Навчальний курс "ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО"/Семінарське заняття №3

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Семінарське заняття №3

Тема: Проблема співвідношення мови і мовлення у лінгвістиці та філософії: історичний та соціокультурний аспекти

План

 1. Витоки протиставлення мови та мовлення.
 2. Діалектичний характер зв’язку мови і мовлення в різних соціальних практиках. Писемне та усне мовлення.
 3. „Міграція” термінів і слів як соціокультурний феномен.

Література

Основна

 1. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., – 1999. – С. 47-59.
 2. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К., – 1996. – С. 6-25.
 3. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. – М., 1977. – С. 48-58.

Додаткова

 1. Аристотель. Метафизика. – М.: Мысль, 1978. – Соч.Т.1. – С. 63-67.
 2. Гардинер А. Различие между речью и языком// Звегинцев В.А. История языкознания ХІХ и ХХ веков в очерках и извлечениях – М., 1960. – Ч.2. – С. 111-120.
 3. Гумбольдт В Фон. Избранные труды по языкознанию. – М.: ОАО ИГ „Прогресс“, 2000.
 4. Ельмслев Л. Язык и речь// Звегицев В.А. История языкознания ХІХ и ХХ веков в очерках и извлечениях. – М., 1960. – Ч.2.
 5. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. – Екатеринбург: Из–во Уральского ун-та, 1999. – С. 16-33.
 6. Фуко М. Археология знания. – К.: Ника-Центр, 1996. – С. 107-118.
 7. Хабермас Ю. Модерное сознание времени и его потребность в самоудовлетворении// Философские науки. – 1997. – № 2. – С.46-54.
 8. Хюбнер К. Истина мифа. – М.: Республика, 1996. – С.71-78.

Питання та завдання для самоконтролю

 1. Чому В. фон Гумбольд вважав мову „продуктом діяльності”?
 2. У чому коріниться протиставлення мови та мовлення Ф. де Соссюром?
 3. Чим відрізняється мова як система знаків від письма?
 4. Розкрийте зміст сформульованого О.О. Потебнею положення про мову та мовлення як нерозривних складових людської діяльності.
 5. Сформулюйте відмінності між мовою й мовленням.
 6. Чим відрізняється взаємозв’язок мови та мовлення в різних соціальних практиках.
 7. Проаналізуйте поняття дискурсу й тексту та встановіть співвідношення між ними.
 8. Дайте визначення дискурсу в лінгвістиці та філософії. Що таке „дискурсивна практика” у М. Фуко й „комунікативна зрілість” у Ю. Хабермаса?Повернутися на сторінку Навчальний курс "ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО"