Навчальний курс "Сучасні освітні технології у викладанні ...."

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Навчання - найцікавіший процес, але тільки в тому випадку, якщо викладачі використовують правильні методи:

втягують своїх учнів у процес пізнання, пропонують подумати і підтримують ініціативу.

У мінливому світі "виграє" той, хто швидко пристосовується до нових умов.

На жаль, освіта - дуже консервативна сфера. Курс "Сучасні освітні технології у викладанні ...."

має за мету підштовхнути майбутніх учителів до модернізації!

Зміст

Назва курсу

Сучасні освітні технології у викладанні ....


Напрям підготовки,спеціальність: Середня освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Магістр

Bible-2690295 640.jpg

Мета та завдання навчального курсу

Метою вивчення цього курсу є підвищити інформатично-комунікативну компетентність студентів, сформувавши у них уміння та навички використання сучасних інтернет-технологій у процесі викладання, зокрема дистанційного, а також для контролю знань, вирішення завдань із виховання, підготовки звітів, підвищення кваліфікації та залучення до навчального процесу всіх зацікавлених осіб.

Основними завданнями вивчення курсу «Сучасні освітні технології у викладанні ....» є:

 • формувати у студентів цілісний погляд на сучасні інформаційно-комунікаційні технології, розуміння можливостей цих технологій та способів їх використання для вирішення педагогічних завдань;
 • сформувати у майбутнього вчителя знання, вміння і навички, які необхідні для творчого навчання учнів у різних умовах технічного і програмно-методичного забезпечення;
 • розкрити значення використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для формування в учнів навичок 21 століття;
 • показати практичну значимість методів і засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, можливості їх застосування до розв'язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем;
 • формувати у майбутніх вчителів творчий підхід до розв'язування проблем навчання учнів, формувати вміння і навички для самостійного аналізу процесу навчання, дослідження методичних проблем і психолого-педагогічних ситуацій;
 • формувати уміння практичного використання ІКТ для організації навчального середовища, підготовки до уроків, спілкування з учнями та батьками, взаємодії з колегами та обміну практичним досвідом;
 • формувати уміння самостійно опановувати нові технології, які сприяють покращенню навчання та викладання.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • сучасний стан розвитку інформаційно-комунікаційних технологій;
 • ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для формування в учнів навичок 21 століття;
 • основні концепції використання персональних комп’ютерів у навчальному процесі;
 • класифікацію засобів інформатизації освіти;
 • застосування ІКТ для реалізації педагогічних ідей;
 • систему оцінювання та самооцінювання всіх видів діяльності учнів;
 • організацію та здійснення роботи в єдиному інформаційному середовищі навчального закладу;
 • витоки та принципи дистанційного навчання;
 • сутність, види, функції та моделі дистанційного навчання;
 • форми взаємодії викладача з учасниками у процесі дистанційного навчання;
 • функціональні можливості та особливості використання в освітній галузі широкого спектру програмних продуктів;
 • труднощі впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес.

вміти:

 • використовувати інформаційно-комунікаційні технології для покращення результатів навчання за допомогою проведення досліджень;
 • організовувати цікаву дослідницьку, самостійну й проектну діяльність учнів;
 • розробляти дидактичні та методичні матеріали у вигляді текстових документів, електронних таблиць, презентацій, постерів тощо і публікувати їх у мережі інтернет;
 • розробляти тестові завдання, критерії та форми оцінювання навчальної діяльності учнів;
 • ефективно використовувати прикладні програми загального призначення;
 • використовувати спеціалізовані програмні розробки в освітній, науковій та управлінській діяльності;
 • аналізувати доцільність використання інформаційних технологій в навчальному процесі;
 • вести веб-щоденник (блог), спільноту в соціальній мережі тощо;
 • організовувати діяльність учителів та учнів у освітньому середовищі навчального закладу;
 • використовувати засоби дистанційного навчання для власного підвищення кваліфікації.

Робоча програма курсу

Автори курсу

Матяш Вікторія Володимирівна

Дроговоз Наталія АнатоліївнаУчасники

1506923460.jpg
Канал "Сучасні освітні технології у викладанні ...." в Telegram 

або у Telegram cuspu_SOT

Сторінка координування курсу "Сучасні освітні технології у викладанні ...." (для магістрантів) 2018

Опитування "Вивчення навчальних потреб студентів"

Опитування "Вивчення рівня задоволеності студентів електронними курсами"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль. Освітні інформаційно-комунікаційні технології у викладанні

Укрок ІКТ 2018 5.jpeg

Тема1. Освітні інформаційно-комунікаційні технології та їх характеристика.

Огляд сучасних освітніх ІКТ. Роль інформаційних технологій у навчальному процесі. Шляхи використання інформаційних технологій у навчанні та вихованні учнів.

Тема 2. Технології Веб 2.0. Хмарні сервіси. Сервіси Google.

Типові завдання вчителя та можливості їх оптимізації завдяки використанню сучасних інтернет-технологій. Публікація навчальних матеріалів у мережі інтернет: на блозі (Blogger), ведення класного онлайн-журналу (Google Таблиці) тощо. Спілкування з учнями та батьками (Google Hangouts on Air). Стінгазети, постери та Whiteboard.

Тема 3. ІКТ для підготовки дидактичних та методичних матеріалів.

Розроблення та використання електронних форм для проведення опитування та анкетування. Веб-сервіси для проведення опитування та анкетування (Google Форми).

Розроблення та використання електронних форм для проведення тестування. Веб-сервіси та програми для проведення тестування учнів (Google Форми).

Сервіси для створення дидактичних матеріалів та ігор Study Stack, Gamestar Mechanic, LearningApps тощо. Ознайомлення з картами знань, інструменти для їхнього створення.

Підготовка публікацій, інфографіки, буклетів тощо (Canva).

Відео-матеріали у навчальному процесі. Підготовка, планування та реалізація відео-уроків.

Тема 4. Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу.

Поняття про інформаційно-освітнє середовище навчального закладу. Модернізація процесу навчання на основі використання єдиного інформаційного освітнього середовища. Підготовка педагогів до роботи в єдиному інформаційному освітньому середовищі навчального закладу.

Огляд різних платформ для створення інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. Вікі-ЦДПУ як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету. Ознайомлення з прикладами використання Вікі-ЦДПУ у навчальному процесі.

Формування електронного середовища для вчителів, учнів та їх батьків. Соціальні мережі для українських шкіл та вчителів: Google Apps for Education, Щоденник.ua, Мої знання (інформаційно-освітня мережа), Електронний журнал, Моя школа (всеукраїнська навчальна екосистема), Школа+, ВікіОсвіта тощо.

Тема 5. Дистанційна освіта.

Поняття дистанційної освіти. Особливості організації та здійснення дистанційного навчання. Елементи дистанційного курсу. Переваги і недоліки дистанційної форми навчання.

Системи управління навчанням (LMS). MOODLE. Філософія LMS Moodle. Перспективи використання. Можливості. Характеристики. Moodle-ЦДПУ ознайомлення з прикладами дистанційних курсів.

Вебінари. Способи організації та платформи. Вебінари-ЦДПУ.


Зміст курсу

Теоретичний матеріал

Library-books 925x.jpg


Ресурси

Микола Скиба: Як адаптуватися до змін в освіті та отримати від них задоволення

Як зробити освіту кращою: 7 виступів на TED для вчителів

Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі (навчальний посібник)

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі

Презентація "Види сучасних ІКТ в навчально виховному процесі"

Презентація "Методичні поради для педагогів по впровадженню ІКТ у навчально-виховний процес"

Презентація "Використання ІКТ на уроках в сучасній школі"

Морзе Н. В., Буйницька А. П. "КОРПОРАТИВНИЙ СТАНДАРТ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ"

Навички 21 століття

Презентация "Инструментарий преподавателя, что нужно сделать, прежде чем выходить в аудиторию"

Микро-обучение

8 главных трендов e-learning

Основы разработки электронных образовательных ресурсов

Cтандарт SCORM - что это и зачем он нужен?

Вызов классике: новые форматы - угроза или дополнительные возможности.

Морзе Н.В. Основні тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (Презентація)

Чого має навчати сучасна освіта: дискусія на World Education Forum

Як бути класним учителем: 8 головних матеріалів

Освітні проекти в УкраїніОсвітні інновації у світі

 1. Brightworks — школа, де на уроках порушують заборони
 2. Як влаштована секретна школа Ілона Маска
 3. Якою має бути школа мрії: 9 прикладів з фінської освіти
 4. 5 правил директора естонської школи, які варто запозичити
 5. У чому секрет фінського освітнього дива
 6. Як влаштована Школа Дальтона — один з найцікавіших освітніх закладів у США
 7. Школа щоденних задоволень
 8. Як навчають в одній з найтехнологічніших шкіл в Україні — Ліко-школі
 9. Future Perfect: Як у КМДШ вчать за хвильовим зануренням
 10. Future Perfect: Як у Міжнародній Інноваційній школі оцінки ставлять не вчителі, а учні
 11. Future Perfect: Як в Українському аграрному ліцеї заохочують вчитися власною валютою
 12. Як влаштована найстарша приватна школа Естонії Rocca Al Mare
 13. Хлопці мінус дівчата: навіщо в естонській школі практикують роздільне навчання
 14. Що повинні знати і вміти учні у 2018 році: рекомендації PISA
 15. Уілл Річардсон: Чи врятують нас практичні навички?
 16. Як поєднати сторітелінг і віртуальну реальність
 17. The Future: як айтішники придумують уроки інформатики
 18. 10 професій майбутнього, які можна опанувати вже зараз
 19. Що дивує українців у закордонних школах: історії з Норвегії, Нідерландів та Японії
 20. Як вивести пострадянську країну в лідери за рівнем освіти: рецепт Естонії
 21. 7 методів шкільної освіти Франції, які варто застосувати в Україні
 22. Юло Вооглайд: «В Естонії оцінки ставлять тільки в старших класах, але вони взагалі не потрібні»
 23. 7 матеріалів про найкращі освітні методики
 24. Як шкільна освіта допомогла Ізраїлю стати батьківщиною стартапів
 25. Як у школах Південної Кореї розвивають правильне мислення
 26. Батьківські збори: три історії з НідерландівНова Українська школа

