Навчальний курс "Юридична психологія"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Logo Main page.jpg

Назва курсу "Юридична психологія"

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

0301 соціально-політичні науки

7.03010301 Практична психологія

спеціаліст

Мета та завдання навчального курсу

Мета : забезпечення розуміння студентами соціально-психологічної сутності правового регулювання, психологічних особливостей поведінки людини у сфері відносин, які регулюються правом. Правове регулювання об’єктивно обумовлене соціальними та соціально-психологічними закономірностями. Тому, лише тоді, коли студент синтезує правові знання зі знаннями психології людської поведінки, він може стати компетентним спеціалістом.

Завдання:

 • Вивчення психології особи юриста (слідчого, прокурора, судді, адвоката та ін..) і його діяльності, психологічних особливостей юридичної процедури;
 • Розгляд психологічної ефективності дії норм права, правотворчого процесу;
 • Вивчення шляхів формування психічної діяльності учасників судочинства з метою найбільш оптимального виконання завдань правосуддя;
 • Розгляд психологічних основ проведення окремих процесуальних дій з метою найефективнішого здійснення пізнавальної діяльності та її організації;
 • Аналіз психологічних характеристик правового виховання громадян з метою розроблення методів профілактичної діяльності щодо окремих осіб і груп населення.
БПВ.jpg

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • про роль психологічних дисциплін у вивченні конкретних типів людей і їх спільності як суб’єкти правової активності в межах існуючих процесів правового регулювання;
 • теоретико-методологічне, аналітичне, прогностичне та практичне завдання, які стоять перед юридичною психологією;
 • цілі та методи психологічного дослідження особистості як суб’єкта права;
 • особливості та умови формування соціально адаптованої і девіантної поведінки особистості;


вміти:

 • розуміти поведінку людини як суб’єкта правовідносин;
 • виявляти особливості психічної діяльності різних суб’єктів правовідносин, їх психічних відносин в різних ситуаціях правозастосування та право- охорони;
 • розробляти рекомендації з удосконалення правового регулювання життя суспільства;
 • використовувати системний аналіз поведінки злочинця, структурний підхід до організації слідчої і судової діяльності органів правозастосування і право охорони.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Посилання на сторінки авторів Користувач:Васецька Тетяна Миколаївна


Учасники

Сторінка для спілкування "Юридична психорлогія"Список студентів (за алфавітом)

 1. ___

Історія створення групи

Утворилася __ група _ вересня 200_ року. Куратор групи:

Список проектів в яких приймає участь групаСписок наших ресурсів в інтернет

Наприклад, блог групи, груповий фотоальбом та ін.

Викладач - Васецька Тетяна Миколаївна

Змістовий модуль 1

Вступ до юридичної психології та психологічні основи процесуальної діяльності.

Тема 1. Юридична психологія як наука.

Тема 2. Історія юридичної психології.

Тема 3. Психологічна характеристика процесуальної діяльності.

Тема 4.Види слідчої (судової) діяльності.

Змістовий модуль 2

Психологія слідчої діяльності.

Тема 5. Психологія учасників розслідування злочинів.

Тема 6. Психологічні основи проведення окремих слідчих дій.

Тема 7. Судово-психологічна експертиза.

Змістовий модуль 3

Психологія судової діяльності та кримінальна психологія.

Тема 8. Психологічні основи судової діяльності.

Тема 9. Психологія судових дій.

Тема 10. Психологія злочинної діяльності.

Тема 11. Психологія особи злочинця.

Змістовий модуль 4

Пенітенціарна психологія.

Тема 12.Основи пенітенціарної психології.

Тема 13. Психологія особи засудженого.


Теоретична база

Tema.jpg

Лекції 1-6

Лекція 7

Лекція 8

Лекція 9

Лекція 10

Лекція 11

Лекція 12

Лекція 13

Семінарські заняття

Тема 1. Юридична психологія як наука.

1) Предмет юридичної психології.

2) Система юридичної психології.

3) Зв'язок юридичної психології з іншими науками.

Тема 2. Історія юридичної психології.

1) Передумови застосування психологічних знань у судочинстві.

2) Розвиток та становлення юридичної психології в Західній Європі.

3) Розвиток та становлення юридичної психології в СРСР та УСРР.

Тема 3. Психологічна характеристика процесуальної діяльності.

1) Особливі умови процесуальної діяльності як професія.

2) Професійні якості і психологія осіб, які здійснюють провадження у справі. Поняття професіограми.

3) Психологічні основи доказування.

4) Психологія планування та організації процесуальної діяльності.

Тема 4.Види слідчої (судової) діяльності.

1) Пізнавальна діяльність.

2) Конструктивна діяльність.

3) Комунікативна діяльність.

4) Посвідчувальна діяльність.

Тема 5. Психологія учасників розслідування злочинів.

1) Психологічні особливості особи слідчого.

2) Психологія обвинуваченого. Поняття захисної домінанти.

3) Психологія потерпілого і свідка. Провокуюча поведінка, види віктимності.

Тема 6. Психологічні основи проведення окремих слідчих дій.

1) Психологія огляду місця події.

2) Психологія допиту.

3) Психологія очної ставки.

4) Психологія пред’явлення для впізнавання.

5) Психологія відтворення обстановки та обставин події.

6) Психологія обшуку.

Додаткова інформація Додаток. Тема - "Допит"

Тема 7. Судово-психологічна експертиза.

1) Поняття і компетенція судово-психологічної експертизи.

2) Методи судово-психологічної експертизи.

3) Призначення судово-психологічної експертизи та організація її провадження.

Тема 8. Психологічні основи судової діяльності.

1) Психологія судді.

2) Психологічні особливості судового процесу.

3) Психологія прийняття рішення судом.

4) Психологія особи підсудного.

Тема 9. Психологія судових дій.

1) Психологічні основи судового допиту. Перехресний допит.

2) Психологічні основи очної ставки у суді.

3) Психологічні основи судового огляду.

Тема 10. Психологія злочинної діяльності.

1) Психологічна структура злочину.

2) Психологічні наслідки злочину.

Тема 11. Психологія особи злочинця.

1) Поняття особи злочинця.

2) Класифікація злочинних типів.

3) Психологія окремих категорій злочинців.

Тема 12. Основи пенітенціарної психології.

1) Сутність пенітенціарної психології.

2) Методи впливу на особу засудженого в установах виконання покарань.

Тема 13. Психологія особи засудженого.

1) Колективи засуджених та їх психологічна характеристика.

2) Вплив соціальної ізоляції на особу.

3) Психологія тюремного побуту.

4) Психологічні основи ре соціалізації засуджених.


