Навчальний проект Ахмедової Юлії

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Автор навчального проекту

Ахмедова Юлія Нодіржонівна

Творча назва

МОВНА СИТУАЦІЯ МОЛОДІЖНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА КІРОВОГРАДА

Мовна ситуація.gif

Основні питання:

Ключове питання:

Якою мовою говорить молодь Кіровограда сьогодні?

Тематичні питання:

1. Які особливості мови кіровоградської молоді?

2. Що сприяло створенню наявної мовної картини міста?

3. Які шляхи виходу із мовної кризи Кіровограда?

Змістові питання:

- як впливає на мовну ситуацію міста його адміністративне значення?

- які історичні, суспільні, культурні явища, з"яви мали вплив на мову Кіровограда?

- чи існує взаємозв"язок між мовою та культурою міста / держави?

- які особливості мови кіровоградської молоді?

- який рівень престижу української мови серед молодіжного середовища міста?

Стислий опис:

Проблема мовлення молоді сучасного міста - актуальна і поставлена досить гостро. Метою проекту є проведення аналізу мовної ситуації Кіровограда та визначення тенденцій поширення української мови як основного засобу комунікації в молодіжному середовищі міста.

Для реалізації цієї мети необхідно виконати наступні завдання:

 • дослідити мовну ситуацію молодіжного середовища міста Кіровограда;
 • розглянути практичні результати дослідження в системі подібних досліджень мовної ситуації інших міст та регіонів України;
 • окреслити об'єктивні історичні причини, що сприяли виникненню явищ суржикізації та двомовності;
 • проаналізувати вияви сучасної української культури су відношенні до державної мови;
 • визначити мотиваційні складові щодо подолання ситуації мовного ігнорування;
 • окреслити шляхи виходу із мовної ситуації Кіровограда, що склалася.

Виконання проекту складається з підбору та опрацювання сучасних українознавчих праць з даної проблеми (теоретичний аспект) та анкетування студентської молоді міста Кіровограда (практичний аспект).

Кінцевий продукт

У результаті роботи над проектом, студенти отримають нові знання (з сучасної української літературної мови, а також з деяких дисциплін гуманітарного та природничого циклу), практичні навички та вміння (проведення опитувань й анкетувань та опрацювання результатів).

Навчальні предмети:

Українська мова, соціологія, історія України, географія, інформатика, економіка

Навчальна тема проекту

Сучасна українська літературна мова: лексика

Курс:

1-й / 2-й курс

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Завдяки участі в цьому проекті в студентів формуються вміння характеризувати явища і процеси суспільного життя. Проект допоможе студентам розвивати вміння знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати та оцінювати її з проблем звичайного навколишнього життя. Після аналізу мовної проблеми у середовищі молоді Кіровограда студенти навчатимуться формулювати, висловлювати та доводити власну думку, робити вибір і пояснювати позицію, вести дискусію. При проведенні дослідження студенти ознайомляться зі змістом проблеми. Відповідаючи на питання тесту, вони оцінюють свої знання з питань лексики української мови. Студенти проводять опитування студентської молоді Кіровоградщини. При підготовці і створенні презентації формуються та вдосконалюються навички мислення високого рівня: аналізувати, компонувати, робити висновки, критикувати, ілюструвати, висовувати гіпотезу, організовувати, планувати, представляти результати в вигляді діаграм. Працюючи в групах,учасники проекту вчаться аналізувати готові роботи та створювати нові публікації. Вчаться стисло подавати інформацію для публікацій. Розвивають вміння виділяти головне та робити висновки. Вони продовжать формування навичок роботи в бібліотеці та пошуку інформації в мережі Інтернет. При створенні презентації у студентів формуються вміння виступати перед аудиторією, коротко формулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби, добирати найяскравіші переконливі факти для аргументації думок.

Календар проекту

Календар заходів проекту

Діяльність студентів:

1 етап: презентація вчителем проекту. Студенти переглядають презентацію проекту та обговорюють поставлену проблему. Знайомляться з критеріями виконання робіт. Обєднуються в групи по 6-7 осіб за уподобанням для планування дослідження.

2 етап: проведення опитування серед студентів за розробленими питальниками

3 етап: перегляд веб-ресурсів, що запропонував викладач, пошук інформації.

4 етап: аналіз отриманих результатів.

5 етап: підведення підсумків і створення мультимедійної презентації та публікації.

Представники кожної робочої групи готують матеріал для розміщення його на сторінках підсумкового продукту, підбирають відповідні фотографії та картинки.

Підсумковий продукт проекту демонструється під час захисту проекту та коментується студентами.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

2-3 тижні

Оцінювання знань та вмінь студентів

Максимальна кількість балів за кожне завдання - 5 (відповідає оцінці «відмінно»)/

Викладач оцінює роботу студентів за такими критеріями:

• завершеність

чи містить кожен розділ зібраних матеріалів достатню кількість інформації, необхідну для вирішення проблеми?

чи не включені зайві матеріали?

• зрозумілість

чи розміщені матеріали логічно?

Чч написані вони зрозумілою мовою, без граматичних і орфографічних помилок?

чи забезпечує форма представлення найважливіших матеріалів й аргументів розуміння їхнього змісту?

• інформативність

чи є інформація достовірною та перевіреною?

чи охоплює інформація головні факти й найважливіші поняття?

чи важлива зібрана інформація для розуміння проблеми?

• доказовість

чи використовували студенти надійні, вірогідні та різноманітні джерела інформації?

чи завжди вони довіряли джерелам інформації?

чи наводяться приклади та продумані аргументи на підтвердження певної позиції?

чи використовувалися найвірогідніші джерела інформації?

• наочність

чи відображають наочні матеріали специфіку теми?

чи інформативні вони? Чи є у кожного матеріалу назва або підпис?

чим зацікавили представлені наочні матеріали інших студентів?

чи допомагають наочні матеріали зрозуміти зміст конкретного розділу?

• естетика оформлення результату;

• активність кожного учасника відповідно до його можливостей;

• колективний характер прийнятих рішень. Характер спілкування та взаємодопомоги;

• вміння презентувати проект.

Після закінчення проекту організовується обговорення, під час якого студенти матимуть змогу оцінити проектну діяльність у цілому та особистий внесок кожного в загальну справу.


Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання-публікації

Приклад продукту проектної діяльності студентів

Дидактичні матеріали

Методичні матеріали:

Вхідні знання та навички:

Студенти-учасники проекту оперують теоретичними знаннями з української мови, історії України, географії,економіки, мають сформовані практичні навички з інформатики, які під час проведення заходу будуть удосконалюватися та поглиблюватися.

Ресурси

 • Друковані матеріали:
 1. Грабовський С. Українська людина у вимірах ХХ століття: до постановки проблеми / Грабовський С. – Київ: Київське братство, 1997. – 118 с.
 2. Залізняк Г. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній / Залізняк Г., Масенко Л. – Київ: КМ Академія, 2001. – С. 3-58.
 3. Іванишин В. Мова і нація / Іванишин В., Радевич-Винницький Я. – Дрогобич: Відродження. – 1994. – С. 215.
 • Інтернет ресурси:'
 1. Колекція закладок
 2. http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=123
 3. http://www.dt.ua/1000/1550/70471/
 4. http://radchuk.novamova.com.ua/mova_19.htm
 5. http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=152
 6. http://www.ualogos.kiev.ua/category.html?category=10