Навчальний курс "Землеустрій і земельний кадастр"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Землеустрій і земельний кадастр


Напрям підготовки 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта (Географія)

Освітній рівень Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою викладання дисципліни є забезпечення вивчення єдиного державного фонду України, вирішення питань, пов’язаних з підвищенням продуктивності використання земель і здійсненню контролю за їх виконанням.

Завдання. У курсі розглядаються земельні ресурси, які вивчаються, підлягають обліку і оцінці з метою отримання достовірних і необхідних відомостей про правовий, природний і господарський стан земель, для організації раціонального і ефективного їх використання. Дисципліна вивчає теоретичні основи реєстрації землекористувачів, обліку кількості і якості земель, бонітування грунтів і економічної оцінки земель, організацію земельно-кадастрових робіт. Ці знання необхідні для належного рівня викладання географії та біології у школі.


Робоча програма курсу

Автор (укладач) курсу

Гелевера Ольга Федорівна


Учасники

Група ГК16Б


Почати навчання

Щоб переглянути зміст навчального курсу перейдіть на платформу Moodle


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Андріїшин І.М.,. Методологічні основи оптимізації охорони природи і землекористування. / І.М. Андріїшин,. А.Я Сохнич. – Львів: Українські технології - 1998.- С.27.
 2. Бриндзя З.Ф. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів Західного регіону України. / З.Ф. Бриндзя. – Тернопіль: Збруч, 1996.-186 с.
 3. Возняк Р.П., Земельно-правовий процес: Навчальний посібник. / Р.П. Возняк, М.Г. Ступень., І.М. Падляк. –Львів : „Новий Світ-2000", 2008-224 с.
 4. Волков С.М. Землеустройство. Теоретические основы землеустройства. / С.М. Волков [Т. 1]. - М.: Колос, 2001. – 307с.
 5. Горлачук В.В. Еколого-економічні проблеми раціонального землекористування Західної України. / В.В.Горлачук. – Львів: Вища школа, 1996. -210 с.
 6. Гуцуляк Ю.Т. Управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки. / Ю.Т. Гуцуляк – Чернівці: Прут, 2002. -124 с.
 7. Добряк Д.С. Стан і перспективи розвитку землеустрою в Україні / Д.С. Добряк // Землевпорядкування, № 2.-2002. С.24-28.
 8. Законодавство України про землю. -К.: Юрінком Інтер, 2002. – 353 с.
 9. Земельне право України: Підручник / За ред. Погрібного О.О. Каракаша І.І. – К: Істина, 2003. - 448 с.
 10. Земельний кодекс України. - К.: Атака, 2002. - 96 с.
 11. Магазинщиков Т.М. Земельний кадастр: Підручник. / Т.М. Магазинщиков. – Львів: Світ, 1991. – 452 с.
 12. Наукові основи землеустрою / Під ред. В.П. Троїцького. - М.: Колос, 1995.- 92 с.
 13. Новаковський Л.Я., Третяк A.M. Теоретичні основи сучасного землеустрою / Л.Я. Новаковський, A.M. Третяк. Землевпорядний вісник, №3, 1999. С. 78-82.
 14. Паньків З.П. Земельні ресурси. / З.П. Паньків. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2008. 272 с.
 15. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні. / А.М. Третяк. - К., 1998.- 186 с.
 16. Третяк А.М., Бамбінбора Д.І. Земельні ресурси України та їх використання. / А.М. Третяк, Д.І. Бамбінбора. – К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2003. – 143 с.


Допоміжна

 1. Третьяков П.Н. Подсечное земледелие Восточной Европы // Известия АН СССР. - Т. XIV, вып. 1. - М., 1932.
 2. Герман І.Є. Земельні справи в західноєвропейських країнах. - М.,1913.
 3. Волков С.Н. Землеустройство за рубежом. Сб. докл. Землеустроительная наука - российским реформам. Т. І.
 4. Новаковський Л.Я. До 40-річчя організації Інституту землеустрою Української академії аграрних наук. Землевпорядна наука, виробництво і освіта XXI століття // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20 квітня 2001р.) ІЗ УААН, 2001.
 5. Другак В.М. Проблеми реалізації права власності на землю в Україні // Землевпорядкування, № 4, 2001.
 6. Іверонов І.А. Основи землевпорядної справи. Вид. книжного магазину. - М.: "Вища школа", 1915.
 7. Кавелін С.П. Межування і землеустрій. Вид. книжного магазину. -М.: "Правоведения", 1914.
 8. Мартинов Б.С. Поняття землеустрою. -Л., 1917.

Інформаційні ресурси

 1. Національний атлас України. Електронна версія.

---