Навчальний курс «Господарське право»

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Навчальний курс "Господарське право"


Галузь знань 0304 Право

6.030401 Правознавство

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студента системи знань та практичних умінь з господарського права як галузі права та його основних понять, правових інститутів.

Основні завдання:

 • вивчення системи господарського права України та чинного господарського законодавства;
 • набуття навичок практичного застосування господарського законодавства.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • поняття, предмет, метод і систему господарського права; основні нормативно-правові акти, якими врегульовано господарську діяльність (сферу господарювання);
 • основні засади господарської діяльності;
 • суб'єктів господарських правовідносин;
 • майнову основу господарювання;
 • господарські зобов'язання;
 • відповідальність за правопорушення у сфері господарювання;
 • особливості правового регулювання в окремих сферах господарювання, зокрема, в господарсько-торговельній діяльності; у комерційному посередництві (агентських відносинах); у перевезенні вантажів; в капітальному будівництві; в інноваційній діяльності; в фінансовій діяльності; під час використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія); в зовнішньоекономічній діяльності;
 • спеціальні режими господарювання;
 • основні проблеми науки господарського права, тенденції його розвитку в умовах ринкової економіки.

вміти:

 • використовувати отримані знання в практичній діяльності;
 • вільно орієнтуватися в системі господарського законодавства;
 • віднаходити аналогічну судову практику вирішення господарських спорів за допомогою друкованої та електронної літератури, електронних ресурсів мережі Інтернет.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Ігнатенко Володимир Васильович


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовний модуль 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Теоретичні основи господарського права

Тема 2. Правові форми участі держави і місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності

Тема 3. Правові засади захисту економічної конкуренції

Змістовий модуль 2. СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

Тема 4. Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання

Тема 5. Правове становище підприємств

Тема 6. Правовий статус господарських товариств

Тема 7. Правове становище об'єднань підприємств

Тема 8. Правовий статус громадянина як суб'єкта господарювання. Особливості правового статусу інших суб'єктів господарювання

Змістовий модуль 3. МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Тема 9. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання

Тема 10. Правові засади приватизації державного та комунального майна

Тема 11. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Теоретичні основи господарського права

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Завдання для семінарського заняття

Семінар №1

Завдання для самостійної роботи

Самостійна робота Тема 1

Тема 2. Правові форми участі держави і місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Завдання для семінарського заняття

Семінар №2

Завдання для самостійної роботи

Самостійна робота Тема 2

Тема 3. Правові засади захисту економічної конкуренції

Змістовий модуль 2. СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

Тема 4. Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Тема 5. Правове становище підприємств

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Завдання для семінарського заняття

Семінар №5

Тема 6. Правовий статус господарських товариств

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Тема 7. Правове становище об'єднань підприємств

Тема 8. Правовий статус громадянина як суб'єкта господарювання. Особливості правового статусу інших суб'єктів господарювання

Завдання для семінарського заняття

Семінар №8


Галерея господарсько-правових документів


Глосарій

Глосарій до курсу «Господарське право»


Ресурси

Рекомендована література

Базова

Базова література до курсу «Господарське право»

Інформаційні ресурси

 1. Офіційний веб-сайт Верховного Суду України
 2. Офіційний веб-сайт Вищого господарського суду України
 3. Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України
 4. Офіційний веб-сайт для отримання реквізитів суду для сплати судового збору
 5. Офіційний веб-сайт господарського суду Кіровоградської області

---