Навчальний курс "Теорія і методика викладання футболу"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Мяч у сітці.jpg
Футбол олімп.jpg

Зміст

Назва курсу

Теорія і методика викладання футболу


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини;6.010201 Фізичне виховання*;бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: формування у студентів системи знань з футболу як виду спорту з урахуванням його історичного розвитку, вікових та індивідуальних особливостей тих, хто займається і змін, що проходять в організмі людини під впливом занять футболом; навчити технічним елементам та тактичним діям гри у футбол.

Завдання

 • Ознайомлення майбутніх учителів з історією розвитку футболу у світі, зокрема, в Україні.
 • Оволодіння студентами елементами техніки і тактики гри у футбол.
 • Оволодіння студентами методами, засобами і формами організації навчально-тренувального процесу з футболу в школі.
 • Навчання студентів основних положень гри у футбол.
 • Набуття необхідних знань, умінь і навичок для подальшої самостійної професійної діяльності у школі, ВНЗ різних рівнів акредитації.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: теоретичний матеріал за весь період навчання згідно з навчальною програмою

вміти: володіти методикою навчання футболістів різного віку; виконати контрольні нормативи з техніко-тактичної підготовки згідно з програмою навчання; складати необхідну документацію з планування, обліку і контролю навчального процесу з футболу в школі;володіти сучасними методами і методиками наукових досліджень з проблем футболу.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Собко Сергій Григорович


Учасники

Група 21, факультет фізичного виховання, 2014-2015

Група 22, факультет фізичного виховання, 2014-2015 викладач Собко Сергій Григорович, Отримати консультацію

Сторінка координування курсу «Теорія і методика викладання футболу» викладач Собко Сергій Григорович


Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Вступ до предмету (загальні основи теорії футболу).

Тема 1. Введення в дисципліну.

Тема 2. Історія виникнення і розвитку футболу у світі і в Україні. Суть та характеристика гри.

Тема 3. Травматизм у футболі та його пофілактика.

Змістовий модуль 2

Техніка гри у футбол.

Тема 1. Техніка, класифікація, систематика і термінологія гри. Методика навчання і послідовність вивчення окремих прийомів гри.

Тема 2. Аналіз техніки виконання і методика навчання удару і зупинці м’яча внутрішньою стороною стопи.

Тема 3. Аналіз техніки виконання і методика навчання удару внутрішньою частиною підйому і зупинці м’яча підошвою.

Тема 4. Аналіз техніки виконання і методика навчання удару і зупинці м’яча середньою частиною підйому.

Тема 5. Аналіз техніки виконання і методика навчання удару і зупинці м’яча зовнішньою частиною підйому.

Тема 6. Аналіз техніки виконання і методика навчання удару по м’ячу носком і п’яткою.

Тема 7. Аналіз техніки виконання та методика навчання веденню м’яча.

Тема 8. Аналіз техніки виконання та методика удару по м’ячу головою.

Тема 9. Аналіз техніки виконання та методика навчання вкиданню м’яча з-за бокової лінії. Зупинки м’яча стегном, грудьми.

Тема 10. Аналіз техніки виконання та методика навчання обманним рухам – фінтам.

Тема 11. Аналіз техніки виконання та методика навчання відбору м’яча ногами, плечем в плече.

Тема 12. Аналіз техніки гри воротаря і методика навчання.

Змістовий модуль 3

Тактика гри, методика навчання тактичним діям.

Тема 1. Поняття про тактику гри. Еволюція тактичних систем гри. Послідовність навчання тактичним діям гри у захисті і нападі.

Тема 2. Аналіз і методика навчання індивідуальним тактичним діям в захисті і нападі.

Тема 3. Аналіз і методика навчання груповим тактичним діям в захисті і нападі.

Тема 4. Аналіз і методика навчання командним тактичним діям в захисті і нападі за тактичними схемами 1+4+4+2, 1+4+3+3 і 1+3+5+2.

Тема 5. Характеристика ознак раціональної тактики.

Змістовий модуль 4

Методика навчання і організація навчально-тренувального процесу з футболу у школярів.

Тема 1. Характеристика рухових навичок. Основи методики навчання. Послідовність навчання окремим руховим навичкам.

Тема 2. Методи, засоби і форми організації навчально-тренувального процесу.

Тема 3. Педагогічний контроль при проведенні занять з футболу.

Змістовий модуль 5

Загальні поняття про фізичну підготовку футболістів і методика розвитку фізичних якостей.

Тема 1. Зміст, характеристика, особливості і взаємозв’язок загальної і спеціальної фізичної підготовки футболістів. Методи та засоби, що застосовуються для виховання рухових якостей.

Тема 2. Методика розвитку загальної і спеціальної витривалості у футболістів.

Тема 3. Методика розвитку швидкісно-силових якостей футболістів.

Тема 4. Методика розвитку спритності, гнучкості, координаційних здібностей футболістів.

Змістовий модуль 6

Організація і проведення змагань з футболу.

Тема 1. Відомості про організацію і проведення змагань з футболу. Види змагань і системи розігрування. Зміст і завдання положення про змагання.

Тема 2.Системи розігрування змагань та їх характеристика. Складання положення про змагання.

Тема 3. Аналіз правил гри.

Змістовий модуль 7

Науково-дослідна робота студентів з проблем футболу.

Тема 1. Науково-дослідна робота студентів з проблем футболу.

Змістовий модуль 8

Навчальна практика.

Тема 1. Скласти конспект і самостійно провести заняття з футболу з врахуванням вікових та індивідуальних особливостей школярів різних вікових груп.


Варіант Календар

Тиждень 1

Тема Теоретичний матеріал Практичне завдання. Самостійна робота

Тиждень 2

Тема Теоретичний матеріал Практичне завдання Самостійна робота

Тиждень 3

Тема Теоретичний матеріал Практичне завдання Самостійна робота

Тиждень 4

Тема Теоретичний матеріал Практичне завдання Самостійна робота

Тиждень 5

Тема Теоретичний матеріал Практичне завдання Самостійна робота

Тиждень 6

Тема Теоретичний матеріал Практичне завдання Самостійна робота

Тиждень 7

Тема Теоретичний матеріал Практичне завдання Самостійна робота

Тиждень 8

Тема Теоретичний матеріал Практичне завдання Самостійна робота

Тиждень 9

Тема Теоретичний матеріал Практичне завдання Самостійна робота

Тиждень 10

Тема Теоретичний матеріал Практичне завдання Самостійна робота

Тиждень 11

Тема Теоретичний матеріал Практичне завдання Самостійна робота

Тиждень 12

Тема Теоретичний матеріал Практичне завдання Самостійна робота

Тиждень 13

Тема Теоретичний матеріал Практичне завдання Самостійна робота

Тиждень 14

Тема Теоретичний матеріал Практичне завдання Самостійна робота

Тиждень 15

Тема Теоретичний матеріал Практичне завдання Самостійна робота

Тиждень 16

Тема Теоретичний матеріал Практичне завдання Самостійна робота

Тиждень 17

Тема Теоретичний матеріал Практичне завдання Самостійна робота


Зміст курсу

Змістовий модуль І

Вступ до предмету (загальні основи теорії футболу).

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль ІІ.

Техніка гри у футбол

Тема 1. Техніка, класифікація, систематика і термінологія гри. Методика навчання і послідовність вивчення окремих прийомів гри.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1,2,3,4,5,6,7,8

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль ІІІ

Тема 1. Поняття про тактику гри. Еволюція тактичних систем гри. Послідовність навчання тактичним діям гри у захисті і нападі

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1


Ресурси

таблиця до курсу: "Теорія і методика викладання футболу"

