Навчальний курс "Практика усного та писемного мовлення" (для студентів денної форми 3 року навчання)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Практика усного та писемного мовлення (для студентів денної форми 3 року навчання)


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Мета та завдання навчального курсу

Мета ..............

Завдання .....................

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: ....................

вміти: ...................


Робоча програма курсу


GENERAL INFORMATION

Credit Requirements. Fall Term 2015

Assessment. Fall Term 2015

Tips on Individual Reading

List of Recommended Books for Individual Reading

Tips on Listening to BBC News

Tips on Transcription Practice

Tips on Reading Rules

Tips on Pausation Rules

Автори курсу

Кочубей Вікторія Юріївна, Дацька Тетяна Олексіївна, Леонідов Олександр Сергійович, Петрінська Тетяна Сергіївна


Графік навчання

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Module 1. List of Activities

Module 1. Lexical Minimum

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Module 2. List of Activities

Module 2. Oral Module 2

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

1. Longman English-English Dictionary online (British English)

2. Oxford English-English Dictionary online (British English)

3. Macmillan English-English Dictionary online (British English)

4. Merriam-Webster Dictionary English-English dictionary online (American English)


---