Навчальний курс "Організація і методика туризму та рекреаційно-оздоровча робота"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ

Галузь знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Напрям підготовки: 6.010202. Спорт

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета:

 • ознайомлення студентів з основними засадами туристської діяльності та рекреаційно-оздоровчої роботи;
 • формування у студентів системи знань, навиків і умінь з організації та проведення туристських подорожей та змагань.

Завдання:

 • опанування студентами теоретичних основ підготовки туристських подорожей;
 • формування спеціальних практичних знань, умінь і навичок, потрібних для успішної організації та проведення туристських подорожей, спортивних змагань .


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • загальнонаукові основи туристської діяльності та рекреаційно-оздоровчої роботи;
 • основні поняття та принципи туристської діяльності та рекреаційно-оздоровчої роботи;
 • види і форми туристської та рекреаційно-оздоровчої роботи;
 • методику організації та проведення туристських подорожей і змагань;

вміти:

 • організовувати і проводити туристський зліт;
 • підготовити та провести туристську подорож;
 • надавати першу медичну допомогу потерпілому.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Щербатюк Наталія ІванівнаГрафік навчання

Варіант Структура

Розділ 1. Основні засади туристської та рекреаційно-оздоровчої діяльності

Тема 1. Основи туристської діяльності

Поняття «туризму» та «рекреаційної діяльності».Основні етапи розвитку активного туризму в Україні. Визначення спортивного туризму, його класифікація. Основні форми туристської діяльності. Роль туризму у формуванні здорового способу життя сучасної людини. Виховна, освітня та пізнавальна цінність туристської діяльності. Туризм та природокористування. Топографічна підготовка туриста. Техніка в’язання туристичних вузлів.

Тема 2. Організація туристської діяльності в Україні

Організаційна структура туристської діяльності в Україні. Організаційна структура дитячо-юнацького туризму в Україні. Законодавчі та нормативно-інструктивні документи, що регламентують розвиток туризму в Україні. Інструкція, щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю України. Положення про маршрутно-кваліфікаційні комісії.

Тема 3. Види активного туризму в Україні

Види спортивного туризму. Види екстремального туризму. Категорування туристських спортивних маршрутів. Особливості пішохідних та лижних походів по Україні. Особливості водних та вітрильних походів по Україні. Особливості гірських та спелеопоходів по Україні. Особливості велосипедних та автомотопоходів по Україні. Екзотичні види екстремального туризму


Розділ 2. Організація та проведення туристської подорожі

Тема 4. Організація туристських подорожей з активними засобами пересування

Засади організації туристських подорожей з активними засобами пересування. Туристський цикл. Організація роботи в трьох частинах туристського циклу: підготовка до подорожі, проведення подорожі, підведення підсумків подорожі.Поняття про туристський маршрут, його види.

Тема 5. Життєзабезпечення туристської групи

Види спорядження для туристської подорожі. Спорядження для ступеневого туристичного походу. Особливості спорядження для різних видів туризму. Організація харчування в туристських походах. Вимоги до продуктів харчування.

Тема 6. Туристська група на маршруті

Тактичний план туристської подорожі. Техніка пересування групи на маршруті і подолання перешкод. Орієнтування на маршруті. Морально-психологічний клімат туристської групи та забезпечення безпеки на маршруті. Перша медична допомога в поході. Рятувальні роботи в туристських походах. Причини травматизму та несчасних випадків. Профілактика захворювань. Перша медична допомога при травмах та захворюваннях. Способи транспортування потерпілого. Страховка та самостраховка. Спорядження для страхування.

Розділ 3. Організація та проведення туристських змагань

Тема 7. Змагання з техніки спортивного туризму

Види змагань з техніки спортивного туризму (на прикладі пішохідного туризму). Загальні положення туристичних змагань. Суддівство та визначення результатів туристських змагань. Організація безпеки учасників туристських змагань. Характеристика технічних етапів. Спеціальні завдання туристських змагань. Спорядження для змагань. Етапи дистанції «смуга перешкод». Техніка безпеки в туристських походах. Медичні вимоги до туристів. Система забезпечення безпеки.

Тема 8. Організаційні та діяльнісні форми туристської та рекреаційно-оздоровчої діяльності

Організаційні форми туристської діяльності. Основні діяльнісні форми туристської та рекреаційно-оздоровчої діяльності. Організація і проведення туристської прогулянки. Організація і проведення оздоровчої екскурсії. Методика організації туристського зльоту.

