Навчальний курс "Основний музичний інструмент"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

“Основний музичний інструмент (баян, акордеон, гітара)”


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.020204. Музичне мистецтво. Спеціалізація: художня культура, 7.010103. ПМСО. Музична педагогіка і виховання. Спеціалізація: художня культура

Мета та завдання навчального курсу

Мета вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя музики у школі, формування у студентів умінь і навичок, що дозволяють використовувати баян , акордеон, гітару в майбутній практичній діяльності.У процесі реалізації цієї мети слід розвивати інтерес студентів до гри на інструменті, долати всілякі прояви формалізму, які часто можна спостерігати у традиційній системі викладання основного інструменту; розвивати зв’язки курсу з іншими спеціальними дисциплінами, що забезпечують у комплексі високу професійну підготовку студентів.

Завдання

1. Розвиток художнього мислення.

2. Формування практичних виконавських навичок.

3. Активізація творчих здібностей.

Реалізація завдань курсу здійснюється завдяки впровадженню в систему навчання наступних видів музично-виконавської діяльності студентів:

1. Виховання у студентів любові до виконавської діяльності.

2. Формування навичок самостійної роботи над музичним твором.

3. Вивчення різних за стилем та жанром інструментальних творів.

4. Читання з аркуша.

5. Акомпанування власному співу.

6. Транспонування нескладної композиції.

7. Підбір мелодії та супроводу на слух.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: засвоїти теоретичний матеріал

вміти: оволодіти на належному рівні грою на музичному інструменті


Робоча програма курсу

Автор курсу

Сметана 1.JPG

Сметана Сергій Олександрович


Учасники

Сторінка координування курсу "Основний музичний інструмент"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Розвиток технічних умінь і навичок

 • Робота над основною частиною індивідуального робочого плану
 • Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану
 • Робота над шкільним репертуаром
 • Засвоєння основної музичної термінології

Змістовий модуль 2

Інтерпретація поліфонічних творів.

 • Робота над основною частиною індивідуального робочого плану
 • Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану
 • Робота над шкільним репертуаром

Змістовий модуль 3

Інтерпретація творів великої форми.

 • Робота над основною частиною індивідуального робочого плану
 • Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану
 • Робота над шкільним репертуаром

Змістовий модуль 4

Інтерпретація кантиленних творів.

 • Робота над основною частиною індивідуального робочого плану
 • Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану
 • Робота над шкільним репертуаром

Змістовий модуль 5

Розвиток технічних умінь і навичок.

 • Робота над основною частиною індивідуального робочого плану
 • Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану
 • Робота над шкільним репертуаром

Змістовий модуль 6

Інтерпретація поліфонічних творів

 • Робота над основною частиною індивідуального робочого плану
 • Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану
 • Робота над шкільним репертуаром
 • Засвоєння основної музичної термінології

Змістовий модуль 7

Інтерпретація творів великої форми..

 • Робота над основною частиною індивідуального робочого плану
 • Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану
 • Робота над шкільним репертуаром
 • Засвоєння основної музичної термінології

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Змістовий модуль І

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (6 год.):

• розбір і технічне опрацювання художніх творів (3 год.);

• вивчення (напам’ять) і технічне удосконалення етюду, гам, вправ (3год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• читання з аркуша (1 год.);

• підбір на слух та транспонування (1 год.)

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами першого класу (1 год);

Тема 4. Засвоєння основної музичної термінології (1 год.):

• робота в бібліотеці з музичним словником (1 год.)


Змістовий модуль ІІ

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (5 год.):

• розбір і технічне опрацювання художніх творів (2 год.);

• вивчення (напам’ять) і технічне удосконалення етюду, гам, вправ (1 год.);

• ескізне вивчення музичного твору з шкільного репертуару (1 год.);

• читання з аркуша (1 год).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• самостійне вивчення однієї п’єси, назву якої повідомляють за тиждень до складання (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.);

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (2 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами першого-другого класу (1 год.);

• створення музичної колекції за певною темою (1 год.).


Змістовий модуль ІІІ

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (11 год.):

• розбір і технічне опрацювання художніх творів (6 год.);

• робота над гамами, вправами (5 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (2год.):

• робота в бібліотеці з науково-методичною літературою (1 год);

• робота в мережі Internet (1 год.)

