Навчальний курс "Літературний дискурс учнів Єлисаветградської чоловічої класичної гімназії"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Назва курсу

Основи культури мовлення


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: Філологія, українська література, спеціаліст

Мета та завдання навчального курсу

Мета: збагатити й удосконалити усне та писемне мовлення студентів, виробити в них мовну майстерність.

Завдання:

 • з`ясувати зміст поняття «дискурс»;
 • дослідити історію появи гімназій на території Кіровоградщини;
 • окреслити особливості гімназійної освіти;
 • дослідити творчу біографію Володимира Винниченка, Ярослава Івашкевича, Міхала Хороманського та Амінодава Шполянського;
 • виявити основні мотиви творчості цих письменників;
 • визначити спільне у мотивах творчого доробку визначених письменників-земляків, які, водночас, уособлювали різні напрямки є течії художньої літератури.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • зміст поняття «дискурс»
 • історію появи гімназій на території Кіровоградщини;
 • особливості гімназійної освіти;
 • творчу біографію Володимира Винниченка, Ярослава Івашкевича, Міхала Хороманського та Амінодава Шполянського;
 • основні мотиви творчості цих письменників;

вміти:

 • виділяти чинники освітнього процесу, що впливають на формування певного типу мислення (а саме потяг до морально-етичних пошуків);
 • визначати художні особливості запропонованих програмою творів;
 • виявляти спільне у мотивах творчого доробку визначених письменників

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Бабенко Богдана Олегівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладач

Халхунов Сергій Олександрович

Коняшина Ірина Борисівна


Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1.

Змістовий модуль 2.

Змістовий модуль 3.

Змістовий модуль 4.

Змістовий модуль 5.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---