Зміст курсу

Розділ 1. Основні засади туристської та рекреаційно-оздоровчої діяльності

Тема 1. Основи туристської діяльності

Карта.JPG

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1 Додаток 1. Умовні позначення

Практична №2

Практична №3-4

Самостійна робота

1. Підготувати реферат за планом:

 • Роль туризму у формуванні здорового способу життя сучасної людини
 • Виховна, освітня та пізнавальна цінність туристської діяльності
 • Туризм та природокористування

2. Підготувати конспект: способи визначення сторін горизонту за допомогою природних та штучних орієнтирів

(за допомогою сонця, зірок, дерев, мурашників, годинника, по квартальних стовпах та просіках)

Тема 2. Організація туристської діяльності в Україні

Подьем.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Гори спуск.JPG

Самостійна робота

інструкція, щодо проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю

1. Опрацювати інструкцію, щодо проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю

Контрольні питання

1. Обов'язки керівника навчального закладу, органу управління освітою, який проводить похід.

2. Які вимоги висуваються до досвіду та віку учасників туристських спортивних походів.

3. Які вимоги висуваються до досвіду та віку керівників туристських спортивних походів.

4. Обов'язки керівника та його заступника при підготовці туристського походу.

5. Обов'язки керівника та його заступника під час проведення туристського походу.

6. Обов'язки керівника та його заступника після закінчення туристського походу.

7. Права керівника туристського походу.

8. Обов'язки учасника походу.

9. Права учасника походу.

10. В яких випадках може здійснюватися поділ туристської групи на підгрупи.

Екстрім вода1.jpg

Тема 3. Види активного туризму в Україні

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Самостійна робота

1. Розкрити особливості водних , вітрильних, гірських та спелеопоходів по Україні. (доповідь )

2. Визначити краєзнавчо-туристичні ресурси власного району або області. (реферат)

Розділ 2. Організація та проведення туристської подорожі

Тема 4. Організація туристських подорожей з активними засобами пересування

Поход.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Лекція №5

Практичні завдання

Практична №5

маршрутний лист(PDF)

маршрутний лист(doc)

Самостійна робота

1. Розкрити методику організації привалів і ночівель у туристському поході

Тема 5. Життєзабезпечення туристської групи

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Костер.JPG
Гори спать.jpg

Практичні завдання

Практична №6

таблиця добових норм калорійності та ваги продуктів

Практична №7

Самостійна робота

1. Законспектувати особливості підготовки харчування до транспортування

2. Скласти таблицю "орієнтовні норми навантажень та денних переходів для різних вікових груп"

Тема 6. Туристська група на маршруті

Теоретичний матеріал

Лекція №7

Практичні завдання

Практична №8

Практична №9

Практична №10

Практична №11

Самостійна робота

1. Скласти інструктаж з техніки безпеки при проведені туристських походів

2. Скласти перелік медичної аптечки для ступеневого походу

3. Назвати заходи попередження травм, пов’язаних із опіками, правила користування ріжучими предметами та поводження на воді

Розділ 3. Організація та проведення туристських змагань

Тема 7. Змагання з техніки спортивного туризму

Теоретичний матеріал

Лекція №8

Лекція №9

Скелі.jpg
Южноукараин 1.jpg

Практичні завдання

Практична №12

Практична №13

Практична №14

Практична №15

Самостійна робота

1. Розкрити методику організації та суддівства етапів «розпалювання багаття», «встановлення намету», «в’язання туристських вузлів»

Навчальний курс "Організація і методика туризму та рекреаційно-оздоровча робота" самостійна робота

Тема 8. Організаційні та діяльнісні форми туристської та рекреаційно-оздоровчої діяльності

Теоретичний матеріал

Лекція №10

Практичні завдання

Практична №16

Самостійна робота

1. Розробити сценарій проведення шкільних туристських змагань

2. Розробити туристсько-краєзнавчий захід для роботи в літньому оздоровчому таборі

