Навчальний курс "Теорія та методика викладання спортивних ігор І курс ФВ баскетбол"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини;6.010201 Фізичне виховання*;бакалавр


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Мета та завдання навчального курсу

Метою курсу є формування у студентів базових знань з історії розвитку баскетболу, вивчення ними правил гри у баскетбол та розвиток основних умінь і навичок гри у баскетбол.

Завданням:

– ознайомлення студентів з історією розвитку баскетболу в Україні та світі;

– формування знань правил гри в баскетбол;

– розвиток умінь і навичок гри в баскетбол;

– оволодіння студентами елементами технічної й тактичної майстерності.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: історію розвитку баскетболу у світі і в Україні та його роль і місце у системі фізичного виховання підростаючого покоління; основні прийоми техніки гри, основні тактичні дії гри; правила гри в баскетбол та правила суддівства....................

вміти: виконувати технічні й тактичні прийоми гри в баскетбол; використовувати набуті знання й уміння у професійній діяльності....................


Робоча програма курсу

Баскет 7.jpg

Автор (автори) курсу

кандидат педагогічних наук, старший викладач Бабенко Андрій Леонідович

Учасники

Сторінка коорденування курсу "Теорія та методика викладання спортивних ігор І курс ФВ баскетбол" викладач Бабенко Андрій ЛеонідовичГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Загальні теоретичні питання з баскетболу. Історія розвитку баскетболу в Україні та за кордоном. Спортивні ігри та їх види. Баскетбол як один із видів спортивних ігор та засіб фізичного розвитку Історія виникнення баскетболу. Визнання баскетболу міжнародним видом спорту та його становлення у світі. Баскетбол в Європі (ФІБА, УЛЄБ), в Америці (НБА). Розвиток баскетболу в Україні за часів існування Радянського союзу. Розвиток баскетболу в Україні за часів незалежності. Кращі українські баскетбольні команди та баскетболісти. Основні елементи гри в баскетбол. Ведення м'яча (низьке, середнє, високе, спиною вперед); передача м'яча (двома руками від грудей, однією від плеча, двома з-за голови); кидок з подвійного кроку (з місця, після ведення); кидок з середньої відстані (однією рукою від плеча, двома руками від грудей, з місця, у стрибку); штрафний кидок (однією рукою від плеча, двома руками від грудей). Основні правила гри та суддівства в баскетболі. Еволюція правил гри у баскетболі та їх розвиток. Основні правила змагань з баскетболу, види змагань, обладнання місць змагань. Сучасні правила гри в баскетбол: кількість гравців в команді; вкидання м'яча із-за бокової лінії; штрафні кидки та взяття кошика; ведення м'яча; початковий кидок; правила восьми секунд; правило трьох секунд. Жестикуляція суддів під час гри (пробіжка, подвійне ведення, правило зони). Техніка безпеки на заняттях з баскетболу. Застереження спортивного травматизму під час занять спортивним іграм.

Змістовий модуль 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Основні технічні прийоми гри в баскетбол. Техніка гри в нападі. Техніка гри в нападі: стійка, пересування, крокування та повороти. Сприймання та передача м’яча: сприймання м’яча однією рукою, двома руками; м’яча, який мітить на середній висоті; який летить високо, який летить низько; після відскоку від щита; від підлоги. Передача м’яча двома руками, двома руками від грудей, однією рукою від плеча, однією рукою зверху (“кроком”). Кидки м’яча в корзину: двома руками від грудей; двома руками зверху; двома руками знизу, однією рукою від плеча, кидок м’яча з місця, кидок м’яча однією рукою від плеча в русі. Високе та низьке ведення м’яча: ведення перед собою, за спиною; ведення м’яча зі зниженням висоти відскоку й зміною темпу; ведення м’яча з поворотами. Теорія та методика навчання основним технічним прийомам гри у нападі. Техніка гри в захисті. Техніка гри в захисті: стійка в захисті переміщення. Техніка володіння м’ячем у захисті: перехоплення; виривання; вибивання; відбивання; накривання. Теорія та методика навчання основним технічним прийомам гри у захисті.

Змістовий модуль 3

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІI. Основні тактичні прийоми гри в баскетбол. Тактика гри в нападі. Тактика гри в нападі: командні дії в нападі; швидкий прорив; атака по центру майданчику; позиційний напад; напад через центрових гравців; комбінований позиційний напад. Тактика гри в захисті: командні дії (зонні та змішаної системи гри). Теорія та методика навчання основним тактичним прийомам гри у нападі. Тактика гри в захисті. Індивідуальні тактичні дії в нападі. Групові тактичні дії у нападі. Командні тактичні дії у нападі. Індивідуальні тактичні дії в захисті: дії проти гравця без м’яча, дії проти гравця з м’ячем. Групові тактичні дії у захисті. Командні тактичні дії у захисті. Двобічна гра в баскетбол. Теорія та методика навчання основним тактичним прийомам гри у захисті.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Загальні теоретичні питання з баскетболу

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1 *

Змістовий модуль ІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1*

Змістовий модуль ІІІ. Основні тактичні прийоми гри в баскетбол

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Ресурси

Рекомендована література

[[1]]===Базова===

[[2]]===Допоміжна===

[[3]]==Інформаційні ресурси==