Навчальний проект Бортневської Наталії

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Автор навчального проекту:

БОРТНЕВСЬКА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

ТВОРЧА НАЗВА

ЕТИКЕТ ТЕЛЕФОННОЇ РОЗМОВИ, або "ТЕЛЕФОННЕ ОБЛИЧЧЯ" СПІВРОЗМОВНИКА

Основні питання:

Ключове питання:

Чи впливає стиль телефонної розмови на сприйняття Вас як особистості?

Тематичні питання:

1. У чому важливість телефонного етикету у повсякденному спілкуванні?

2. Який вплив телефонного спілкування на формування комунікативних здібностей людей?

3. Які існують види та стилі телефонних розмов? У чому їх особливості?


Змістові питання:

1.Що таке телефонний етикет?

2.Які види телефонних розмов ви знаєте?Назвіть.

3.Чому потрібно дотримуватись телефонного етикету?

4.Чого варто уникати у телефонних розмовах?

5.Які обов'язкові атрибути розмови по телефону?

6.Від чого залежить ефективність телефонної розмови?

7.Які функції виконує мовленнєвий етикет?

Стислий опис:

У ході цього проекту учні мають з'ясувати зміст поняття "телефонний етикет" та особливостей його дотримання. Також, у ході реалізації проекту, учні мають змогу здобути навики грамотного телефонного спілкування, що сприяє розвитку комунікативних здібностей, які є важливим чинником формування особистості дитини. Учні повинні самостійно шукати відповіді на питання проекту, користуючись книжними та електронними ресурсами. По закінченню проекту, діти повинні вільно володіти відповідями на ключові та тематичні питання, а також уміти продемонструвати навики грамотного телефонного спілкування на прикладі рольової гри, заданого діалогу. Також учні повинні підготувати презентацію, публікацію і скласти інструкцію основних правил телефонного етикету.

Кінцевий продукт

Учні засвоюють правила дотримання телефонного етикету, отримують нові знання та складають інструкцію щодо правильного спілкування телефоном

Навчальні предмет(и):

Українська мова

Ділова українська мова

Стилістика

Етика

Риторика

Педагогіка

Психологія

Навчальна тема проекту

Урок розвитку зв'язного мовлення з української мови.Тема:"Мовний етикет."

Класи:

Реалізація проекту можлива у середніх класах загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв (рівень 7-8 класів)

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Приклад опису навчальних цілей 1-й етап:

Зацікавити учнів проблемою «Як правильно спілкуватися по телефону».

Сформувати внутрішню мотивацію щодо вивчення теми «Етикет телефонної розмови».

Виробити навички рольової поведінки та розподіляти між собою завдання.

2-й етап:

Розвинути комунікативні навички.

Формування первинних навичок збору даних методом опитування та обробки зібраних даних.

Розвиток вміння робити висновки.

3-й етап:

Удосконалення навичок роботи у мережі Інтернет, а саме пошуку веб-ресурсів за ключовими словами.

Вчаться встановлювати порядок, класифікувати веб-сайти, критикувати, добирати та ранжувати за критеріями.

4-й етап:

Формування навичок оцінювання достовірності даних на веб-сайтах за визначеними критеріями.

Розвивають навички мислення: аналіз та оцінювання за критеріями.

5-й етап:

Розвиток розумових дій, а саме вміння робити висновки.

Навчитися планувати презентацію і готувати до неї потрібні матеріали (підбирати текст, малюнки тощо).

6-й етап:

Удосконалення умінь та навичок створення мультимедійної презентації, публікації та веб-сайту.

Розвиток вмінь коротко і ясно висловлювати свої думки, структурувати тестову інформацію, підбирати яскраві та цікаві малюнки до тексту.

Розвиток вмінь аргументувати та доводити свою думку.

Розвиток навичок публічного виступу.

Створюючи публікації та веб-сайти учні набувають інформаційної культури вмінь посилатися на друковані та Інтернет-видання.

Календар проекту:

Календар проекту

Поетапна діяльність учнів:

Учні ознайомлюються з учительською презентацією, що містить ключові питання проекту, запрошення до роботи в проекті.

1-й етап: Презентація вчителем проекту. Учні переглядають презентацію проекту та обговорюють поставлену проблему. Знайомляться з критеріями виконання своїх робіт. Об’єднуються у групи по 4 особи за уподобанням та планування дослідження.

2-й етап: Проведення опитування серед однолітків за запропонованою вчителем схемою. Визначення рівня володіння етикетом телефонної розмови серед однолітків та батьків. Створюються спільні документи з редагуванням, презентації з проміжними висновками по тому чи іншому напрямку дослідження. Учасники роблять висновки. Розміщують на вікі-сторінках матеріали-інструкції.

3-й етап: Перегляд веб-ресурсів, що запропонував вчитель, та пошук інших ресурсів із заданої теми.