Практичні завдання

Тема 3. Психологічна характеристика процесуальної діяльності. Задание: что можно сказать по приведенному ниже отрывку из рассказа И. Бодунова и Е. Рысса «Благородный разбойник» о Пантелееве, его основных свойствах темперамента, степени развития эмоционально-волевой сферы? Ограбили молодую хорошенькую актрису. Ей позвонили в дверь, когда она была одна дома. Леня сказал, что он из ГПУ, и показал какую-то карточку, которую она, конечно, не разглядела. Он был в кожаной тужурке и в кожаной фуражке — так в то время часто одевались сотрудники ГПУ. Она удивилась, какие могут быть у ГПУ дела к ней, но дверь беспрекословно открыла. Вошли двое. Дверь аккуратно закрыли и заперли. Потом Пантелеев очень вежливо поклонился и сказал: — Позвольте представиться, Леня Пантелеев. Тут уж актриса поняла, что впустила бандитов. Актеры — народ общительный. Ростовцев раз двести рассказывал своим коллегам о том, как его ограбили, и показывал записку, оставленную грабителями. Слух о Пантелееве шел уже по Ленинграду. У актрисы хватило выдержки гостеприимно сказать: — Заходите, Леня. Что-то вы зачастили к актерам. Любите театр? — Люблю, — сказал Пантелеев,— но актеров навещаю только по необходимости. Я надеюсь, вы не будете поднимать шум, тогда мы вас и связывать не станем. — Не буду,— сказала актриса. После этого они дружной компанией пошли по квартире. Актриса была небогата, и ценностей у нее было не много. Все, что было, поместилось в карманах. — Мало зарабатываете,— сказал укоризненно Пантелеев.— При вашем таланте можно было бы и побольше приобрести, а так, знаете, неудобно: выходит, вроде мы с Митей себе в убыток работаем. Ну, правда, шуба у вас хорошая. Пантелеев подошел к шкафу и открыл его. Действительно, шуба висела здесь. Это была хорошая котиковая шуба, на которую актриса долго копила деньги, разъезжая по концертам и во многом себе отказывая. Сохраняя по-прежнему шутливый тон, актриса сказала: — Лёнечка, неужели вы у меня заберете шубу? Сейчас зима, а у меня и театр, и концерты. Потом, честно вам скажу, это единственная дорогая вещь, которая у меня есть. Пантелеев улыбнулся. Ему нравились выдержка и хладнокровие актрисы. — Ну как, Митя?— спросил он.—Действительно нехорошо обижать женщину. — Что ж,— сказал Гавриков,— я не возражаю. — Купите у нас свою шубу. Цена — два поцелуя. Один ему, другой мне. Актриса, смеясь, поцеловала обоих в лоб, и они ушли, оставив ей шубу»

(И. Бодунов, Е. Рысс. «Записки следователя». М., 1966, стр. 170-171).

Практичні завдання до інших тем

Самостійна робота

Тема 1. Юридична психологія як наука.

1. Законспектувати ст. 7-22 навчального посібника: Бочелюк В.Й. Юридична психологія – К.: Центр учбової літератури, 2010.

2. Законспектувати статтю М.В.Костицького «Про об’єкт та предмет юридичної психології» (інтернет джерела). Або інше джерело з даної теми.

3. Започаткувати тематичний словник з термінологією із юридичної психології.

Тема 2. Історія юридичної психології.

1. Законспектувати статтю Адамьянц Т.З. «Коммуникативные навыки как характеристика и условие оптимизации взаимодействия человека». Стр. 130-137 ж-ла Мир психологии №1, 2008.

2. Написати доповідь на тему «Особливості сучасного розвитку юридичної психології».

Тема 3. Психологічна характеристика процесуальної діяльності.

1. Законспектувати статтю Бойко Ю.Ю., Бузиль М.В. «Акцентуації характеру в структурі особистості студентів-юристів» зі збірника наукових праць «Актуальні проблеми психології» Т.Х, випуск 13, стор. 96-105.

2. Порівняйте поняття «спеціальна професійна компетентність юриста» і «особистісна професійна компетентність юриста».

Тема 4. Види слідчої (судової) діяльності.

1. Законспектувати статтю Махлай О.М. «Перевірка психологічних умов розвитку пізнавальної сфери оперативно-розшукових підрозділів» зі збірника наукових праць «Проблеми загальної та педагогічної психології», Т.ІХ, частина 1, стор. 251-258.Або іншу статтю з даної теми.

2. Письмово відповісти на запитання: Як співвідносяться логічне та інтуїтивне в судово-слідчому мисленні? Матеріал представити на семестровий контроль.

Тема 5. Психологія учасників розслідування злочинів.

1. Опрацювати:.(рос.) главу 3. Психология коммуникативной деятельности следователя. Психология обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и свидетелей – учебника М.И.Еникеев Юридическая психология. – М.: Норма, 2010, стр. 162-179.

2. Письмово поясніть та наведіть приклад, у чому полягає сутність захисної домінанти.Матеріал представити на семестровий контроль.

Тема 6. Психологічні основи проведення окремих слідчих дій.

1. Законспектувати статтю Т.М.Мартинюк «Правова культура, право розуміння та правосвідомість: проблеми взаємозв’язку та взаємовплив» (роздрукована з інтернету).