 1. Якою буде освіта в Україні за новим законом
 2. Чого має навчати Нова українська школа
 3. Нова початкова школа: на які моделі орієнтується Україна
 4. Вчителі пілотних шкіл — про радощі та труднощі нової освіти
 5. Якою буде нова програма для початкової школи?
 6. Без домашніх завдань і оцінок: що таке Нова українська школа
 7. Підвищення кваліфікації вчителів: 150 годин і 7 компетентностей
 8. Чому ранній розвиток обертається поганими показниками у школі

Завдання для лабораторних робіт та самостійного опрацювання

«Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду, ерудиції» (В. О. Сухомлинський)

Save extraneous details for long-form ads. Otherwise, only focus on the most important aspects of your product..jpg


Навчальний проект "Урок майбутнього!"

Сучасний урок – це передусім урок, на якому створено реальні для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що допомагає досягти високих результатів у навчанні. Це особистісно-зорієнтований урок, у центрі якого особистість учня. Це урок, на якому присутній демократичний стиль спілкування, де діти вчаться здобувати знання, а не отримувати готові, де жоден з них не боїться висловлювати свою думку і доводити її.

Для сучасного уроку характерними ознаками є:

– варіативність і гнучкість структури уроку;

– спрямованість уроку на особистість учня;

– оптимізація форм роботи на уроці;

– формування найважливіших компетентностей учнів;

– співпраця вчителя і учня.

Статистика свідчить, що за свій педагогічний вік учитель проводить більше 25 тисяч уроків, а учень за час навчання в школі відвідує їх майже 12 тисяч.


Як побудувати сучасний урок?

Як зробити так, щоб урок не тільки озброював учнів знаннями та вміннями, а й викликав би у дітей щирий інтерес, природню зацікавленість, формував би їхню творчу свідомість?


Завдання проекту "Урок майбутнього!"

У процесі вивчення курсу студент проводить дослідження сучасних освітніх технологій та добирає підходящі для власного уроку:

 1. Підібрати тему уроку зі шкільної програми 10-11 класів (за власною спеціальністю).
 2. Створити і заповнити вікі-статтю до проекту "Урок майбутнього!" за допомогою вікі-шаблона Шаблон:Стаття проекту "Урок майбутнього!".
 3. Дібрати 5 публікацій, які будуть цікавими для учнів і містити додаткові дані з теми уроку. Вставити посилання до списку інформаційних джерел власної статті до проекту "Урок майбутнього!".
 4. Створити блог (Blogger, WordPress тощо), у якому розмістити посилання на документи та матеріали до уроку.
 5. Підготувати макет для майбутньої стінгазети або постеру із результатами дослідження (WikiWall,Linoit тощо).
 6. Розробити тест (до 10 тестових завдань) для перевірки знань із теми уроку: Google Форма, Майстер-Тест тощо.
 7. Створити пізнавальну гру для перевірки знань з теми уроку (LearningApps, Study Stack, Gamestar Mechanic тощо).
 8. Для ознайомлення учнів із темою уроку підготувати "Публікацію" (буклет, брошюра, інфографіка тощо) засобами http://canva.com.
 9. Підготувати до уроку відео-матеріали.
 10. Дібрати спеціалізовані програмні засоби для підтримки вивчення навчального предмета.
 11. Електронний журнал оцінок у вигляді електронної таблиці у Google Диск на основі «Шаблон Електронний журнал».

Шкала оцінювання

 1. Вікі-сторінка з конспектом уроку - 5 бали
 2. Блог учителя з посиланнями на матеріали до уроку - 3 бали
 3. Макет для майбутньої стінгазети або постеру - 2 бали
 4. Публікація або інфографіка - 3 бали
 5. Тест для перевірки знань учнів (до 10 тестових завдань) - 3 бали
 6. Гра для учнів (квест, пазли, кросворд тощо) - 3 бали
 7. Електронний журнал - 2 бали
 8. Відео-матеріали (змонтовані) - 4 бали
 9. Методичні та дидактичні матеріали до уроку (ментальні карти, стрічка часу тощо) - 4 бали
 10. Участь у вебінарі - 2 бали
 11. Дистанційна освіта "Ознайомлення з можливостями Moodle" - 4 бали
 12. Підсумковий тест - 5 бали


Електронний журнал оцінок студентів з курсу "Сучасні освітні технології у викладанні ...." (для магістрів) 2018Завдання до теми "Зберігання та публікація навчальних матеріалів в інтернеті. Сервіси Google"

Служба Вікі-ЦДПУ. Хмарні технології у навчальному процесі. Сервіси Google

 1. Зберігання та публікація навчальних матеріалів на Вікі-ЦДПУ.
 2. Зберігання та публікація навчальних матеріалів в інтернеті. Сервіси Google.
 3. Зберігання та публікація презентацій, фотографій у GoogleДиск.
 4. Ведення класного онлайн-журналу (Google Таблиці).
 5. Публікація навчальних матеріалів на блозі (Blogger).
 6. Стінгазети, постери та Whiteboard. Розробка шаблонів стінгазети засобами WikiWall або Linoit.


Отсканированный документ-3.jpg

Завдання

 1. Переглянути Вікі-ЦДПУ (http://wiki.kspu.kr.ua). Знайти у розділі "Аудиторіум" Навчальний курс "Сучасні освітні технології у викладанні ....".
 2. Використовуючи кнопку Кнопка Увійти Вікі-КДПУ.png авторизуйтесь у системі Вікі-ЦДПУ. Для цього введіть логін і пароль.
 3. Після авторизації перейдіть у вікно налаштувань, уведіть адресу діючої електронної пошти та натисніть кнопку Зберегти. До Вашої поштової скрині буде відправлено листа із запитом підтвердження електронної поштової адреси.
 4. Після реєстрації у Вікі-середовищі автоматично створюється власна сторінка користувача (власний міні-сайт). Заповніть власну сторінку за шаблоном {{subst:Шаблон:Персональна сторінка}}. Надалі можна буде наповнювати цю сторінку іншими посиланнями на Ваші роботи.
 5. Вставте внутрішнє посилання на власну сторінку користувача на сторінку Сторінка координування курсу "Сучасні освітні технології у викладанні ...." (для магістрантів) 2018 . Приклад посилання [[Користувач:1068903| Бодня Людмила Володимирівна]]. Зверніть увагу, що назва власної сторінки користувача складається з службового слова Користувач: та Імені користувача (логіна) у системі Вікі-ЦДПУ.
 6. На власній сторінці користувача у розділі Про себе створити внутрішнє посилання на сторінку своєї групи, а у розділі Навчальні курси та Проекти в яких беру участь – на сторінку нашого курсу Навчальний курс "Сучасні освітні технології у викладанні ....".
 7. На власній сторінці користувача у розділі Мої роботи створити внутрішнє посилання на нову статтю. У назві статті вказати прізвище та ім'я виконавця. Наприклад, Стаття проекту "Урок майбутнього!" (Прізвище, Ім'я). Заповнити нову статтю за шаблоном Шаблон:Стаття проекту "Урок майбутнього!".
 8. Дібрати тему для власного уроку.
 9. Для успішної роботи під час вивчення курсу потрібно підключитися до каналу cuspu_SOT у Telegram.
 10. Зареєструватися у Google.
 11. Переглянути веб-ресурс для ведення щоденника Blogger (http://www.blogger.com). За бажанням, можна підібрати інший сервіс для ведення блогів, наприклад, WordPress тощо,
 12. Створити власний блог для майбутньої педагогічної діяльності, у якому розмістити посилання на дидактичні й методичні матеріали до уроку. Посилання на блог розмістіть на сторінці конспекту уроку.
 13. На основі шаблону Шаблон Електронний журнал створити власний документ "Електронний журнал проекту" у Google Диск. Посилання розмістіть на сторінці конспекту уроку та у блозі.
 14. Оберіть сервіс для спільної роботи, наприклад, (WikiWall або Linoit).
 15. Підготуйте шаблон стінгазети або постеру для учнів, а посилання розмістіть на сторінці з конспектом уроку та у блозі.


Увага! Усі довідкові матеріали про Вікі-розмітку тексту розміщені у розділі Довідка Вікі-ЦДПУ.


Інформаційні ресурси

 1. Болілий В.О. Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ. Частина І. Вікі-КДПУ і Хмарка-КДПУ: Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників / Болілий В.О., Копотій В.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 44 с.
 2. Болілий В.О. Вікі-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник / Болілий В.О., Копотій В.В., Іванова Л.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 26 с.
 3. Болілий В.О. Вікі-портал як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету / В.О. Болілий, В.В. Копотій // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету: зб. наук. праць / [редкол: Н.В. Морзе, Р.К. Махачашвілі, О.П. Буйницька; за заг. ред. Н.В. Морзе]; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 12-29. – Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/1#.VlRpG4Sli1F
 4. Болілий В.О. Відкриті вікі-курси в освітньому процесі сучасного університету / В.О. Болілий, В.В. Копотій // Наукові записки. – Випуск 9. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. –Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 151-158
 5. Учитель інформатики
 6. Электронные тетради
 7. Живое обучение (про e-learning и не только)
 8. Сервисы On-line доски, стенгазеты
 9. Перша українська електронна бібліотека шкільних уроківЗавдання до теми "Сервіси для створення і збереження дидактичних матеріалів"

Google Форми. Ментальні карти.