3. Розкрити методику організації і проведення туристського зльоту


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Бардин К.В. Азбука туризма. Пособие для руководителей туристских походов в школе. – М.: Просвещение, 1981. – 205 с..
 2. Булашев А.Я., Нечаев В.И., Ровный А.С. Спортивно-оздоровительный туризм. – Харьков:ХДАФК, 2003. – 192с.
 3. Ганопольский В. И. и др. Туризм и спортивное ориентирование. Учебник для институтов и техникумов физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 240 с.
 4. Колотуха О.В. Спортивні рекреаційно-туристські ресурси України. К.: Федерація спортивного туризму України, 2006. – 208 с.
 5. Колотуха О.В. Щербатюк Н.І. Організація краєзнавчо-туристської діяльності: Навчальний посібник. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2012. – 186 с.
 6. Константинов Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся: Учебно-методическое пособие. – М.: ЦДЮТиК МОРФ, 2000. – 228 с..
 7. Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота. – К: Вища школа, 1995. – 224 с.
 8. Крачило М.М. Краєзнавство і туризм. – К.: Вища школа, 1994. – 191 с.
 9. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей: навч.посіб./ Б. П. Пангелов. – К.: Академвидав, 2010. – 248 с.
 10. Щербатюк Н.І., Язловецький В.С. Практичні заняття з краєзнавчо-туристичної діяльності: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2008. – 184 с.
 11. Щербатюк Н.І. Організація краєзнавчо-туристської діяльності (практичний курс): Навчальний посібник. – Кіровоград, 2015. –84 с.
 12. Щербатюк Н.І. Організація краєзнавчо-туристської діяльності (робочий зошит). – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2015. – 186 с.
 13. Щур Ю.В. Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм. – К.: Альтерпрес, 2003. – 232 с.
 14. Язловецький В.С., Щербатюк Н.І. Основи краєзнавчо-туристичної діяльності: Навчально-методичний посібник – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2008. – 204 с.

Допоміжна

 1. Берман А.Е. Юный турист. – М.: Просвещение, 1977. – 160 с.
 2. Богатов М.И. Школьному туризму – трудовое начало. – М.: Педагогика, 1982. – 123 с
 3. Верба И.А. Туризм в школе: Кн. руководителя путешествия – М.: Физкультура и спорт, – 1983. – 160 с.
 4. Про класифікацію маршрутів туристських спортивних походів (Постанова Президії ФСТУ від 08.12.01 р.), Інф-метод. збірник “Спортивний туризм” №3, 2002р.
 5. Дегтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму – К.: Наук. світ, 2003. – 203 с
 6. Карманный справочник туриста/ Ю.А. Штюрмер. – 2-е изд., с изм. и доп. – М.: Профиздат, 1982. – 224 с.
 7. Колотуха О.В. Дитячо-юнацький туризм в Україні. – Кіровоград: РВЦ Кіровоградського держ. пед. ун-ту, 2001. – 208 с.
 8. Колотуха О.В. Ресурсно-туристський потенціал Кіровоградської області. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2002.
 9. Краеведение. Пособие для учителя/ Под ред. А.В.Даринского. – М.: Просвещение, 1987. – 158 с.
 10. Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Школа туристских вожаков: Учеб.-метод. пособие – М.: Гуманит.изд. центр Владос, 1999. – 144 с.
 11. Курилова В.И. Организация и проведение студенческих туристских походов :Методические указания. – К.: Вища школа, 1985. – 28 с.
 12. Курилова В.И. Туризм: Учебное пособие для педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.
 13. Никишин Л.Ф., Коструб А.А. Туризм и здоровье. – К.: Здоров'я, 1991. – 220с.
 14. Орієнтовні навчальні програми турисько-краєзнавчих обۥєднань учнівської молоді/ За ред. Ю.В. Штангея – К.: Ін-т засобів і методів навчання, 1996. – 386 с.
 15. Пасечный П.С. Путешествуйте на здоровье. – М.: Знание, 1988. – 150 с.
 16. Туристські спортивні маршрути// Спортивний туризм. – К.: Федерація спортивного туризму України. – 2002. – №2. – С. 1-35.
 17. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. – К.: Дніпро, 2000. – 160 с.
 18. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме: мнимые и действительные. - М., 1983.
 19. Штюрмер Ю.А. Четвертая грань туризма. Общественно-полезная работа туристов. - М.: Профиздат, 1984. – 168 с.

Інформаційні ресурси

1. http://travelluxtour.info/vidy-turizma/sportivnyi-turizm/

2. http://tourlib.net/turukr.htm

3. http://tourlib.net/

4. http://gua.convdocs.org/docs/1311/index-6488.html

5. http://gdz4you.com/prezentacii/prezentacii-drugie/9454-prezentaciya-na-temu-sportyvnyy-turyzm.html

6. http://www.twirpx.com/file/453464/

7. http://www.infotour.in.ua/


Бажаю успіху --Щербатюк Н.І. (обговорення) 13:26, 20 жовтня 2015 (EEST) ---