2. Письмово пояснити, з якою метою здійснюється діагностика особи допитуваного.Матеріал представити на семестровий контроль.

Тема 7. Судово-психологічна експертиза.

1. Законспектувати статтю М..А.Чепа. «Про законодавче забезпечення судово-психологічної експертизи» зі збірника наукових праць «Проблеми загальної та педагогічної психології», Т.ІХ, частина 1, стор.422- 428.

2. Оформити висновки експерта на підлітка, який скоїв пограбування.Матеріал представити на семестровий контроль.

Тема 8. Психологічні основи судової діяльності.

1. Законспектувати статтю В.Г.Андросюк та Л.І.Казміренко «Можливості та межі справлення психологічного впливу у правоохоронній діяльності» (інтернет джерела).

2. Підготувати доповідь на тему: «Структура судового мовлення».

Тема 9. Психологія судових дій.

1. Законспектувати статтю Л.І.Мороз «Професійно-психологічний тренінг «сучасні стратегії запобігання злочинності неповнолітніх» зі збірника наукових праць «Проблеми загальної та педагогічної психології», Т.ІХ, частина 1, стор287-292.

2. Вказати на психологічні особливості, які притаманні перехресному допиту.

Тема 10. Психологія злочинної діяльності.

1. Законспектувати статтю В.Г.Андросюк «Психологічна сутність кримінально-правових понять» (інтернет джерела).

2. Опишіть структуру злочину з погляду психології.

Тема 11. Психологія особи злочинця.

1. Законспектувати статтю А.І.Луцький «Спеціаліст-психолог у кримінальному судочинстві» (інтернет джерела).

2. Наведіть приклади різних класифікацій злочинних типів.

Тема 12. Основи пенітенціарної психології.

1. Законспектувати статтю М.О.Супрун «Філантропічні ідеї ХVІІІ – ХІХ ст.. та їхній вплив на розвиток загальної і спеціальної педагогіки» (роздрукована з інтернету).

2. Охарактеризуйте сучасні методи впливу на особу засудженого в установах виконання покарань.

Тема 13. Психологія особи засудженого.

1. Опрацювати:.(рос.) раздел VІ Психологические основы ресоциализации осужденных (исправительная психология) свидетелей – учебника М.И. Еникеев Юридическая психология. – М.: Норма, 2010, стр.339-351.

2. Пояснити, які психологічні чинники впливають на ресоціалізацію засуджених. Матеріал представити на семестровий контроль.

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. – М.:Юристъ, 1996. – 257с.

2. Антонян Ю.М. Психология убийства. – М.:Юристъ, 1997. – 243с.

3. Антонян Ю.М., Самовичев Е.Г. Неблагоприятные условия формирования личности в детстве. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1983. – 80с.

4. Ахтирська Н.М. Судово-психологічна експертиза та використання її висновків у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 8.

5. Гришина Е. Использование специальных познаний психолога на предварительном следствии // Законность. – 2004. − № 5.

6. Зелинский А.Ф. Криминальная психология. – К.:Юринком Интер, 1999. – 240с.

7. Зимарин В., Попов И. Проведение психологической экспертизы //Советская юстиция. – 1974. – № 5.

8. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии: Учебник для вузов. – М.:Юристъ, 1996. – 631с.

9. Исаенко В. Использование возможностей судебно-психологической экспертизы // Законность. – 1998. – № 10 .

10. Исправительно-трудовая психология / Под ред. В.Ф.Пирожкова. – М.: Юр. лит., 1989. – 496с.

11. Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспертиза. – Львов, 1987.

12. Костицький М.В. Використання спеціальних психологічних знань у радянському кримінальному процесі. – К., 1990.

13. Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. – М., 1980.

14. Коченов М.М. Судебно-психологическая экспертиза. – М., 1977.

15. Криминальная мотивация / Под ред. В.Н.Кудрявцева. – М.: Изд-во юр. лит., 1988. – 304с.

16. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. – М.: Гардарики, 2002. - С. 103-114.

17. Кудрявцев И.А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. – М., 1988.

18. Кудрявцев И.А., Гульдан В.В., Криворученко С.И. Актуальные вопросы комплексной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетних. –М., 1980.

19. Кудрявцев В.Н. Механизм преступного поведения. – М.: Юр. лит., 1981. – С. 102-127.

20. Личность преступника как объект психологического исследования / Под ред. А.Р. Ратинова. – М.:Изд-во юр. лит., 1979. – 137с.

21. Муздыбаев К. Психология ответственности. – Л.:Наука, 1983. – 345с.

22. Нагаев В.В. Основы судебно-психологической экспертизы. – М., 2000.

23. Нор В.Т., Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. – К., 1985.

24. Пирожков В.Ф. Криминальная психология. – М.: «Ось-89», 2001. – С.109-246, 566-698.

25. Розов В. Психологічна експертиза у цивільному судочинстві // Юридична Україна. – 2003. – № 6.

26. Розов В. Судово-психологічна експертиза // Юридична Україна. – 2003. – № 4.

27. Сахнова Т.В. Зачем суду психолог? (О психологической экспертизе гражданском процессе): Пособие для слушателей народных университетов. – М.: Знание, 1990.

28. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. – М., 1998.

29. Ситковская О.Д., Конышева Л.П., Коченов М.М. Новые направления судебно-психологической экспертизы. – М, 2000.

30. Фокин В. Эксперт-психолог должен стать помощником суда // Советская юстиция. – 1969. – № 14.

31. Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. – М.: Изд-во юр. лит., 1991. – 234с.

32. Хохряков Г.Ф., Саркисов Г.С. Преступления осужденных: причины и предупреждения. – Ереван: Айастан, 1988. – 280с.

33. Хохряков Г.Ф. Социальная среда и личность. – М.: Юр. лит., 1982. – 247с.

34. Юридическая психология / Сост. и общ. редакция Т.Н. Курбатовой. – СПб.: Питер, 2001. – 480с.

35. Яковлев А.М. Преступность и социальная психология. – М.: Юр. лит., 1971. – 248с.

Допоміжна

1. Антонян Ю.М., Самовичев Е.Г. Неблагоприятные условия формирования личности в детстве. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1983. – 80с.

2. Ахтирська Н.М. Судово-психологічна експертиза та використання її висновків у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 8.

3. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. – М.:Наука, 1978. – 311с.

4. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб.: Питер, 2001. – 640с.

5. Гаркавець С.О. Психологічні особливості системи цінностей правопорушників. Дис. ...канд. психол. наук. – Харків, 2001. – 178с.

6. Подольная Н., Меломан Р. Значение судебно-психологической экспертизы для доказывания мотивов преступления // Советская юстиция. – 1989. – № 18 .

7. Прикладная юридическая психология: Учеб. пособие для вузов / Под ред. А.М.Столяренко. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 639с.

8. Психологические проблемы социальной регуляции поведения / Под ред А.Р. Ратинова. – М.:Наука, 1976. – С.255-260.

9.Шур Э.М. Наше преступное общество. Социально-психологические и правовые источники преступности в Америке. – М.: Изд-во «Прогресс», 1977. – С.154-165.


Інформаційні ресурси

1. Современная психология – режим доступа: http: // orel. rsl. ru / pslog. htm

2. «Твои возможности , человек!» – Католог развития внутренних резервов человека. Память. Уверенность. Цель. Лидер. Карьера :– режим доступа: http: // www bookap. Info

3. Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие»: – режим доступа: http: // psylib. kiev. ua.

4. Флогистон: Психология из первых рук : – режим доступа: http: // flogiston. ru / library

5. «Мир психологии» : – режим доступа: http: // psychology. net. ru / articles

6. «Библиотека психологической литературы» ВООКАР: – режим доступа: http: // bookap. Into

7. Библиотека учебной и научной литературы: – режим доступа: http: // www i-u. ru / biblio / default. aspx