Навчальний курс "Комп'ютерна технічна графіка"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст курсу

2-й курс

Лекції

Види комп’ютерної графіки. Растрова графіка

Векторна, фрактальна, тривимірна графіки

Лабораторні

Графічний редактор PAINT. Призначення набору інструментів PAINT

Векторна графіка

Ресурси

Основна література

 1. Андронатій П.І., Ганжела С.І., Копотій В.В., Резіна О.В., Шлянчак С.О. Лабораторні роботи з інформатики. Навчальний посібник. – Кіровоград: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2007. – 132 с.
 2. Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Інформатика: Підруч. для учнів 10–11 кл. серед. загальноосвіт. шк. – К.: Форум, 2001. – 255 с.
 3. Ганжела С.І., Основи комп’ютерної графіки. Навчальний посібник. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2007. – 88 с.
 4. Ганжела С.І., Ганжела І.П. Інформатика, базовий курс для користувачів. Навчальний посібник. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2008. – 220 с.
 5. Ганжела С.І. Ганжела І.П. Основи інформаційних технологій: навчально-методичний посібник. – Кіровоград, 2006. – 100 с.
 6. Глинський Я.М. Інформатика: 8–11 класи. Навч. посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: У 2-х кн. – Кн. 2. Інформаційні технології. 2-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 256 с.
 7. Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика-7. Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. – К.: «ДаіСофт», 2000. –208 с.
 8. Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Інформатика: Навч. посібник / За ред. М.І. Шкіля. – К.: Вища шк., 1991. – 319 с: іл.
 9. Зарецька І.Т., Гуржій А.М., Соколов О.Ю. Інформатика: Підручник для 10 – 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів. У 2-х част. – К.: Форум, 2004. – 392 с. іл. Ч. 1.
 10. Информатика. Базовый курс /Симонович С.В. и др. – СПб.: Издательство “Питер”, 1999. – 640 с.: ил.
 11. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник / Баженов В.А. та ін. – К.: Каравела, 2004. – 464 с.
 12. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посібник: У 4 ч. / За ред. акад. М.І. Жалдака. – К.: Навчальна книга, 2004.
 13. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики /За ред. Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 2000. – 304с.: іл.
 14. Смолина М.А. CorelDRAW 11. Самоучитель.: – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 400 с. : ил.
 15. Ковтанюк Ю.С. CorelDRAW 11 для дизайнеров /Под ред. С.В. Соловьяна.—К.: Юниор, 2003.—1040с.: ил.