4-й етап: Аналіз та оцінювання веб-ресурсів.

5-й етап: Підведення підсумків роботи та підготовка до презентації результатів.

6-й етап: Створення мультимедійної презентації.

Підсумковий продукт проекту демонструється під час захисту проекту та коментується учнями.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

На реалізацію проекту необхідно 2-3 тижні

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Учитель чи оцінювальна комісія можуть оцінити роботу учнів за такими критеріями:

• Завершеність - 1 бал;

- Чи містить кожен розділ зібраних матеріалів достатню кількість інформації, необхідну для вирішення проблеми

- Чи не включені зайві матеріали?

Зрозумілість - 1 бал;

Чи розміщені матеріали логічно?

Чи написані вони зрозумілою мовою, без граматичних і орфографічних помилок?

Чи забезпечує форма представлення найважливіших матеріалів й аргументів розуміння їхнього змісту?


• Інформативність - 1 бал;

Чи є інформація достовірною та перевіреною?

Чи охоплює інформація головні факти й найважливіші поняття?

Чи важлива зібрана інформація для розуміння проблеми?


• Доказовість - 1 бал;

Чи використовували учні надійні, вірогідні та різноманітні джерела інформації?

Чи завжди вони довіряли джерелам інформації?

Чи наводяться приклади та продумані аргументи на підтвердження певної позиції?

Чи використовувалися найвірогідніші джерела інформації?


• Наочність - 1 бал;

o Чи відображають наочні матеріали специфіку теми?

o Чи інформативні вони? Чи є у кожного матеріалу назва або підпис?

o Чим зацікавили представлені наочні матеріали інших учнів?

o Чи пов'язані логічно матеріали папки документів із демонстраційним стендом?

o Чи допомагають наочні матеріали зрозуміти зміст конкретного розділу?

. Естетика оформлення результату - 1 бал;


• Законність Не суперечить запропоноване рішення проблеми Конституції та законам України?


• Активність кожного учасника відповідно до його можливостей.


• Колективний характер прийнятих рішень. Характер спілкування та взаємодопомоги.


• Вміння презентувати проект -5 балів;


Після закінчення проекту доцільно організувати обговорення, під час якого учні матимуть змогу оцінити проектну діяльність у цілому та особистий внесок кожного в загальну справу. Обмірковуючи досвід, набутий у процесі реалізації проекту, учні можуть відповісти на такі запитання: - Чого і як вони навчилися?

- Що можна було б зробити інакше?

- Яких умінь і навичок вони набули?

- Які переваги надає групова співпраця?

- Які були недоліки роботи в групах?

- Що вдалося найкраще?

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Розміщуються посилання на учнівську презентацію, публікацію: Учнівська презентація: http://www.slideshare.net/bortnevska/ss-6814356

Учнівська публікація (веб-ресурс для збереження документів Scribd.) http://letitbit.net/download/23585.2372e08ba9a25d3f361e6689f066/Natal_ya_Bortnevtka_publ_kacz_ya.pub.html

Дидактичні матеріали:

тестові завдання

  • ОПИТУВАННЯ;
  • елетронний журнал успішності (Google Документи).

https://spreadsheets.google.com/ccc?hl=uk&key=tEPTnr_6Ye9RYqH8bKe1gLQ&hl=uk#gid=0

Методичні матеріали:

блог проекту

презентація вчителя

Фотоальбом до проекту

Відео до проекту

Вхідні знання та навички:

1.Знають як функціонує мережа Інтернет.

2.Вміють шукати за ключовими словами веб-ресурси.

3.Базові знання з використання табличного процесору.

4.Вміють створювати презентації, публікацію.

Ресурсы

  • Друковані матеріали:

Чеховська Людмила. Красне слово - золотий ключ/ Людмила Чеховська// Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.- 2004 - №3.- С. 11-15


  • Інтернет-ресурси:


Телефонна розмова: http://etuket.com/talk/66-phone-talk.html

Телефонний етикет: http://piznajsebe.at.ua/publ/nomer_10/telefonnij_etiket/11-1-0-175

Етикет телефонного спілкування: http://sekretar.org.ua/etiket-telefonnogo-spilkuvannya/

Правило "7П": http://www.guds.gov.ua/sub/cherkaska/ua/publication/content/2094.htm?s216900905=uzowdlky

Позвони мне, позвони!, или Телефонный этикет: http://ura.dn.ua/12.03.2010/93201.html

Діловий телефонний етикет: http://ubr.ua/labor-market/life-at-work/delovoi-telefonnyi-etiket-63820

Телефонний етикет працівника міліції: http://umvs.rv.ua/index.php?m=news&d=view&nid=321

Правила етикету: http://www.refine.org.ua/pageid-2497-1.html

Колекція закладок у веб-ресурсі БобрДобр. http://bobrdobr.ru/people/natabortnevska/