 1. Розроблення та використання електронних форм для проведення опитування та анкетування у Google Форми.
 2. Розроблення та використання електронних форм для проведення тестування у Google Форми.
 3. Ментальні карти (Coogle, MindMeister, Minmodo тощо).

Test items.pdf

SOT.jpg

Завдання

 1. Опитування "Вивчення навчальних потреб студентів"
 2. Переглянути веб-ресурс Google Форми. Зареєструватися у даному ресурсі.
 3. Дібрати матеріал для власних тестових завдань до теми уроку (10 тестових запитань).
 4. Створити тест у ресурсі Google Форми. Посилання на матеріали розмістити на власній сторінці уроку у Вікі-ЦДПУ та у власному блозі.
 5. Дібрати матеріал для ментальної карти до теми уроку.
 6. Створити ментальну карту (Mind42, Popplet, Coogle, MindMeister, Minmodo тощо). Посилання на матеріали розмістити на власній сторінці уроку у Вікі-ЦДПУ та у власному блозі.

Приклад ментальної карти у Mind42

Приклад ментальної карти у Popplet

Інформаційні ресурси

 1. Что такое карта мыслей и как с ней работать
 2. Инструкция для работы в сервисе Popplet
 3. Сервіси для створення дидактичних матеріалів
 4. Study Stack - дозволяє створювати карти із навчальним матеріалом (дидактичні матеріали) і тести.
 5. Шаблоны анкет и опросов для студентов, школьников и учителей
 6. Сервіс для створення схем та діаграм у форматі PDF
 7. Освітні ресурси для вчителя
 8. Критерии оценки работ учащихся
 9. Университет Висконсина разработал критерии оценки для различных видов работ учащихся
 10. Инструмент оценивания on-line
 11. Инструмент оценивания ClassDojo. Продолжение
 12. Школа+

Увага! Для збереження та публікації матеріалів уроку можна використовувати різні сервіси:

Сервіс Опис сервісу
Презентації Українською (http://svitppt.com.ua) Соціальний сервіс, що дозволяє створювати та завантажувати презентації PowerPoint у формат Flash і призначений для зберігання й подальшого особистого, або спільного їхнього використання.
Slideshare (http://www.slideshare.net) Соціальний сервіс, що дозволяє конвертувати презентації PowerPoint у формат Flash і призначений для зберігання й подальшого особистого, або спільного їхнього використання. Даний сервіс надає користувачеві можливість демонстрації своїх презентацій в онлайн-режимі. Додавання презентації здійснюється шляхом завантаження файлу з вашого комп'ютера (підтримуються формати PowerPoint, OpenOffice, Keynote або PDF). Подальшого редагування не передбачається. Відразу після розміщення матеріали стають доступними для перегляду іншими користувачами. Інструкція по роботі з сервісом http://www.slideshare.net/Elena-gimn9/prezi-9700113
Prezi (http://prezi.com) Веб-сервіс, що дозволяє створювати мультимедійні презентації із нелінійною структурою. Інструкції для користувача можна знайти на сайті http://oPrezi.ru
Canva (https://www.canva.com) Соціальний сервіс, який дозволяє будь-якому користувачу інтернету легко створювати на базі вбудованих макетів буклети, інфографіку, електронні книги, документи, презентації й інформаційні бюлетні, а потім їх публікувати, розповсюджувати та спільно використовувати.
Calameo (http://ru.calameo.com) Соціальний сервіс, який дозволяє будь-якому користувачу інтернету легко публікувати, розповсюджувати та спільно використовувати електронні книги, документи, презентації, інформаційні бюлетні та інше.
YouTube (http://www.youtube.com) Соціальний сервіс, призначений для збереження, перегляду та обговорення цифрових відеозаписів.

На сервісі використовують мітки-категорії. У відповідності до присвоєних міток окремі відеозаписи можуть об‘єднуватися в тематичні „телевізійні канали”. Підтримуються відео-файли, створені за допомогою цифрової камери, відеокамери та мобільних телефонів у форматах .WMV, .AVI, .MOV, и .MPG .

КаляМаля (http://kalyamalya.ru) Сервіс для публікації дитячих малюнків.

Завдання до теми "Сервіси для створення дидактичних матеріалів та ігор"


LearningApps

 1. Розроблення та використання пізнавальних ігор (LearningApps, Study Stack, Gamestar Mechanic тощо).
 2. Педагогічні програмні засоби для підтримки вивчення різних дисциплін (стрічки часу, геосервіси, бібліотеки, колекції, словники, перекладачі, обчислювальні програми, ....).


Завдання

 1. Переглянути веб-ресурс LearningApps і зареєструватися у ньому.
 2. Переглянути приклад дидактичних матеріалів та продумати навчальні ігри для власного уроку.
 3. Підготувати ігру для уроку. Посилання на матеріали розмістити на власній сторінці уроку у Вікі-ЦДПУ та у власному блозі.
 4. Дібрати сервіси та педагогічні програмні засоби для підтримки вивчення навчального предмету (з математики, інформатики, іноземної мови, образотворчого мистецтва, фізичного виховання, історії, географії, біології, іноземної мови тощо).
 5. Підготуйте у обраному продукті методичні або дидактичні матеріали до уроку.
 6. Посилання розмістіть на сторінці конспекту уроку та у блозі.

Приклад відеоуроку в LearningApps

Інформаційні ресурси

 1. Три квести, які вчитель може організувати на уроці
 2. Опис сервісів для створення дидактичних матеріалів та ігор
 3. презентація сервісу Study Stack
 4. Сервіси для створення дидактичних матеріалів
 5. 9 сервісів для створення хронік (стрічки часу)
 6. Timelines, которые позволяют увидеть время
 7. Сервіси для створення власних курсів
 8. Моделирование компьютерных игр со школьниками. Обучение с развлечением.
 9. Gamestar Mechanic
 10. Сервіси для створення дидактичних матеріалів та ігор
 11. Правила отгадывания ребусов
 12. Сайт для створення ребусів
 13. ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ К ВНЕДРЕНИЮ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ
 14. Геймификация HR-процессов: вопросы и ответы
 15. Kahoot!
 16. Вікторини

Завдання до теми "Мультимедіа на уроці"

Можтаж відео-файлів у OpenShot. Публікації у Canva

Укрок ІКТ 2018 3.jpeg
 1. Підготовка відео-матеріалів до уроку засобами OpenShot.
 2. Підготовка аудіо-файлів до уроку засобами OpenShot.
 3. Створення публікацій, інфографіки, буклетів у Canva.


Завдання

Відеоуроки

 1. Ознайомитися із теоретичними матеріалами Відео-формати та Презентація "Відео".
 2. Переглянути приклади навчальних відео-файлів та продумати, які з фрагменти з них можна використати для власного уроку.
 3. Дібрати та зберегти відео-файли для власного відео-роліка для уроку.
 4. Підготувати відео-фрагменти, фото, аудіо-файли для власного відео-роліка.
 5. Змонтувати засобами програми OpenShot власний відео-ролік із переходами, звуковою доріжкою, титульним кадром, титрами тощо.
 6. Відео-ролік завантажити до YouTube або хмарного сховища. Посилання розмістити на власній сторінці уроку у Вікі-ЦДПУ та у власному блозі.

Для створення відео-роліка можна використовувати файли:

 1. Зразок відео
 2. Фрагмет 1
 3. Фото 1
 4. Фото 2

Публікації

 1. Для представлення учням основних ідей уроку або теми підготуйте у Canva.com публікацію: інфографіка, буклет, флаер, презентація тощо.
 2. Публікацію можна завантажити на сторінку власного конспекту уроку і блогу або розмістити посилання на не


Інформаційні ресурси

 1. OpenShot - відеорадектор
 2. Ефективний відеоурок: 5 кроків для вчителя
 3. Як вчителю намалювати свою розповідь
 4. Ліцензії Creative Commons
 5. 6 лучших альтернатив видеоредактору Windows Movie Maker
 6. Более 20 веб-сайтов для бесплатного скачивания музыки по лицензии Creative Commons
 7. Как скачать с Youtube любой ролик с помощью одной клавиши
 8. THE FUTURE


Приклади відеоуроків

 1. Видеоурок по истории «Русская православная церковь в XVII веке. Реформа патриарха Никона и раскол»
 2. Новый видеоурок “Frauentag”: занимательные факты из истории праздника
 3. Видеоурок по информатике "Основные алгоритмические конструкции"
 4. Видеоурок по физике и астрономии «Спутники планет»
 5. Видеоурок по географии "Географическая путаница"
 6. Видеоурок «Качественные реакции в химии»
 7. Видеоурок «Человеческие расы и их происхождение»
 8. Видеоурок по математике «Уравнение»
 9. Видеоурок по биологии "Белки"


Колекції відеоуроків

 1. Бібліотека відеоуроків TED-Ed
 2. «Віртуальна школа» для дітей українською
 3. Відеоуроки клас - Допомога інформатику
 4. Математика для школярів. Відео-уроки
 5. Англійська мова: 12 перших уроків Станіслава Дугіна.
 6. УРОК-ОНЛАЙН

Завдання до теми "Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу"

