Навчальний курс «Практичний курс усного і писемного мовлення англійської мови 1 курс»

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Книга сторінки.gif

Практика усного і писемного мовлення англійської мови 1 курс


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:Гуманітарні науки 6.020303. Філологія* Мова і література (англійська)бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета

- розвиток лінгвістичної компетенції через розширення і поглиблення лексичних, граматичних і фонологічних знань, які є необхідними для комунікації за темами і проблемами, які передбачені програмою І курсу;
- розвиток соціокультурної компетенції студентів шляхом розширення країнознавчих та соціокультурних знань;
- вирівнювання мовного рівня усіх першокурсників шляхом розвитку навичок читання, аудіювання, письма і говоріння;
- закладання основ професійно орієнтованої комунікативної компетенції через презентацію нових методів навчання та залучення студентів до організації навчального процесу.


Завдання

- вдосконалювати лінгвістичну компетенцію студентів через розширення і поглиблення лексичних, граматичних і фонологічних знань, які є необхідними для комунікації за темами і проблемами, які передбачені програмою І курсу;
- розвивати соціокультурну компетенцію студентів шляхом розширення країнознавчих та соціокультурних знань;
- формувати вирівнювання мовного рівня усіх першокурсників шляхом розвитку навичок читання, аудіювання, письма і говоріння;
- закладання основ професійноорієнтованої комунікативної компетенції через презентацію нових методів навчання та залучення студентів до організації навчального процесу.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

• активну лексику з розмовних тем першого курсу;
• граматичний матеріал в обсязі передбаченому навчальною програмою курсу;
• правила викладення у різних типах письмових робіт власні почуття, переживання, життєвий досвід;
• інформацію про країнознавчу і соціокультурну специфіку англомовних країн у рамках тем, які вивчаються на І курсі;
• як самостійно опрацьовувати і розширяти пасивний вокабуляр;
• як приймати участь у розмові чи дискусії з вивчених тем, обґрунтовувати свою точку зору; володіти способами розпочати, підтримати і закінчити бесіду;
• як самостійно виправляти помилки, допущені під час висловлення;
• як виокремлювати основну інформацію при читанні та застосовувати різні способи читання (детальне, селективне, вільне);
• як усно висловлювати свої думки і почуття; зв’язно будувати свою розповідь; використовувати складні граматичні структури.


вміти:

- вільно володіти активним лексичним запасом з тем першого курсу;
- уміти самостійно опрацьовувати і розширяти пасивний вокабуляр;
- приймати участь у розмові чи дискусії з вивчених тем, обґрунтовувати свою точку зору; володіти способами розпочати, підтримати і закінчити бесіду;
- спонтанно і бігло висловлюватися по темі, самостійно виправляти помилки, допущені під час висловлення;
- передавати на письмі власні почуття, переживання, життєвий досвід;
- сприймати на слух і здебільшого розуміти аудіотексти різних типів на теми, які вивчаються;
- читати і розуміти тексти різних типів; виокремлювати основну інформацію; застосовувати різні способи читання (детальне, селективне, вільне);
- читати художні тексти на свій смак та уміти виділяти в них суттєву інформацію (домашнє читання);
- спонтанно переказувати короткий текст; висловлювати свої думки і почуття; зв’язно будувати свою розповідь; використовувати складні граматичні структури;
- засвоїти інформацію про країнознавчу і соціокультурну специфіку англомовних країн у рамках тем, які вивчаються на І курсі.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Іваненко Надія Вікторівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Практика усного та писемного мовлення англійської мови 1 курс" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

1. Personal Identification.

1.1. Family Life.
1.2. Appearance and Character

Змістовий модуль 2

2. Students’ Life.

2.1. Daily Programme.
2.2. Weekend.

Змістовий модуль 3

3. University.

Змістовий модуль 4

4. Shopping.

4.1. Fashion.

Змістовий модуль 5

5. Meals.

Змістовий модуль 6

6. Dwelling.

Змістовий модуль 7

7. Places.

Змістовий модуль 8

8. Weather.

8.1. Vacation.
8.2. Entertainment.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Personal Identification. Family Life

Introvert-v-extrovert-eysenck-personality-chart-emotionally-stable-unstable.jpg

Тема 1. Про себе.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2.ПУПМ

Тема 2. Моя зовнішність.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 3. Моя сім’я. Сім’я друга.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 4. Щасливі родини.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 5. Моя майбутня сім’я.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Students' Life

Working day photo.jpg

Тема 1. Робочий день батьків, друга

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 2. Мій робочий день

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 3. Вихідні мого друга. Вихідні моїх батьків.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Тема 4. Вихідні в Україні та Великобританії.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 5. Мої вихідні.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. University.

Тема 1. Мій університет

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 2. Навчання в університеті

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 3. Кращі університети світу.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 4. Shopping.

Тема 1. Супермаркет

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 2. Покупки

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 3. Список покупок

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Тема 4. Одяг. Мода

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 5. Продукти

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Змістовий модуль 5. Meals.

Тема 1. Страви

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 2. Приготування їжі

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 3. Прийоми їжі

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Тема 4. Здорове харчування

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 5. У ресторані

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 6. Dwelling.

Тема 1. Мій дім

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 2. Моя улюблена кімната

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 3. Гості в домі

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Тема 4. квартири і приватні будинки

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 5. Мій дім - моя фортеця

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 7. Places.

Тема 1. Екскурсія містом

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 2. Подорожі

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 3. Подорож у столицю - Лондон, Київ.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Тема 4. Життя у селі та у місті.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 5. Моє рідне місто, село.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Змістовий модуль 8. Weather. Vacation.

Тема 1. Пори року

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 2. Клімат

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 3. Погода. Прогноз погоди.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Тема 4. Літні/Зимові канікули.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 5. Вільний час. Хобі.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Янсон В.В., Свистун Л.В., Богатирьова С.Т., Лежньов С.М. Практичний курс англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Книга І: Навч. посібник. – Англ. мовою. – Київ: ТОВ “ВП Логос”, 2004. – 368 с.: 2. Іваненко Н.В., Ляшук А.М. English Activity Book. Навчальний посібник для студентів 1-го курсу. – Кіровоград. 2015. – Част. 1, 2. – 216 стор.

Допоміжна

1. Возна М.О., Гапонів А.Б., Акулова О.О. Англійська мова для перекладачів і філологів. 1 курс. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 480с.
2. Практический курс английского языка: 1 курс /Под ред. В.Д. Аракина, М.: Владос 2002.
3. Черноватий Л.М., Карабан В.І., та ін. Практичний курс англійської мови. Частина 1. Підручник для студентів молодших курсів вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»). – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 432с.
4. Headway. New Intermediate /Liz and John Soars – Oxford University Press. – 2005.
5. English Vocabulary In Use. Upper Intermediate/ Mc Carthy and O’Dell/ – Oxford University Press. – 1996.
6. English Learner’s Digest 2010-2012.
7. Grammar Way. Book 3 – 4. Jenny Doodley, Virginia Evans – Express Publishing. – 2005.
8. Round Up. Book 1 – 6. Virginia Evans – Express Publishing. – 2007.

Інформаційні ресурси

1. Grammatik der Detschen sprache
2. free english study
3. esl.about.com
4. british english
5. http://www.englishforums.com/
6. http://www.bbc.co.uk/bbc.co.uk