Навчальний проект Древицької Катерини

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошукАвтор навчального проекту:

Древицька Катерина Миколаївна

Творча назва

Дівчина з легенди

Основні питання:

Ключове питання:

Маруся Чурай: легенда чи реальність?

Тематичні питання:

1. Чим загрожує безпам'ятство?

2. У чому виявляється патріотизм Марусі?

3. В чому полягає етичний максималізм Чураївни?

4. Як вплинули батьки на формування характеру Марусі?

5. Проблема "митець" і "натовп" в романі "Маруся Чурай". Особливості її трактування.

Змістові питання:

- Як показано в романі романі Л. Костенко "Маруся Чурай" розвиток почуттів Марусі до Грицька?

- У чому полягає драма любові Марусі Чурай?

- Який період української історії відображено романі Л. Костенко "Маруся Чурай"?

- Які автобіографічні факти відбились у піснях Марусі Чурай?

- Які риси характеру Марусі найбільш виявлені?

- Чим відрізняється Маруся від Галі Вишняківни?

- Як у пісні "Ой не ходи, Грицю..." пояснюється причина смерті парубка?

- Яким настроєм пройнято пісню "Віють вітри, віють буйнії!"?

- Як вплинув на нашу історичну свідомість роман "Маруся Чурай"?

Стислий опис:

Під час цього проекту учні повинні дослідити питання реальності особи піснетворки Марусі Чурай. Проект спрямований на розвиток самостійної та пошукової роботи дітей. Учні повинні з'ясувати історичний час, у якому жила Маруся, визначити основні етапи життя і творчості Чураївни. Діти вчаться самостійно шукати відповіді на ключове і тематичні питання, користуватися літературою, інтернетом. У процесі розробки учні створюють публікацію та презентацію, потім демонструють свій проект батькам та школярам

Кінцевий продукт

Кінцевим продуктом проекту є докладне портфоліо на Марусю Чурай, що включає її біографію, дослідження творчості, вивчення праць дослідників про її життя, творчості та згадки існування піснетворки. Підсумки роботи реалізуються у вигляді конференції, присвяченої Марусі Чурай їз доповідями і презентаціями.

Навчальні предмети:

Українська література, усна народна творчість, історія.

Навчальна тема проекту

Чути голос крізь віки.

Класи:

11 клас

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Проект ставить за мету розвивати в учнів:

 • навички самостійного пошуку інформації;
 • навички аналізу, інтерпретації та відтворення інформації у процесі наукової діяльності;
 • навички критичного мислення;
 • вміння аргументувати свою думку;
 • досвід творчої роботи самостійної і в групі;

Очікуваним результатом є поглиблене вивчення біографії та творчості Марусі Чурай.

Календар проекту

Розміщується посилання на план заходів у [1]

Діяльність учнів:

Детальний опис етапів реалізації проекту, який будуть виконувати учасники.

Учні ознайомлюються з учительською презентацією, що містить ключові питання проекту, запрошення до роботи в проекті.

1-й етап: Презентація вчителем проекту. Учні переглядають презентацію проекту та обговорюють поставлену проблему. Знайомляться з критеріями виконання своїх робіт. Об’єднуються у групи по 5 осіб за уподобанням та планування дослідження.

2-й етап: опрацювання наукової та художньої літератури.


3-й етап: перегляд веб-ресурсів, що запропонував вчитель, та пошук інших ресурсів із заданої теми

4-й етап: підведення підсумків роботи.

5-й етап: Створення портфоліо Марусі Чурай.

Підсумковий продукт проекту демонструється під час наукової конференції.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

1 місяць

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Критерії оцінювання діяльності Учасників у проекті. Максимальна кількість балів за кожне завдання - 5, що відповідає оцінці «відмінно».

Учитель чи оцінювальна комісія можуть оцінити роботу учнів за такими критеріями:

Завершеність:

 • Чи містить кожен розділ зібраних матеріалів достатню кількість інформації, необхідну для вирішення проблеми?
 • Чи не включені зайві матеріали?

Зрозумілість:

 • Чи розміщені матеріали логічно?
 • Чи написані вони зрозумілою мовою, без граматичних і орфографічних помилок?
 • Чи забезпечує форма представлення найважливіших матеріалів й аргументів розуміння їхнього змісту?

Інформативність:

 • Чи є інформація достовірною та перевіреною?
 • Чи охоплює інформація головні факти й найважливіші поняття?
 • Чи важлива зібрана інформація для розуміння проблеми?

Доказовість:

 • Чи використовували студенти надійні, вірогідні та різноманітні джерела інформації?
 • Чи завжди вони довіряли джерелам інформації? Чи наводяться приклади та продумані аргументи на підтвердження певної позиції?
 • Чи використовувалися найвірогідніші джерела інформації?

Наочність:

 • Чи відображають наочні матеріали специфіку теми?
 • Чи інформативні вони?
 • Чи є у кожного матеріалу назва або підпис?
 • Чим зацікавили представлені наочні матеріали інших студентів?
 • Чи допомагають наочні матеріали зрозуміти зміст конкретного розділу?
 • Естетика оформлення результату.

Законність:

 • Не суперечить запропоноване рішення проблеми Конституції та законам України?

Активність кожного учасника відповідно до його можливостей: ...

Колективний характер прийнятих рішень. Характер спілкування та взаємодопомоги: ...

Вміння презентувати проект: ...

Після закінчення проекту доцільно організувати обговорення, під час якого студенти матимуть змогу оцінити проектну діяльність у цілому та особистий внесок кожного у загальну справу. Обмірковуючи досвід, набутий у процесі реалізації проекту, студенти можуть відповісти на такі запитання:

 • Чого і як вони навчилися?
 • Що можна було б зробити інакше?
 • Яких умінь і навичок вони набули?
 • Які переваги надає групова співпраця?
 • Які були недоліки роботи в групах?
 • Що вдалося найкраще?

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Розміщуються посилання на учнівську презентацію, публікацію або інші матеріали:

 • учнівська презентація [2];
 • учнівська публікація [3].

Дидактичні матеріали:

 • тестові завдання [4];
 • опитування (веб-ресурс для проведення он-лайн опитування [5]);
 • елетронний журнал успішності (Google Документи).

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhE2-qRGw0j8dERTSG42c3RTWVlsOGM4VlhCbms4eVE

Методичні матеріали:

 • на блог проекту (веб-ресурс для ведення щоденника [6]);
 • презентація вчителя [7];
 • фотоальбом [8];
 • добірка відеоматеріалів (веб-ресурс для збереження відеозаписів YouTube).

Вхідні знання та навички:

- Вміють шукати за ключовими словами веб-ресурси.

- Вміють створювати презентації, публікацію в Publisher, Power Point.

- Навички читання та виокремлення головного з тексту.

- Учні удосноналюють логічне мислення.

- Бути комунікативними.

Ресурси

 • Друковані матеріали:
 • Енциклопедія українознавства. У 10-х т. / Гол. ред. Володимир Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954 —1989.
 • Енциклопедія українознавства для школярів і студентів. Донецьк:Сталкер, 2000. — 496 с
 • Костенко, Л. Маруся Чурай / Історичний роман у віршах. — Київ, 1979.
 • Интернет ресурси:
 • www.ukrlit.vn.ua/article/31.html
 • uk.wikipedia.org/.../Костенко Ліна Василівна.
 • www.pisni.org.ua/songs/834909.html.