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами другого-третього класів (1 год);

Змістовий модуль ІV

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (11 год.):

• технічне опрацювання художніх творів (2 год.);

• робота над розкриттям змісту та художнього образу музичних творів (4год.);

• вивчення (напам’ять) і технічне удосконалення етюду, гам, вправ (2 год.);

• самостійне вивчення музичного твору з шкільного репертуару (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.);

• транспонування та підбір на слух мелодій (1 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• робота в бібліотеці з науково-методичною літературою (1 год.)

• прослуховування записів видатних виконавців (1 год.)

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами другого-третього класів (1 год.).

Змістовий модуль V

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (5 год.):

• технічне опрацювання художніх творів (1 год.);

• робота над художнім образом музичних творів (2 год.)

• робота над гамами, вправами (2 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (2год.):

• читання з аркуша (1 год.);

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.);

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (2 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами четвертого класу (1 год.);

• опрацювання тематичної колекції за певною темою: ескізне вивчення трьох творів або уривків з творів і художньо-педагогічна характеристика до них (1 год.); Змістовий модуль VІ

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (6 год.):

• технічне опрацювання художніх творів (1 год.);

• робота над художнім образом музичних творів (1год.)

• робота над гамами, вправами (1 год.);

• прослуховування записів видатних виконавців (1 год.);

• самостійне вивчення п’єси (1 год.);

• засвоєння музичної термінології (1 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (1 год.):

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.).

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами четвертого класу (0,5 год.);

• ескізне вивчення п’єси (0,5 год.).

Тема 4. Засвоєння основної музичної термінології (1 год.).

• робота в бібліотеці з музичним словником (1 год.)

Змістовий модуль VІІ

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (10 год.):

• технічне і художнє опрацювання художніх творів (5 год.);

• вивчення (напам’ять) і технічне удосконалення етюду, гам, вправ (2 год.);

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.);

• робота в бібліотеці над науково-дослідною літературою (1 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• підбір на слух та транспонування акомпанементу до дитячих пісень з мультфільмів та кінофільмів (2 год.).

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (0,5 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами п’ятого класу (0,5 год.).

Тема 4. Засвоєння основної музичної термінології (0,5 год.).

• робота в бібліотеці з музичним словником (0,5год.)

Змістовий модуль VІІІ

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (11 год.):

• художнє та технічне опрацювання музичних творів (5 год.);

• ескізне вивчення п’єси з шкільного репертуару (2 год,);

• читання з аркуша (1 год.).

• самостійне вивчення двох різнохарактерних п’єс (2 год.);

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• створення тематичної музичної колекції на певну тему (1 год.);

• написання анотації на твори колекції (1 год.)

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами п’ятого класу (1 год.).

Змістовий модуль ІХ

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (5 год.):

• художнє і технічне опрацювання художніх творів (3 год.);

• робота над гамами, вправами (2 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (2год.):

• підбір на слух та транспонування акомпанементу до дитячих пісень за шкільною програмою з музики (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.).

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (2 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами п’ятого-шостого класів (2 год.);

Змістовий модуль Х

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (5 год.):

• робота над розкриттям художнього образу та змісту музичних творів (2 год.);

• технічне опрацювання творів (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.);

• ескізне вивчення п’єси з шкільного репертуару (1 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (1 год.):

• підбір на слух та транспонування акомпанементу до дитячих пісень за шкільною програмою з музики (1 год.).

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами п’ятого –шостого класів (1 год.).

Змістовий модуль ХІ

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (12 год.):

• робота над розкриттям художнього образу і змісту музичних творів (4 год.);

• технічне вдосконалення музичних творів (2 год.);

• прослуховування записів видатних виконавців (1 год.);

• читання з аркуша(2 год.);

• підбір на слух та транспонування мелодій (2 год.);

• робота в бібліотеці з науково-методичною літературою (1 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (1 год.):

• робота в мережі Internet (1 год.).

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами п’ятого-шостого класів (1 год.).

Змістовий модуль ХІІ

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (13 год.):

• робота над розкриттям змісту та художнього образу музичних творів (4 год.);

• технічне вдосконалення музичних творів (2 год);

• читання з аркуша (2 год.);

• підбір на слух та транспонування мелодій (2 год.);

• ескізне вивчення двох п’єс (1 год.);

• прослуховування записів видатних виконавців (1 год.);

• робота в бібліотеці з науково-методичною літературою (1 год).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• створення тематичної колекції за певною темою (1 год);

• написання художньо-педагогічної анотації на твори колекції (1 год.).

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (2 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами п’ятого-шостого класів (1 год.);

• ескізне вивчення п’єси (1 год.).

Змістовий модуль ХІІІ

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• робота над розкриттям змісту та художнього образу музичних творів (1 год.);

• вивчення (напам’ять) і технічне удосконалення етюду, гам, вправ (1 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (1 год.):

• читання з аркуша (1 год.).

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):

• ознайомлення та робота над шкільним репертуаром за темами п’ятого-шостого класу (1 год.).

Змістовий модуль ХІV

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• самостійна робота над художнім та інструктивним матеріалом (2 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (1 год.):

• самостійне вивчення однієї п’єси (1 год.).

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами сьомого-восьмого класів (1 год.).

Змістовий модуль ХV

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• самостійна робота над художнім та інструктивним матеріалом (2 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (1 год.):

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.)

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами сьомого-восьмого класів (1 год.).

Змістовий модуль XVI

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• самостійна робота над художнім та інструктивним матеріалом (2 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• створення тематичної музичної колекції (1 год.);

• написання анотації на твори музичної колекції (1 год).

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами сьомого-восьмого класів (1 год.).

Змістовий модуль XVII

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• самостійна робота над художнім та інструктивним матеріалом (2 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (1,5 год.):

• прослуховування записів видатних виконавців (1 год.);

• робота в бібліотеці над науково-методичною літературою (0,5 год.).

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами першого-другого класів (1 год.). Змістовий модуль XVIII

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• самостійна робота над художнім та інструктивним матеріалом (2 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (1,5 год.):

• читання з аркуша (1 год.);

• робота в мережі Internet (0.5 год.).

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами першого-другого класів (1 год.).

Змістовий модуль ХІХ

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (5 год.):

• самостійна робота над художнім та інструктивним матеріалом (2 год.);

• ескізне вивчення однієї п’єси (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.);

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (1 год.):

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.)

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами першого-другого класів (1 год.).

Змістовий модуль ХХ

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (3 год.):

• самостійна робота над художнім та інструктивним матеріалом (1 год.);

• ескізне вивчення однієї п’єси (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.);

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (1 год.):

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.)

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами другого-третього класів (1 год.).

Змістовий модуль ХХІ

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (11 год.):

• самостійна робота над художнім та інструктивним матеріалом (6 год.);

• ескізне вивчення однієї п’єси (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.);

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.).

• прослуховування записів видатних виконавців (1 год.);

• робота в бібліотеці над науково-методичною літературою (1 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.).

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (3 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами третього-четвертого класів (2 год.);

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.).

Змістовий модуль ХХІІ

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (11 год.):

• самостійна робота над художнім та інструктивним матеріалом (6 год.);

• ескізне вивчення однієї п’єси (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.);

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.).

• прослуховування записів видатних виконавців (1 год.);

• робота в бібліотеці над науково-методичною літературою (1 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.).

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (3 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами четвертого –п’ятого класів (2 год.);

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.).

Змістовий модуль ХХІІІ

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (16 год.):

• самостійна робота над художнім та інструктивним матеріалом (7 год.);

• ескізне вивчення однієї п’єси (2 год.);

• читання з аркуша (2 год.);

• підбір на слух та транспонування мелодій (2 год.).

• прослуховування записів видатних виконавців (1 год.);

• робота в бібліотеці над науково-методичною літературою (1 год.).

• робота в мережі Internet (1 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.).

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (2год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами п’ятого -шостого класів (2 год.);


Змістовий модуль ХХIV

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (16 год.):

• самостійна робота над художнім та інструктивним матеріалом (7 год.);

• ескізне вивчення однієї п’єси (2 год.);

• читання з аркушу (2 год.);

• підбір на слух та транспонування мелодій (2 год.).

• прослуховування записів видатних виконавців (1 год.);

• робота в бібліотеці над науково-методичною літературою (1 год.).

• робота в мережі Internet (1 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (3 год.):

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.);

• самостійне вивчення однієї п’єси (1 год.)

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами шостого – сьомого класів (1 год.).

Змістовий модуль XXV

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (5 год.):

• самостійна робота над художнім та інструктивним матеріалом (2 год.);

• ескізне вивчення однієї п’єси (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.);

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.);

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (3 год.):

• ознайомлення і робота з шкільним репертуаром за темами сьомого - восьмого класів (2 год.);

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.).


Змістовий модуль XXVI

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (4 год.):

• самостійна робота над художнім та інструктивним матеріалом (2 год.);

• ескізне вивчення однієї п’єси (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (1 год.):

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.).

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):

• повторення шкільного репертуару за всіма темами (1 год.).

Змістовий модуль XXVII

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (12 год.):

• самостійна робота над художнім та інструктивним матеріалом (6 год.);

• ескізне вивчення однієї п’єси (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.);

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.).

• прослуховування записів видатних виконавців (1 год.);

• робота в бібліотеці над науково-методичною літературою (1 год.).

• робота в мережі Internet (1 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.);

• самостійне вивчення однієї п’єси (1 год.)

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):. повторення шкільного репертуару за всіма темами (1 год.).

Змістовий модуль XXVIII

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (13 год.):

• самостійна робота над художнім та інструктивним матеріалом (7 год.);

• ескізне вивчення однієї п’єси (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.);

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.).

• прослуховування записів видатних виконавців (1 год.);

• робота в бібліотеці над науково-методичною літературою (1 год.).

• робота в мережі Internet (1 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.);

• самостійне вивчення однієї п’єси (1 год.)

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (1 год.):

• повторення шкільного репертуару за всіма темами (1 год.).


Змістовий модуль ХХІХ

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (13 год.):

• самостійна робота над художнім та інструктивним матеріалом (7 год.);

• ескізне вивчення однієї п’єси (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.);

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.).

• прослуховування записів видатних виконавців (1 год.);

• робота в бібліотеці над науково-методичною літературою (1 год.).

• робота в мережі Internet (1 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• створення тематичної музичної колекції (1 год.);

• написання анотації на твори колекції (1 год.).

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (2 год.):

• повторення шкільного репертуару за всіма темами (2 год.).

Змістовий модуль ХХХ

Тема 1. Робота над основною частиною індивідуального робочого плану (13 год.):

• самостійна робота над художнім та інструктивним матеріалом (7 год.);

• ескізне вивчення однієї п’єси (1 год.);

• читання з аркуша (1 год.);

• підбір на слух та транспонування мелодій (1 год.).

• прослуховування записів видатних виконавців (1 год.);

• робота в бібліотеці над науково-методичною літературою (1 год.).

• робота в мережі Internet (1 год.).

Тема 2. Робота над додатковою частиною індивідуального робочого плану (2 год.):

• створення тематичної музичної колекції (1 год.);

• написання анотації на твори колекції (1 год.).

Тема 3. Робота над шкільним репертуаром (2 год.):

• повторення шкільного репертуару за всіма темами (2 год.).

Змістовий модуль ІІ. Назва модулю

Тема 1. РОБОТА НАД МУЗИЧНИМИ ТВОРАМИ ТА ІМПРОВІЗАЦІЄЮ

Теоретичний матеріал

Майбутні шкільні викладачі музики мають бути готові до музично-виховної роботи, оволодіти уміннями формувати в школярів справжнє музично-мовне мислення. Заняття в класах музичного інструменту в педагогічному вищому закладі мають свою специфіку. Це знаходить втілення у вимогах “ескізного” проходження широкого музичного матеріалу, виробленні навичок випуклого, художньо-цілісного виконання освоюваних мініатюр та великих творів.

Необхідно формувати навички імпровізації, переструктурування музичного матеріалу; вмілого “дидактичного” показу виражальних засобів та багато іншого. Усе це є вкрай необхідним для шкільної роботи, але не менш важливим є вміння майбутнього вчителя з точки зору виконавця донести до слухача весь зміст музичного тексту, всі образи та ідеї, які втілив автор [4: 78].

Центральним умінням у спілкуванні з інструментом є вміння тонко інтонаційно сприймати й інтонувати музичну тканину. У роботі особливо корисними в цьому плані виявляються твори, які мають мелодику вокального типу, які асоціюються з інтонаційною будовою різноманітно емоційно розфарбованої розмовної мови – сонати В. Моцарта, мініатюри П.Чайковського, п’єси К. Мяскова, М. Різоля тощо. На заняттях з майбутніми вчителями важливо сформувати вміння чути в таких темах інтонації-провідники, які зустрічаються в різних стилях, інтонації та інші знаки, які свідчать про час, епоху, індивідуально-стилістичні риси та ін. Заняття в класі музичного інструменту можуть і повинні слугувати широкому художньому розвитку спеціаліста в руслі моральних, етичних та естетичних ідей нової шкільної програми. Активна виконавська діяльність викладача є наочною формою безпосереднього художньо-естетичного впливу на студентів. Як зазначають багато методистів, жива форма спілкування із студентами засобами мистецтва є найбільш ефективною та пріоритетною. Це пов’язано з тим, що взаємодія глядацького та слухового аналізаторів посилює та активізує сприйняття музики студентами.

Практичні завдання

Заняття з імпровізації – це заняття спільного музикування педагога та студента. В цьому також є емоційний ефект: студент з перших занять почуває себе музикантом такого рівня, що грає в ансамблі з педагогом. Він відчуває результат спільної гри – щось музичне ціле, що, звичайно, не може не викликати почуття радості та задоволення. Хоча доля його участі у створенні музичного образу дуже скромна (основне навантаження, звичайно, покладається на педагога), важливим є відчуття творчої гідності учня.

Усе, що показує педагог, точніше – озвучує, сприймається на слух і переноситься студентом на власний інструмент. Практично це слуховий аналіз (подібно до занять із сольфеджіо), тільки при посередництві двох інструментів. У якійсь мірі імпровізацію можна назвати “інструментальним сольфеджіо”, тобто розвитком слухових навичок через звукову реалізацію на інструменті. Принцип “з інструмента на інструмент” не є чимось новим у навчанні імпровізації. Так, у ХІХ столітті він був наявний в американській традиції навчання джазу.

Заняття з імпровізації можуть проходити як індивідуально, так і в групі.

Навчання методом творчості, “радості відкриттів” являє природний, перспективний та гуманістичний шлях формування творчої активності майбутніх учителів музики, оскільки сприяє задоволенню й актуалізації одвічної потреби особистості в творчості.

Самостійна робота

Самостійна робота над музичним твором є продуктивною формою розвитку в студентів творчого музичного мислення. У робочий план студентів необхідно включати як твори підвищеної складності, так і фрагменти чи теми з творів, які є дуже складними для виконання повністю. Основна ж маса шкільного репертуару призначається для самостійного вивчення студентами.

Дуже важливим моментом в навчанні та розвитку творчої активності студентів є робота над імпровізацією.


Навчальний курс "Основний музичний інструмент". Самостійна робота


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 • 1 Андрейко О.І. Методи вдосконалення виконавського апарату інструменталіста: Автореф. дис. ... канд.. пед. наук: 13.00.02. – Київ, 2004. – 19 с.
 • 2 Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музыки: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 111с.
 • 3 Баланчивадзе Л.В. Индивидуально-психологические различия в музыкально-исполнительской деятельности // Вопросы психологии. – 1998. – № 2. – С.151–153.
 • 4.Басин Е.Я. Психология художественного творчества. – М.: Знание, 1985. – 64с.
 • 5.Бочкарев Л.Л. Психологические аспекты формирования готовности музыкантов-исполнителей к публичному выступлению: Автореф. дис… канд.психол.наук. – М.,1975. – 23с.
 • 6.Гайдамович Т.А. Инструментальные ансамбли. Изд. 2-е. – М.: Музгиз, 1963. – 54 с.
 • 7.Готлиб А.Д. Основы ансамблевой техники. – М.: Музыка, 1971. – 94 с.
 • 8.Давидов М.А. Теорія формування виконавської майстерності в працях українських дослідників // Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського: Музичне виконавство: Зб.наук.праць. – Вип 3.– К., 1999. – С.7-22.
 • 9.Давыдян Р.Р. Квартетное искусство: проблемы исполнительства и педагогики (Учеб. пособие для муз. вузов). – М.: Музыка, 1984. – 269 с.

Допоміжна

 • 1.Історія народно-інструментального виконавства: Метод. рекомендації до написання курсових робіт / Укл. Л.В.Шемет; Харківська державна академія культури. К-ра нар. інстр. – Харків: ХДАК, 2003. – 33 с.
 • 2.Каргин А.С. Народное художественное творчество: Структура, форма, свойства. – М.: Музыка, 1990. – 141 с.
 • 3.Лапченко В.П. Інструментальні ансамблі в початкових класах: Метод. посібник / За ред. М.Т.Лисенка. – К.: Музична Україна, 1969. – 151 с.
 • 4.Федоришин В.І. Формування виконавської майстерності студентів музично-педагогічних факультетів у процесі колективного музикування: Автореф….канд.пед.наук: 13.00.02 / Нац.ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2006. – 18с.
 • 5.Юцевич Є.О. Музичні інструменти (інструменти сучасного симфонічного оркестру). 2-е, доп. вид. – К., 1962. – 33 с.

==виконавство [[1]]==[[2]]


бажаю успіхів усім !!! --Сметана С.О. (обговорення) 13:29, 20 жовтня 2015 (EEST) ---