Навчальний курс "ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО"/Семінарське заняття №4

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Семінарське заняття №4

Тема: Знакова природа мови

План

 1. Мовознавство і семіотика.
 2. Типи знаків і специфіка знаків мовної системи.
 3. мова як особлива знакова система.

Література

Основна

 1. Кочерган М.П. загальне мовознавство. – К., 1999. – С.20-35.
 2. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К., 1996. – С. 26-55.
 3. Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. – К., 1998.

Додаткова

 1. Аветян Э.Г. Природа лингвистического знака. – Ереван, 1968.
 2. Волков А.Г. Язык как система знаков. – М., 1966.
 3. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. – М., 1982.
 4. Маслов Ю.С. Знаковая теория знака// Вопросы общего языкознания. – Л., 1967.
 5. Солнцев В.М. Языковой знак и его свойства// Вопросы языковеденья. – 1977. - №2.
 6. Соломоник А. Семиотика и лингвистика. – М., 1995.
 7. Степанов Ю.С. Семіотика. – К., 1971.
 8. Горелов И.Н. невербальные компоненты коммуникации. – М., 1995.
 9. Колшанский Г.В. паралингвистика. – М., 1974.
 10. Кондратов А. Звуки и знаки. – М., 1978.
 11. Попович М.В. Мова як знакова система. – К., 1965.

Питання та завдання для самоконтролю

 1. Поняття про знак і знакову систему мови.
 2. Типологія знаків. Приклади.
 3. Специфіка мовного знака, своєрідність мови як знакової системи. Приклади.
 4. Знаковість і одиниці мови. Приклади.
 5. Мова і несловесні форми спілкування (пара лінгвістика і паракінесика). Приклади.Повернутися на сторінку Навчальний курс "ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО"