Навчальний курс "Практична граматика німецької мови" (І курс)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Gramm123.jpeg

Практична граматика німецької мови (І курс)

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Освітньо-професійний рівень Бакалавр

Напрям підготовки/спеціальність 6.020303. Філологія* Мова і література (німецька), 6.020303. Переклад (німецька і англійська мови), 6.020303. Прикладна лінгвістика (німецька і англійська мови).

Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни

Завдання вивчення дисципліни

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Пянковська Ірина Володимирівна

Учасники

Сторінка координування курсу "Практична граматика німецької мови" (Група 105)

Сторінка координування курсу "Практична граматика німецької мови" (Група 107)

Сторінка координування курсу "Практична граматика німецької мови" (Група 109)

Графік навчання

Семестр 1

Змістовий модуль 1. Der einfache Satz/ Просте речення

Змістовий модуль 2. Verb/ Дієслово

Вимоги до екзамену (Групи 107, 109)

Семестр 2

Змістовий модуль 3. Verb. Modalverben. Genus. Modus/ Дієслово. Модальні дієслова. Стан. Спосіб

Змістовий модуль 4. Artikel und Substantiv/ Артикль і іменник

Змістовий модуль 5. Adjektiv und Adverb / Прикметник і прислівник

Вимоги до екзамену (Група 105)

Вимоги до екзамену (Групи 107, 109)

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Der einfache Satz/ Просте речення

Тема 1. Satz und Satzglieder. Wortfolge

Вступ

Параграф №1,2

Практичне завдання

Самостійна робота

Тема 2. Satztypen: Aussagesätze, Fragesätze, Aufforderungssätze

Параграф №3

Параграф №4

Параграф №5

Параграф №6

Параграф №7


Практичне завдання №1

Практичне завдання №2

Практичне завдання №3

Практичне завдання №4


Самостійна робота

Тема 3. Bejahende und verneinende Sätze. Negation

Параграф №8

Практичне завдання

Самостійна робота

Змістовий модуль ІІ. Verb/ Дієслово

Тема 1. Hauptkategorien des Verbs. Semantische Gruppen der Verben

Параграф №1

Тема 2. Tempusformen: Präsens. Perfekt.

Параграф №2

Параграф №3

Параграф №4

Параграф №5


Практичне завдання №1

Практичне завдання №2

Практичне завдання №3

Практичне завдання №4


Самостійна робота

Змістовий модуль ІІІ. Verb. Modalverben. Genus. Modus/ Дієслово. Модальні дієслова. Стан. Спосіб

Тема 1. Tempusformen: Präteritum. Plusquamperfekt. Futur І

Параграф №6

Параграф №7

Параграф №8


Практичне завдання №1

Практичне завдання №2

Практичне завдання №3


Самостійна робота

Тема 2. Modalverben

Параграф №9

Практичне завдання

Самостійна робота

Тема 3. Vorgangspassiv (Präsens, Präteritum). Zustandspassiv

Параграф №10

Практичне завдання

Самостійна робота

Тема 4. Imperativ

Параграф №11

Практичне завдання

Самостійна робота

Тема 5. Gebrauch des Infinitivs mit und ohne zu. Infinitivgruppen mit "um...zu", "ohne...zu","statt...zu", "haben/sein + zu + Inf"

Параграф №12

Практичне завдання

Самостійна робота

Змістовий модуль ІV. Artikel und Substantiv/ Артикль і іменник

Тема 1. Formen des Artikels: der bestimmte, unbestimmte und der Nullartikel. Grammatische und semantische Funktionen der Artikel. Deklination der Artikel.

Параграф №1

Практичне завдання

Самостійна робота

Тема 2. Gebrauch des Artikels. Der Artikel bei Eigennamen und geographischen Namen.

Параграф №1 (2)

Практичне завдання

Самостійна робота

Тема 3. Hauptkategorien des Substantivs: Genus, Kasus, Numerus.

Параграф №1

Практичне завдання

Самостійна робота

Тема 4. Deklinationstypen der Substantive: starke, schwache und weibliche Deklination. Übergangsgruppe. Deklination der Eigennamen.

Параграф №2

Практичне завдання

Самостійна робота

Тема 5. Bestimmung des Geschlechts nach der Form und Bedeutung. Homonyme.

Параграф №3

Параграф №4


Практичне завдання №1

Практичне завдання №2


Самостійна робота

Тема 6. Pluralbildung. Doppelformen bei der Pluralbildung.

Параграф №5

Практичне завдання

Самостійна робота

Змістовий модуль V. Adjektiv und Adverb / Прикметник і прислівник

Тема 1. Deklination der Adjektive: schwache, starke und gemischte Deklination.

Параграф №1

Практичне завдання

Самостійна робота


Тема 2. Steigerungsstufen der Adjektive: Positiv, Komparativ und Superlativ. Substantivierung der Adjektive und der Partizipien.

Параграф №2

Практичне завдання

Самостійна робота


Тема 3. Semantische Gruppen der Adverbien. Steigerungsstufen der Adverbien. Pronominaladverbien in Fragen und Antworten.

Параграф №3

Практичне завдання

Самостійна робота

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Євгененко Д.А., Білоус О.М., Кучинський Б.В. та ін. Практична граматика німецької мови.– Вінниця: Нова книга, 2002. – 334 с.
 2. Навчальні матеріали з практичної граматики німецької мови / Укладач: Пянковська І.В. Для студентів 1-го курсу факультету іноземних мов, для спеціальностей: Мова і література (німецька), Переклад (німецька мова), Прикладна лінгвістика (німецька мова). – Кіровоград, 2015. – 146 с.
 3. Тагиль И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 2003.– 240 с.

Допоміжна

 1. Камянова Т. Универсальный практический курс немецкого языка. – М.: «Дом славянской книги», 2004. – 384 с.
 2. Соколова Н.Б. Молчанова И.Д. Справочник по грамматике немецкого языка. – М.: Просвещение, 1989. – 304 с.
 3. Dreyer. Schmitt. Совершенствуем знание немецкого языка. Грамматика с упражнениями и ключами. – М.: Методика, 2000. – 336 с.
 4. Kulenko V.J., Wlassow J.N. Deutsch. – Winnyzia, 2000. – 432 S.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.mein-deutschbuch.de/index.php?site=home
 2. http://www.grundschulstoff.de/arbeitsblaetter/deutsch/grammatik/material.html
 3. http://grammade.ru/exercises/
 4. http://deutsch-lernen-mit.narod.ru/1aaaa.html
 5. http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_09.htm
 6. http://books.google.com.ua/books?id=yMg4T_vceI0C&printsec=frontcover&hl=zh-CN&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false