Навчальний курс "ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО"/Семінарське заняття №1

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Семінарське заняття №1

Тема: Мовознавство як наука. Загальне мовознавство як навчальна дисципліна

План

 1. Предмет мовознавства, зміст і основні завдання загального мовознавства.
 2. Місце мовознавства в системі наук.
 3. Прикладне мовознавство.

Література

Основна

 1. Білецький А.О. Про мову і мовознавство.– К., 1996. – С.11-18, 125-130, 171-172.
 2. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. – М., 1962.– С.7-49, 279-292.
 3. Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. – М., 1962. – С.89-113.
 4. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 1999. – С. 3-19.
 5. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К., 1996. – С. 3-26.

Додаткова

 1. Горнунг Б.В. Место лингвистики в системе наук и использование в ней методов других наук// Вопросы языкознания.– 1960. – №4.
 2. Звегинцев В.А. Научно-техническая революция и лингвистика// Вопросы философии. – 1976. – №10.
 3. Русанівський В.М., Тараненко О.Д., Широков В.А. Теоретико-лінгвістичні засади та інформаційно-комп’ютерне забезпечення українськомовних лінгвістичних інтелектуальних систем// Мовознавство. – 1996. – №4-5.

Питання та завдання для самоконтролю

 1. Головне завдання курсу загального мовознавства.
 2. Мета курсу загального мовознавства.
 3. Конкретне мовознавство. Приклади.
 4. Загальне мовознавство. Приклади.
 5. Синхронічне та діахронічне мовознавство. Приклади.
 6. Типологічне мовознавство. Приклади.
 7. Зв’язок мовознавства з природничими науками. Приклади.
 8. Зв’язок мовознавства з загальними науками. Приклади.
 9. Зв’язок мовознавства з соціальними науками. Приклади.
 10. Прикладна лінгвістика: лінгводидактика, інтерлінгвістика, обчислювальна, інженерна лінгвістика.Повернутися на сторінку Навчальний курс "ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО"