Навчальний курс "ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО"/Семінарське заняття №5

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Семінарське заняття №5

Тема: Структура мови

План

 1. Мовна система і мовна структура.
 2. Парадигматичні, синтагматичні й ієрархічні відношення між мовними одиницями.
 3. Основні й проміжні рівні мови.
 4. Своєрідність системності мови. Співвідношення системних і несистемних явищ у мові.
 5. Система і норма.
 6. Внутрішні системи мовної системи.

Література

Основна

 1. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 1999. – С.61-152.
 2. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К., 1996. – С.56-212.
 3. Кодухов В.И. Общее языковедение. – М., 1974.
 4. Степанов Ю.С. Основы общего языковедения. – М., 1975.

Додаткова

 1. Ахманова О.С. Фонология, морфонология, морфология. – М., 1966.
 2. Трубецькой Н.С. Основы фонологии. – М., 1960.
 3. Плотников Б.А. основы семасиологии. –минск, 1984.
 4. Современные зарубежные грамматические теории. – М., 1985.

Питання та завдання для самоконтролю

 1. Фонетична система мови. Приклади.
 2. Що таке фонема? Які функції виконує фонема? Що таке система фонем? Приклад.
 3. У чому полягає національно-мовна своєрідність фонологічних систем? Приклади.
 4. Лексико-семантична система мови.
 5. Парадигматичні відношення. Приклади.
 6. Синтагматичні відношення. Приклади.
 7. Епідигматичні відношення. Приклади.
 8. Граматична система мови.
 9. Граматичне значення та граматичні категорії. Приклади. Ієрархія мовної будови та між системні зв’язки.
 10. Морфологічний рівень. Приклади.
 11. Синтаксичний рівень. Приклади.Повернутися на сторінку Навчальний курс "ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО"