Навчальний курс "Основи таксидермії"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу Основи таксидермії

Основи таксидермії


Напрям підготовки,спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень: Галузь знань: 0401 Природничі науки

Спеціальність: 8.04010201 Біологія*

Природничо-географічний факультет (7 курс)

Мета та завдання навчального курсу

Мета навчальної дисципліни основи таксидермії є ознайомити та навчити студентів основним способам та методам виготовлення опудал.

Завдання:

- Методичні – сприяти оволодінню методами виготовлення опудал.

- Пізнавальні – надати студентам знання про різноманітність способів виготовлення опудал з різних видів тварин.

- Практичні - закріпити на практиці отримані теоретичні знання про виготовлення опудал з різних видів тварин.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: методику виготовлення опудал з різних видів тварин.

вміти: правильно реставрувати та зберігати експонати.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Гулай В.В.

Посилання на сторінки авторів


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Основний зміст лекційного курсу: Вступ. Предмет, методи та коротка історія виготовлення опудал. Основи таксидермії: виготовлення опудал з риб, амфібій, плазунів, птахів та ссавців.

Практичні заняття передбачають засвоєння методик виготовлення та реставрації опудал, а також способам захисту колекцій від шкідників.

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Лекція №4

Лекція №5

Лекція №6

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---