Навчальний курс "ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО"/Семінарське заняття №9

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Семінарське заняття №9

Тема: Герменевтика як методологічний принцип мовознавства

План

 1. Становлення і розвиток герменевтики як напрямку філософствування й гуманітарних наук.
 2. Герменевтика та інтерпретація. Герменевтичний підхід у процесі лінгвістичного дослідження.
 3. Місце герменевтики в перекладацькій діяльності.
 4. Пояснення, тлумачення, розуміння як герменевтичні процедури с системі вищої філологічної освіти.

Література

Основна

 1. Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. – СПб: Азбука, 2000. – С.32-49, 227-231.
 2. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – С. 211-258.
 3. Гадамер Г.-Г. Истина и метод. – М.: Прогресс, 1988. – С.50-56, 225-238, 364-442.
 4. Гегель Г. Работы разных лет. – М.: Мысль, 1970. – Т.1. – С.406.
 5. Гегель Г. Работы разных лет. – М.: Мысль, 1971. – Т.2. – С.61-67.
 6. Гумбольт В. Фон. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 2000. – С.84-85.
 7. Дротянко Л.Г. Філософські проблеми мовознавства: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2002. – С.102-148.
 8. Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. – М.: МЕДИУМ, 1995. – С.16-35.

Додаткова

 1. Бураго С.Б. Мелодия стиха (Мир. Человек. Язык. Поэзия). – К.: Collegium, 1999.
 2. Канке В.А. Основные философские направления и концепции философии науки. Итоги XX века. – М.: Логос, 2000.
 3. Современный философский словарь. – Лондон. Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск: ПАНПРИНТ, 1998. – С. 193-197.

Питання та завдання для самоконтролю

 1. Що означає термін „герменевтика”? В яких видах соціокультурної діяльності він застосовується? Приклади.
 2. Назвіть основні етапи становлення філологічної та філософської герменевтики. З іменами яких мислителів вони зв’язані?
 3. Поясніть феномен розуміння у філософії та мовознавстві. Приклади.
 4. Як корелюють між собою розуміння й тлумачення як герменевтичні процедури?
 5. Співвіднесеність процедури герменевтики та інтерпретації. Наведіть приклади.
 6. Чи існує відмінність у застосуванні інтеграції в природничих і гуманітарних науках? Приклади.
 7. Опишіть роль герменевтики в процесі перекладу іншомовного тексту. Приклади.
 8. Для чого потрібні герменевтична процедури при вивченні іноземних мов?Повернутися на сторінку Навчальний курс "ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО"