www.google.com/calendar/render?pli=1

Діяльність учнів:

Детальний опис етапів реалізації проекту, які будуть виконувати Участники.

Учні ознайомлюються з учительською презентацією, що містить ключові питання проекту, запрошення до роботи в проекті.

1-й етап: Презентація вчителем проекту. Учні переглядають презентацію проекту та обговорюють поставлену проблему. Знайомляться з критеріями виконання своїх робіт. Об’єднуються у групи по 5 осіб за уподобанням та планування дослідження.

2-й етап: Проведення опитування серед однолітків за запропонованою вчителем схемою. Створюються спільні документи з редагуванням, презентації з проміжними висновками по тому чи іншому напрямку дослідження. Учасники роблять висновки.

3-й етап: Перегляд веб-ресурсів, що запропонував вчитель, та пошук інших ресурсів із заданої теми.

4-й етап: Аналіз та оцінювання веб-ресурсів. Визначення веб-сайтів з найбільш достовірною інформацію.

5-й етап: Підведення підсумків роботи та підготовка до презентації результатів.

6-й етап: Створення мультимедійної презентації.

Підсумковий продукт проекту демонструється під час захисту проекту та коментується учнями.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

1 - 1, 5 місяці

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Критерії оцінювання знань за презентацію http://www.slideshare.net/1986l1987/ss-11287827;


Критерії оцінювання знань за публікацію http://www.slideshare.net/1986l1987/ss-11287871

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Розміщуються посилання на учнівську презентацію, публікацію або інші матеріали:

Дидактичні матеріали:

Методичні матеріали:

http://www.youtube.com/watch?v=dTZYdmQCcsw&feature=fvsr

Вхідні знання та навички

- Учні знають як функціонує мережа Інтернет.

- Вміють шукати за ключовими словами веб-ресурси.

- Вміють створювати презентації, публікацію в Publisher, Power Point.

- Навички читання та виокремлення головного з тексту.

- Учні удосноналюють логічне мислення.

- Бути комунікативними.

Ресурси

  • Друковані матеріали:

Фрейд З.Ошибочные действия.Введение в психоанализ.Психоаналитические этюды.Год: 2004,Издательство: Попурри,страниц: 608.

Книги К.Г. Юнга и аналитических психологов.

Мирний, П. Твори в трьох томах / П. Мирний. – К. : Дніпро, 1976. – 376 с.

Мирний, П. Вибрані твори / П. Мирний - К. : Дніпро, 1974.- 558 с.

  • Интернет ресурси:

http://www.refine.org.ua/pageid-5113-1.html

http://www.psihologijaspasaule.lv/rus/psihologi/2.html

http://popoff.donetsk.ua/text/psy/copy/freud/

http://studentam.net.ua/content/view/8426/97/

Розмістити посилання на колекцію закладок у веб-ресурсі БобрДобр: http://bobrdobr.ru/people/Kandaliza_1986/