Навчальний курс Фізичне виховання (загальна фізична підготовка)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Фізичне виховання (загальна физична підготовка)

Мета та завдання навчального курсу

Мета: Виховання спеціальних фізичних якостей;

Загальне підвищення рівня функціональних можливостей організму;
Освоєння необхідних рухових умінь і навичок.


Завдання Розвиток всебічникхі спеціально фізичних якостей організму.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: теоретико-методичні основи підготовки дипломної роботи;

особливості підготовки жінок у силових видах спорту;
основи управління підготовкою спортсменів у силових видах спорту;
основи прогнозування та моделювання у силових видах спорту тощо.


вміти: застосовувати у практичній діяльності одержані знання,

використовувати сучасні засоби і методи спортивного тренування в

проведенні занять з зфп.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Арапов Олег Віталійович


Учасники

Сторінка координування курсу "Фізичне виховання (загальна фізична підготовка)" викладач Арапов Олег ВіталійовичЗФП 1 ЗФП 2 ЗФП 3
Пн 14.00-15.30 Пн 15.40-17.00 Пн 17.10-18.30
Ср 14.00-15.30 Ср 15.40-17.00 Ср 17.10-18.30

Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1 Основи техніки жиму лежачі та присідання.

Навчальні теми змістового модуля 1.

 • Основи техніки присідання зі штангою.
 • Основи техніки тяги штанги.
 • Основи техніки жиму лежачі.
 • Основи техніки бігу на короткі дистанції.

Змістовий модуль 2 Основи розвитку силової витривалості.

Навчальні теми змістового модуля 2.

 • Основи техніки тяги штанги.
 • Основи техніки жиму сидячи.
 • Основи техніки поштовха гирі.
 • Розвиток сили м’язів рук.

Змістовий модуль 3 Основи розвитку сили.

Навчальні теми змістового модуля 3.

 • Основи техніки підтягування у висі.
 • основи техніки зхгинання розгинання рук в упорі лежачі.
 • Основи техніки підіймання гирі.
 • Розвиток спритності.

Змістовий модуль 4 Основи розвитку швидкістної витривалості.

Навчальні теми змістового модуля 4.

 • Основи техніки жимулежачі вузьким хватом.
 • Основи техніки підіймання тулуба в сід.
 • Основи техніки згинання розгинання рук на брусах.
 • Розвиток швидкістної витривалості.

Варіант Календар

Zhim-shtangi-lezha2.jpg

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

 • Тема 1 Основи техніки бігу на короткі дистанції(30 м).
 • Тема 2.Основи техніки присідання зі штангою.
 • Тема 3.Основи техніки жиму лежачі широким хватом.
 • Тема 4. Основи техніки тяги штанги.
Поштовх гирі .jpg

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

 • Тема 1.Основи техніки тяги штанги(станова тяга).
 • Тема 2. Основи техніки жиму сидячи.
 • Тема 3. Основи техніки поштовха гирі.
 • Тема 4. Розвиток сили м’язів рук.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

 • Тема 1.Основи техніки підтягування.
 • Тема 2.Основи техніки згинання розгиняння рук в упорі лежачі.
 • Тема 3.Основи техніки підіймання гирі.
 • Тема 4.Розвиток спритності.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.

 • Тема 1.Основи техніки жиму лежачі вузьким хватом.
 • Тема 2.Основи техніки підіймання тулуба в сід.
 • Тема 3.Основи техніки згинання розгинання рук на брусах.
 • Тема 4. Розвиток швидкісної витривалості.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Основи техніки жиму лежачі та присідання.

Тема 1. Основи техніки присідання зі штангою.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практичне завдання №1

1. Жим лежачі широким жватом.

2. Жим гантелей на похилій лаві.

3. Розведення рук на похилій лаві.

4. Підіймання штанги на біцепс.

5. Впрвва на біцепс молоток.

Самостійна робота

1.Зробить жим лежечі 3 підхіда по 15 повторень

2.15 присідань по 3 підхід

3.15 підтягунь у висі

Змістовий модуль 2.Основи розвитку силової витривалості.

Тема 1. Основи техніки тяги штанги.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

1.Згинання розгинання рук в упорі лежачу.

2.Згинання розгинання рук на брусах.

3.Мертва тяга.

4.Берпі.

5.Жим гантелей сидячи.

Самостійна робота

1 Стрибки через скакалу 3 підхіда по 45 разів

2.Підіймання тулуба в сід 3 по 50.

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

1.Вєрхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте.—2-е изд., переб и доп. —М.: ФиС, 1988. —215 с.

2.Вєрхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. —М.: ФиС, 1988. —331 с.

3.Кот С.И. Технология современного культуризма: Кто? Что? Как? —Запорожье: РИП «Видавець»: Фирма «ЗРГ-ЛТД», 1992. —63 с.

4.Кузнецов В. В. Силовая подготовка спортсменов высших разрядов. —М.: ФиС, 1970. —207 с.

5.Кузнецов В.В. Специальная силовая подготовка спортсмена. —М.: Сов. Россия, 1975. —208 с.

6.Культуризм по нашому чи секрети«Качалки» /серія «Хіт сезону».—Ростов н/Д: Видавництво «Фенікс», 2002. —256 с.

7.Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. —М.: ФиС, 1986.—286 с.

8.Плехов В.Н. Возьми в спутники силу. —М.: ФИС, 1988. —239 с.

Допоміжна

1.Антонщук А.А. Как тренировать мышцн предплечья // Спортивная жизнь России. —1988. —No 12. —С. 19

2.Антонщук А.А. Как тренировать мышцы шеи // Спортивная жизнь России. —1989. —No 9. —С. 20.

3.Антонщук А.А. Тренинг мышцы рук. // Спортивная жизнь России. —1990. —No 1. —С35.

4.Бачинский А. Система специализации // Культуризмом к зоровью, силе, красоте: Пер. со славацкого (М.Яблонский и др.). —Братислава, «Шпорт», 1969.—360 с.

5.Богдасаров С. Чтобы стать сильним (широчайшие и грудные мышцы) //Физкультура и спорт. —1987. —No 2. —С 21.

6.Богдасаров С. Чтобы стать сильным (мышцн предплечья) // Физкуль¬тура и спорт. —1987. —No 5. —С 22.

7.Бупанов Ю.Б. Анаболічні засоби: Довідковий посібник. —Твер, ТОО «Посередник», 1993. —51 с.

8.Величко Е. Бицепс —король мускулов // Физкультура и спорт. —1987.—No 5. —С. 34.

Інформаційні ресурси

1.HTTP://UWF.IN.UA

2.HTTP://XSPORT.UA

3.HTTP://CROSSFIT.IN.UA