Навчальний курс "Основи проектування та моделювання", "Технологічна освіта"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Основи проектування та моделювання


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.010103 ПМСО «Технологічна освіта»

Мета та завдання навчального курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи проектування і моделювання» є ознайомити студентів з основними правилами та законами проектування та моделювання виробів на виробництві та у навчальному процесі

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи проектування і моделювання» є навчити студентів розробляти навчальні проекти, враховуючи усі стадії проектування; робити рекламу власному виробу; аналізувати рентабельність власної продукції та шукати шляхи її реалізації


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

• Поняття та стадії проектування на виробництві та у навчальному процесі • Основні закони композиції • Основи створення реклами виробів • Різноманітність матеріалів для розробки макетів виробів • Основні правила оформлення технічного рисунка та креслення

вміти: . • Виконувати фронтальні композиції з використанням геометричних форм • Виконувати фронтальні композиції з використанням природного аналога • Розроблювати динамічної й статичної об'ємно - просторової композиції • Відтворювати різноманітні фактури матеріалів • Виготовляти макети виробів • Розробляти навчальні проекти


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Посилання на сторінки авторів


Учасники

Сторінка координування курсу "Основи проектування та моделювання" викладач Мироненко Н.В.Графік навчання

Консультації з ОПМ

Викладач Дні тижня, час Аудиторія
Мироненко Н.В. Понеділок, 6пара 303
Мироненко Н.В. Четвер, 5 пара 303

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 1 Основи проектування виробу

Тема 1. Загальні основи, етапи та стадії проектування у виробничій та навчальній діяльності. Поняття проектів. Проектування на виробництві. Особливості проектування у навчальній діяльності.

Тема 2. Творчі проекти на уроках «Трудового навчання». Вимоги до оформлення та захисту творчих проектів. Поняття творчих проектів. Вимоги до оформлення творчих проектів на уроках трудового навчання. Вимоги до захисту творчих проектів.

Тема 3 Ергономіка як основа проектування. Поняття ергономіки. Ергономічні вимоги під час створення творчих проектів.

Тема 4 Місце реклами у проектуванні виробів. Поняття реклами. Роль реклами виробів для їх подальшої реалізації. Особливості створення реклами виробів.

Тема 5 Основні закони композиції. Поняття композиції виробів. Закони композиції у створенні виробів.

Тема 6 Художнє конструювання та проектування виробу. Поняття художнього конструювання виробів. Створення виробу від задуму художника до його реалізації. Особливості конструювання виробу із застосування законів геометрії та біоніки.

Тема 7 Технічне конструювання як етап проектування виробу Поняття технічного конструювання виробів. Основні інструменти та матеріали для створення технічного рисунка. Особливості створення креслення виробу.

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 2 Основи моделювання виробу

Тема 1. Моделювання як метод наукового пізнання. Основні види моделювання

Тема 2. Макетування виробів. Поняття макета виробу. Види матеріалів для створення макетів виробів. Технологічна послідовність створення макетів із паперу, пластиліну, пінопласту.

Тема 3. Фактура матеріалу форми. Імітація фактур Поняття фактури матеріалу. Технологія створення імітації фактур шкіри, деревини, пластмаси, тканини.

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Основи проектування виробу

Тема 1. Загальні основи, етапи та стадії проектування у виробничій та навчальній діяльності. Поняття проектів. Проектування на виробництві. Особливості проектування у навчальній діяльності.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Самостійна робота

Орієнтовні теми проектів

Тема 2. Творчі проекти на уроках «Трудового навчання». Вимоги до оформлення та захисту творчих проектів. Поняття творчих проектів. Вимоги до оформлення творчих проектів на уроках трудового навчання. Вимоги до захисту творчих проектів.

Теоретичний матеріал

Лекція №1.2

Лекція №1

Тема 3. Ергономіка як основа проектування.Поняття ергономіки. Ергономічні вимоги під час створення творчих проектів.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Тема 4. Місце реклами у проектуванні виробів.Поняття реклами. Роль реклами виробів для їх подальшої реалізації. Особливості створення реклами виробів.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Самостійна робота

Розробити рекламний проект, дотримуючись вимог, які висуваюсься до створення рекламних зверенень, спираючись на зразки реклам різноманітних виробів

Зразок реклами ОПМ.jpg Зразок реклами ОПМ (1).jpg Зразок реклами (4).jpg Зразок реклами (6).jpg

Тема 5. Основні закони композиції.Поняття композиції виробів. Закони композиції у створенні виробів.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Зробити замальовки 3 основних законів композиції на вибір (рівноваги, контрасту та нюансу, масштабності, пропорційності, цілого...)