Рекомендована література

Базова

 1. Андреев С.Н. Футбол в школе: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 144 с.
 2. Андреев С.Н. Футбол – твоя игра: Кн. для учащихся сред. и ст. классов. – М.: Просвещение, 1988. – 144 с.
 3. Віхров К.Л. Футбол у школі: Навчально-методичний посібник. – К.: Комбі ЛТД, 2002. – 256 с.
 4. Вихров К.Л. Компаньон футбольного арбитра. – К.: Федерация футбола Украины, Комби ЛТД, 2006. – 352 с.
 5. Вихров К.Л. Футбол в школе: Учебно-методическое пособие. – К.: Рад. шк., 1990. – 192 с.
 6. Годик М.А. Физическая подготовка футболистов. – М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2006. – 272 с.
 7. Качалин Г.Д. Тактика футбола. – Москва: Физкультура и спорт, 1986. – 128 с.
 8. Підготовка футбольного арбітра: навчально-методичні матеріали для студентів факультетів фізичного виховання спеціалізації футбол / С.Г.Собко – Кіровоград: КОД, 2007. – 84 с.
 9. Попов Анатолій, Віхров Костянтин. Практичні заняття // Фізичне виховання в школі. – 2001. – Спеціальний випуск. – C.16-28.
 10. Соломонко В.В., Лісенчук Г.А., Соломонко О.В. Футбол. Підручник для студентів вузів фізичного виховання і спорту. – К.: Олімпійська література, 1997. – 276 с. Соломонко В.В., Лісенчук Г.А., Соломонко О.В. Футбол. Посібник для футболістів і тренерів аматорського футболу. – К.: Олімпійська література, 2005. – 193 с.
 11. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: Издательский центр “Академия”, 2002. – 520 с.
 12. Романенко А.Н., Джус О.Н., Догадин М.Е. Тренировка футболистов. – К.: Здоров’я, 1984. – 264 с.
 13. Футбол в коллективах физкультуры / Под ред. А.Д.Брейкина. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 168 с.
 14. Футбол. Учебник для физ. ин-тов / Под ред. Казакова П.Н. – М.: Физкультура и спорт. – 1978. – 256 с.
 15. Футбол. Учебное пособие для тренеров. – М.: Физкультура и спорт. – 1962. – 259 с.
 16. Чанади А. Футбол. Стратегия: Пер. с венг. – М.: Физкультура и спорт. - 1981. – 208 с.
 17. Чанади А. Футбол.Тренировка: Пер. с венг. – М.: Физкультура и спорт. - 1985. – 256 с.
 18. Шамардин В.Н., Савченко В.Г. Футбол: Учеб. пособие. – Днепропетровск: Пороги, 1997. – 238 с.
 19. Юный футболист: Учеб. пособие для тренеров / Под ред. А.П. Лаптева, А.А. Сучилина. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 256 с.

Допоміжна

 1. Гагаева Г.М. Психология футбола. – М.: ФиС. – 1969. – 213 с.
 2. Гриндлер К. Техническая и тактическая подготовка футболистов. – Москва: Физкультура и спорт, 1989. – 243 с.
 3. Зеленцов А.М., Лобановский В.В. Моделирование тренировки в футболе. – К., 1985. – 136 с.
 4. Келлер В.С., Платонов В.М. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів. – Л., 1993. – 270 с.
 5. Лисенчук Г.А., Лоос В.Г., Догадайло В.Г. Тактика футбола. – К., 1991. – 88 с.
 6. Лобановский В.В. Бесконечный матч…/ Сост. лит. запись А. Горбунова. – К.: Концерн “Издательский Дом “Ін Юре”, 2005. – 448 с.
 7. Савин С.А., Сушков М.П. Футбол. Учебное пособие для секций коллективов физической культуры. – М.: Физкультура и спорт. – 1955.
 8. Симаков В.М. Футбол: простые комбинации. – Москва: Физкультура и спорт, 1987. – 144 с.
 9. Соломонко В.В. Тренировка вратаря в футболе. – К., 1986. – 128 с.
 10. Соломонко В.В., Лісенчук Г.А., Соломонко О.В. Розвиток ігрової творчості у футболістів. Метод. посібник. – К., 1988. – 74 с.
 11. Спортивні ігри / За ред. А.В.Івойлова, В.А.Титаря. – Х.: Вид-во “Основа” при Харк. ун-ті, 1993. – 216 с.
 12. Теория спорта // Под общей ред. Платонова В.Н.. – К., 1987. – 428 с.
 13. Уроки футбола / А.М. Зеленцов, В.В. Лобановский, В. Коуэрвер, В.Г. Ткачук. – К.: УСХА, 1996. – 256 с.
 14. Хьюс Ч. Футбол. Тактические действия команды / Пер. с англ. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 144 с.
 15. Швыков И.А. Футбол в школе. – М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2002. – 144 с.

Інформаційні ресурси

 1. сайт, що містить багато цікавих матеріалів про футбол
 2. сайт федерації футболу України
 3. сайт для навчально-тренувальної діяльності футболістів
 4. новини, статистика, роздуми,тактика

---