Платформи для створення інформаційно-освітнього середовища навчального закладу

 1. Огляд різних платформ для створення інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. Вікі-ЦДПУ як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету. #Ознайомлення з прикладами використання Вікі-ЦДПУ у навчальному процесі.
 2. Формування електронного середовища для вчителів, учнів та їх батьків на базі блогів (Blogger), меседжерів (Telegram або Viber) та спеціалізованих сервісів (Google Apps for Education, Щоденник.ua, Мої знання (інформаційно-освітня мережа), Електронний журнал, Моя школа (всеукраїнська навчальна екосистема), Школа+, ВікіОсвіта тощо).
 3. Вебінари. Способи організації та платформи. Google Hangouts on Air. Вебінари-ЦДПУ.
6d8cea1c-db33-4b47-a428-c4ef1fb84da1 1.jpg

Завдання

Веб-конференції та вебінари

 1. Переглянути записи вебінарів на сайті Вебінари КДПУ:
 2. На сайті Вебінари КДПУ зайти в "Особистий кабінет".
 3. У меню вибрати пункт "Вебінари" і зайти на вебінар Вебінар "ІКТ в освіті".
 4. Прийняти участь у проведенні вебінару на занятті.


Інформаційні ресурси

 1. Як провести вебінар
 2. Как провести вебинар в Google Hangouts — ЧАСТЬ 1 — Создание Hangouts встречи
 3. Как провести вебинар в Google Hangouts — ЧАСТЬ 2 — Проведение Hangouts встречи
 4. Бесплатные вебинары (Киев)

Соціальні мережі для українських шкіл та вчителів


Завдання до теми "Дистанційна освіта"

Дистанційна освіта. LMS MOODLE. Moodle-КДПУ

MoodleКДПУ.png


Завдання

 1. Перейти на сайт Moodle КДПУ. Авторизуйтесь з допомогою логіна і пароля.
 2. Уведіть діючу електронну пошту у відповідне поле профілю, отримайте підтвердження та активуйте його.
 3. Перейдіть у розділ "Мої курси" в курс "Ознайомлення з можливостями Moodle".
 4. Виконайте усі завдання цього курсу.


Інформаційні ресурси

 1. Презентація "Дистанційна освіта. Технологія створення дистанційного курсу" (розробник доцент О.В. Рєзіна)
 2. П.І. Андронатій, В.О. Болілий, С.О. Шлянчак. Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ. Частина 2. Moodle-КДПУ: Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – 68 с.
 3. Положення про дистанційне навчання (НАКАЗ 25.04.2013 № 466)
 4. Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями (НАКАЗ 30.10.2013 № 1518)
 5. Офіційний сайт Moodle
 6. Українська термінологія Moodle
 7. Ресурс української спільноти користувачів Moodle
 8. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE 2.5
 9. Технологія створення дистанційного курсу. Биков, Кухаренко, 2008
 10. Щербина О.А. Новий стандарт EXPERIENCE API та його використання в Moodle

Інформаційні ресурси з дистанційними курсами

 1. НАВСТАВНИКИ (каталог курсов)
 2. []

Підсумковий тест до курсу


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Болілий В.О., Копотій В.В. Вікі-портал як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету [Електронний ресурс] // Відкрите освітнє е-середовище сучасного. – Випуск 1– 2015. – С.1-14. – Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/1#.VlRpG4Sli1F
 2. Болілий В.О., Копотій В.В. Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 15 (22). – C. 126-130.
 3. Болілий В.О., Копотій В.В. Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ. Частина І. Вікі-КДПУ і Хмарка-КДПУ: Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 44 с.
 4. Болілий В.О., Копотій В.В., Іванова Л.В. Вікі-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 26 с.
 5. Болілий В.О., Рєзіна О.В, Діхтяр М.Ю. Хмарка-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 48 с.
 6. Вакалюк Т.А. Хмарні технології в освіті. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. – Житомир: вид-во ЖДУ, 2016. – 72c. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/706333/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81_%D0%A5%D0%A2%D0%9E.PDF
 7. Інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: Монографія / А.А. Тимченко, Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, Г.О. Заспа, Д.П. Тупицький, О.В. Тьорло, І.В. Герасименко. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 300 с.
 8. Кухаренко В. М. Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистаційного навчання / В. М. Кухаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Articles/ krio/UDK-371.pdf.
 9. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE / В.М. Франчук. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 58 с.
 10. Положення про дистанційне навчання від 25.04.2013 року № 466.
 11. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с.
 12. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору: Посібник / О.В. Білоус, О.О. Гриценчук, І.В. Іванюк, О.Є. Кравчина, М.П. Лещенко, І.Д. Малицька, Н.В. Морзе, О.В. Овчарук, Д.Б. Рождественська, Н.В. Сороко, Л.І. Тимчук, В.А. Ткаченко, М.А. Шиненко, А.В. Яцишин; За заг. ред. Бикова В.Ю., Овчарук О.В.; НАПН України, Ін-т інформ. технол. і засобів навч. – К. : Атіка, 2014. – 212 с. (http://lib.iitta.gov.ua/1339/4/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86%D0%9A-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%EF%BF%BD-1.pdf)

Допоміжна

 1. Гильмутдинов А.Х., Ибрагимов Р.А., Цивильский И.В. Электронное образование на платформе Moodle. – Казань, КГУ, 2008. – 169 с.
 2. Кадемія М. Ю. Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу : навчально-методичний посібник / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. В. Ткаченко, Л.С. Шевченко. – Львів : Вид-во «СПОЛОМ», 2009. – 186 с.
 3. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : словник глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак. – Львів : «СПОЛОМ», 2011. – 327 с.
 4. Використання системи електронного навчання MOODLE для контролю і оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: методичний посібник / Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, І.В. Герасименко / За ред. Ю.В. Триуса. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 200 с.
 5. Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2007. – 492 с.
 6. Смирнова-Трибульская Е. Н. Основи формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения: [монография] / Евгения Николаевна Смирнова-Трибульская. – Херсон: Айлант, 2007. – 704 с.
 7. Створення дидактичних матеріалів із дистанційної форми навчання: Інформ.-метод. Зб. / П.М. Таланчук, А.Г. Шевцов, В.Т. Бажан, В.М. Генба. – Ун-т «Україна», 2001. – 48 с.
 8. Бельчиков Я.М., Бирштейн М.М. Деловые игры. - Рига: Авотс, 1989. - 304 с.
 9. Бир C. Мозг фирмы. - М.: ЛИБРОКОМ, 2009. - 416 с. (перевод книги «Brain of the firm» by Stafford Beer).
 10. Красовский Ю. Д. Мир деловой игры: опыт обучения хозяйственных руководителей. - М.: Экономика, 1989. - 175 с.
 11. Майхнер Х.Е. Корпоративные тренинги. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 354 с.
 12. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.П. Панфилова; под общ. ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 368 с.
 13. Шляхова Л.С., Яблокова Н.Б., Никифоренко А.Т. Методические указания к деловой игре «Выпуск». - Одесса, 1984.
 14. Щедровицкий Г.П. Организационно-деятельностные игры как возможная форма и метод внедрения АСУ // Второй научно-практический семинар по психологическому обеспечению АСУ Тезисы докладов. - М.: НИИ ОПП АПН СССР, 1982. - С. 26-29.
 15. Riceiardi F.M. Top Management Décision Simulation: the AMA Approach. - N.Y.: American Management Association, 1957. - 132 p.

Інформаційні ресурси

 1. Вікі-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wiki.kspu.kr.ua
 2. Система управління навчанням Moodle-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moodle.kspu.kr.ua
 3. Хмарне сховище Хмарка-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://owncloud.kspu.kr.ua
 4. Програма Іntel® «Навчання для майбутнього» // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://iteach.com.ua/
 5. Бібліотека з оцінюван­ня та інструментів та методів формування навичок та компетент­ностей (Демо-доступ)[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://educate.intel.com/ASSESSING-DEMO/PersonalLibraryPage.aspx?channel=uk-UA&tid=ap
 6. Сервіси Веб 2.0 - інструкції, як працювати із сервісами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://wiki.irkutsk.ru/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_Web_2.0
 7. Лекція Теда Робінсона про творчість [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ted.com/talks/lang/ru/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
 8. Эволюция Интернета
 9. Музей "Iсторiя розвитку iнформацiйних технологiй в Українi"
 10. Онлайн-екскурсії у 50 музеях на сайті проекту Google Arts & Culture
 11. Interactive World History Atlas since 3000 BC
 12. Прискорений запис "Спостерігайте за зміною світу протягом майже трьох десятиліть супутникової фотографії"
 13. 30 познавательных сайтов, которые делают науку простой и понятной
 14. Фестиваль уличного искусства «Стенограффия»
 15. Презентація "Google glasse"
 16. 100 бесплатных ресурсов для самостоятельного обучения онлайн. Весна 2017
 17. 8 полезных сервисов Google, о которых вы не знаете
 18. США подрывают свое образование, не вкладывая в учителей
 19. Онлайновий курс "Сучасний урок: критерії ефективності" (автор Ігнатенко Н.В.)
 20. Презентація на тему: Сучасний урок - спільна творчість учителя та учня
 21. М. Н. Капранова. Як підготувати сучасний урок
 22. Сучасний урок
 23. Сучасний урок: від учнівського «не хочу» до «знаю, вмію, застосую» (Методичні орієнтири О. Р. Юрко)
 24. Школа+
 25. Методична розробка на тему: "Сучасний урок. Яким йому бути?"
 26. Колекція конспектів уроків та посібників
 27. 33 онлайн-ресурса для бесплатного дистанционного образования
 28. Дистанційна академія
 29. Сервіси для створення власних курсів
 30. Громадський проект масових відкритих онлайн-курсів (МВОК)
 31. МАСШТАБНІ ПРОЕКТИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ВІДКРИТОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

Триус Ю.В., Франчук В.М., Франчук Н.П. Організаційні й технічні аспекти використання систем мобільного навчання

Відео


Ресурси про безпеку в інтернеті

---