Самостійна робота

Знайти фото робіт художників та дизайнерів, де чітко видно використання законів композиції

Тема 6. Художнє конструювання та проектування виробу.Поняття художнього конструювання виробів. Створення виробу від задуму художника до його реалізації. Особливості конструювання виробу із застосування законів геометрії та біоніки.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Виконання фронтальної композиції з використанням природних аналогів (див. "Комплекс робіт до курсу")

Тема 7. Технічне конструювання як етап проектування виробу. Поняття технічного конструювання виробів. Основні інструменти та матеріали для створення технічного рисунка. Особливості створення креслення виробу.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Змістовий модуль ІІ. Основи моделювання виробу

Тема 1. Моделювання як метод наукового пізнання. Основні види моделювання

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Тема 2.Макетування виробів. Поняття макета виробу. Види матеріалів для створення макетів виробів. Технологічна послідовність створення макетів із паперу, пластиліну, пінопласту.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Самостійна робота

Підготувати викрійку та матеріали для виготовлення макету виробу (на вибір)

Зразки макетів виробів

Макет 1.jpg Макет 2.jpg Макет 3.jpg Макет 4.jpg 200px Макет 6.jpg Макет 7.jpg 200px Макет 5.jpg

Тема 3. Фактура матеріалу форми. Імітація фактур. Поняття фактури матеріалу. Технологія створення імітації фактур шкіри, деревини, пластмаси, тканини.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Дайте відповіді на запитання:

1. Що таке фактура?

2. Де використовують імітацію фактури та чому?

3. Які види імітації фактури Ви знаєте? Опишіть послідовність їх виконання.

4. Що таке макет виробу?

5. Які матеріали використовують для виготовлення макетів?

Самостійна робота

Виконати імітацію фактур, вивчених на лекційному занятті (див."Комплекс практичних робіт до курсу")

Комплекс практичних робіт до курсу

Практичні роботи з ОПіМ

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Баришніков А. П., Лямін І. В. Основи композиції. - М.: Трудрезервіздат, 1951 .- 189 с.
 2. Блохін В. В. Архітектура інтер'єру промислових будівель. - М.: Стройиздат, 1973 .- 148 с.
 3. Борис Г. Колір в архітектурі промислових будівель. - Архітектура СРСР, 1962, № 2, с. 1-4.
 4. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования. - К, Вища школа, 1988, 191 с.
 5. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования. – К.: Вища школа, 1988. – 191 с.
 6. Волкотруб І.Т. Бесіди про художнє конструювання. – К.: Радянська школа, 1978. – 64 с.
 7. Зайцев Г. К. Графіка і архітектурна творчість. - М.: Стройиздат, 1979 .- 160 с.
 8. Зинченко В. П., Мунипов В. М. Основы эргономики. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 344 с.
 9. Іконніков А. В., Степанов Г. П. Основи архітектурної композиції .- М.: Мистецтво, 1971 .- 223 с.
 10. Лазарев Е. Н. Бионика и художественное конструирование. – Л.: ЛДНТП, 1971. – 32 с.
 11. Макарова М. Н. Перспектива. Учебное пособие для студ. пед инст. по худ. граф. спец. – М.: Просвещение, 1989. – 191 с.
 12. Основы художественного конструирования. Практикум. Фольта А.В., Бевз Н.Д.,Смолинский Р.И., Юрковский П.В. – К.: Вища школа, 1987. – 144 с.
 13. Ратнічин В. М. Перспектива. – К.: Вища школа, 1977. – 135 с.
 14. Сапего И. Г. Предмет и форма. – М.: Советский художник, 1984. – 304 с.
 15. Сомов Ю. С. Композиция в технике. — М.: Машиностроение, 1972. - 280 с.
 16. Сомов Ю. С. Композиция в технике. – М.: Машиностроение, 1977. – 272 с.
 17. Техническая эстетика и основы художественного конструирования / Шпара П.Е. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища шк. Головное издательство, 1984. – 200 с.
 18. Федоровский Р. Ф. Техническая эстетика и эффективность использования техники. – М.: Знание, 1974. – 245 с.
 19. Фрілінг Г., Аузр К. Людина - колір - простір .- М.: Стройиздат, 1973 .- 118 с.
 20. Художественное проектирование. Проектирование и моделирование промышленных изделий. / Под ред. Викова 3. Н., Минервина Г.Б. и др. - М.: Высшая школа, 1986. - 239 с.
 21. Шпара П. Е., Шпара И. П. Техническая эстетика и основы художественного конструирования. – Киев, 1989. – 247 с.
 22. Щербина В.В. Построение технического рисунка: Учеб. пособие для вузов. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1979. – 144 с.

Допоміжна

 1. Анисимов Н.Н. Черчение и рисование: Учеб. пособие для техникумов / Н.Н. Анисимов, Н.С.
 2. Антонович Є. А., Василишин Я. В., Шпільчак В. А. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001. – 240 с.
 3. Горячев А.Д., Эльясберг Е.Е. Методы наглядного изображения : Пос. для студ. художественно-графических факульт. пед. институтов – М.-Л.: Просвещение, 1965. – 248 с.
 4. Лазарев Е. Н. Дизайн машин. – Л.: Машиностроение, 1988. – 256 с.
 5. Ламцев І. В., Туркус М. О. Елементи архітектурної композиції .- М.; Л.: Гол. ред. строчт. літ-ри, 1938 .- 167 с.
 6. Нестеренко О. И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.: Молодая гвардия, 1994. –
 7. 315 с.
 8. Пугачёв А.С., Никольский Л.П. Техническое рисование: Учеб. пособие для техникумов, изд. 3 – е, перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1976. – 160 с., ил.

Інформаційні ресурси

 1. Визначення композиції та її види
 2. Основні закони, правила, прийоми компзиції. Художній образ